fdsf
aa


พลเรือตรี สุรเนตร ไทยานนท์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัด อร.
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กองบังคับการทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔