"...ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด กคภ.กพช.อร. ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมาตรฐานบนเว็บมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก กคภ.กพช.อร. อีกครั้ง.."
มาตรฐานงานช่าง อร.
มาตรฐานพัสดุช่าง อร.
คำแนะนำทางช่าง
มาตรฐานงานช่าง อร.
กลุ่ม
หมายเลข
ชื่อเรื่อง
ตัวเรือ
 
 
 
 

การทดสอบฝีมือช่างเชื่อมไฟฟ้าและการทดสอบกรรมวิธีสำหรับงานท่อที่สร้างจากโลหะผสมของทองแดงและนิเกิล

 
 
 
 
 
กลจักร
 
 
 
 
 
 
 

ไฟฟ้า
 
NDT
  มอร.112-0001-0831 การทดสอบจัดระดับฝีมือช่างเชื่อมประสานไฟฟ้า
 
 
ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานพัสดุช่าง อร.
กลุ่ม
หมายเลข
ชื่อเรื่อง
ลวดเชื่อม
ท่อข้องอ
ข้อต่อ
สังกะสี
กันกร่อน
เหล็ก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำแนะนำทางช่าง
กลุ่ม
หมายเลข
ชื่อเรื่อง
ตัวเรือ
 
 
 
กลจักร
 
 
 
 
 
 
ไฟฟ้า
 
 
 
 
NDT
 
ทั่วไป