ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการอบรม หลักสูตร Technology Transfer สำหรับโครงการจัดหาเรือดำน้ำ (สาขา Mechanical/Piping และสาขา Electrical)

Release Date : 01-12-2021 15:48:22
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการอบรม หลักสูตร Technology Transfer  สำหรับโครงการจัดหาเรือดำน้ำ (สาขา Mechanical/Piping และสาขา Electrical)

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการอบรม หลักสูตร Technology Transfer  สำหรับโครงการจัดหาเรือดำน้ำ (สาขา Mechanical/Piping และสาขา Electrical)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง