กรมอู่ทหารเรือ
ระบบรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • ประกาศรับสมัครฯ

  กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 […]


 • ตรวจสถานะการสมัคร

  เมื่อสมัครสอบและยืนยันข้อมูลแล้ว จึงจะถือว่า การสมัครเสร็จสมบูรณ์ หากทำการสมัครออนไลน์แล้วไม่สำเร็จหรือมีข้อผิดพลาดให้มาแก้ไขที่เมนูนี้ ... […]

 • พิมพ์บัตรประจำตัว

  เฉพาะผู้ที่ดำเนินนการสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถพิมพ์ได้ และผู้สมัครทุกคนจะต้องพิมพ์บัตรประจำตัวของตนเอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ […]

 • ประกาศผลรอบแรก

  ประกาศผลสอบรอบแรก ให้มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ […] New