fdsf
aa

       


นาวาเอกปรัชญา เลาะหนับ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖
พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพล อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
ณ ห้องจัดแสดงเรือจำลอง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๖ .ม.ค.๖๖