fdsf
aa

       


พลเรือโท วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด อร. ที่ได้รับยศสูงขึ้น
ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓ ส.ค.๖๕