fdsf
aa


พลเรือโท วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เข้าเยี่มคำนับและกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔