พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน รอง จก.อร. เป็นประธานและร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ชุดควบคุม PLC” ในวันอังคารที่ ๓๑ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม บก.อรม.อร. ชั้น ๒

Release Date : 31-05-2022 00:00:00
พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน รอง จก.อร. เป็นประธานและร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ชุดควบคุม PLC” ในวันอังคารที่ ๓๑ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม บก.อรม.อร. ชั้น ๒

                      

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน รอง จก.อร. เป็นประธานและร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ชุดควบคุม PLC” ในวันอังคารที่ ๓๑ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม บก.อรม.อร. ชั้น ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง