fdsf
aa

       


พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสา กรมอู่ทหารเรือ
และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบให้สะอาด
ณ วัดคีรีภาวนาราม ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๕