พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน รอง จก.อร. เป็นประธานและร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การบรรยายโครงการจัดการความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยการหล่อใบจักรนิกเกิลอะลูมิเนียมบรอน์” ใน วันพุธที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม บก.อรม.อร. ชั้น ๒

Release Date : 22-12-2021 00:00:00
พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน รอง จก.อร. เป็นประธานและร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การบรรยายโครงการจัดการความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยการหล่อใบจักรนิกเกิลอะลูมิเนียมบรอน์” ใน วันพุธที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม บก.อรม.อร. ชั้น ๒

       

   

   

   

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน รอง จก.อร. เป็นประธานและร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การบรรยายโครงการจัดการความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยการหล่อใบจักรนิกเกิลอะลูมิเนียมบรอน์” ใน วันพุธที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม บก.อรม.อร. ชั้น ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง