ห้องสมุด กรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 17-01-2019 00:00:00

E-Library   E-Book   Vertual Exhibition  
E-Library   E-Book   Virtual Exhibition   แนะนำหนังสือ
บริการสืบค้นรายการหนังสือเชิงบรรณานุกรม และยืมคืนหนังสือด้วยระบบบาร์โค้ด   บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Flip Book) ได้แก่ตำราทางช่างของ อร. สาขาต่างๆ ทั้งทางด้านการต่อเรือ กลจักร ไฟฟ้า ทั่วไป และพื้อฐานทางช่าง มาตรฐานของ อร. วารสาร อร. เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดได้   นิทรรศการเสมือนจริง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย จักรวาลนฤมิต(Metaverse) Digital Technology เป็นต้น