พลเรือตรี ยุทธนา รักนาค ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล ๕๐ นาย
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดคีรีภาวนารามและมอบเงินสนับสนุนเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
ณ วัดคีรีภาวนารามตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๖