พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ
กำลังพลจิตอาสา (พื้นที่สัตหีบ) เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับประชาชนในพื้นที่
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๖ ครบรอบ ๑๓๖ ปี
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๑๖ มี.ค.๖๖