วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐
 
 
 
 
 
 
 
 
...ระบบป้องกันเพรียงและการกัดกร่อนของระบบท่อทางน้ำทะเล ร.ล.ปัตตานี