fdsf
aa

       


พลเรือตรี ธิติ นาวานุเคราะห์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานและมอบแจกันดอกไม้ เพื่อเป็นเกียรติ
เนื่องในงานวันเรือดำน้ำ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๒ ก.ย.๖๕