fdsf
aa

<


พลเรือตรี สุรเนตร ไทยานนท์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ
ณ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔