fdsf
aa


พลเรือตรี สมศักดิ์ คงโชติ ผอ.อธบ.อร. เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ จำนวน ๔ รุ่น ให้กองทัพเรือ
ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๕