fdsf
aa

       


พลเรือตรี อภิรมย์ เงินบำรุง รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ
แถวรับฟังสาร ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานหน้าอาคาร กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ
ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๕