fdsf
aa


พลเรือโท วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๕