พล.ร.ต.เกื้อกูล กลิ่นเอี่ยม จก.กพช.อร. เป็นประธานการสอบคัดเลือกกำลังพล หลักสูตร Maintainer Training ตามโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ณ สปจ. ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พ.ย.๖๔ ณ ห้องพรมฟ้า สโมสรสัญญาบัตร อร.

Release Date : 29-11-2021 15:25:37
พล.ร.ต.เกื้อกูล  กลิ่นเอี่ยม  จก.กพช.อร. เป็นประธานการสอบคัดเลือกกำลังพล หลักสูตร Maintainer Training ตามโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ณ สปจ. ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พ.ย.๖๔ ณ ห้องพรมฟ้า สโมสรสัญญาบัตร อร.

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.เกื้อกูล  กลิ่นเอี่ยม  จก.กพช.อร. เป็นประธานการสอบคัดเลือกกำลังพล หลักสูตร Maintainer Training ตามโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ณ สปจ. ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พ.ย.๖๔ ณ ห้องพรมฟ้า สโมสรสัญญาบัตร อร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง