พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
พร้อมคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๖ มี.ค.๖๖