"ธรรมดามีเรือแล้วต้องซ่อมได้เอง เป็นหลักของยุทธศาสตร์ ถ้าซ่อมไม่ได้เองก็ไม่ควรจะมี" พระดำรัสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การฝึกร่วมของกองทัพเรือ
 
   ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๕
   ผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๕
   รองผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกยิงตอร์ปิโด MK46 ในการฝึกภาคทะเลของการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๕
   ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกกองทัพเรือ
ประจำปี ๒๕๖๕