กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและกำลังพลทุกนาย พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

Release Date : 07-04-2022 09:09:00
กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและกำลังพลทุกนาย พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและกำลังพลทุกนาย พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง