E1 Online

นโยบาย

QR Code คู่มือเรือเข้าอู่

  • QRCode คู่มือเรือเข้าอู่


DOWNLOAD

ข่าวสารภายใน อรม.อร. ล่าสุด

ผอ.อรม.อร. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองการบินทหารเรือ
พลเรือตรี ยุทธนา รักนาค ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ณ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565
ดูรายละเอียด...

ผอ.อรม.อร. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ
พลเรือตรี ยุทธนา รักนาค ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ กองบังคับการ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ดูรายละเอียด...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชม อรม.อร.
พลเรือตรี ยุทธนา รักนาค ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายภารกิจและขีดความสามารถของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ณ กองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ดูรายละเอียด...

ผอ.อรม.อร. ร่วมงานทำบุญประจำปีและขึ้นปีใหม่ กรมแผนการช่าง
พลเรือตรี ยุทธนา รักนาค ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมงานทำบุญประจำปีและขึ้นปีใหม่ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ณ กองบังคับการ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24พฤศจิกายน2565
ดูรายละเอียด...

ผอ.อรม.อร. กรมอู่ทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ
พลเรือตรี ยุทธนา รักนาค ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ครบรอบ ๖๙ ปี ณ กองบังคับการ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ดูรายละเอียด...

Login

ชื่อผู้ใช้           รหัสผ่าน

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

ข้อมูลการติดต่อ

an image
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
กรมอู่ทหารเรือ
2369 หมู่ 2 ท่าเรือจุกเสม็ด
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
20180

Phone: (038) 43-2307
Fax: (038) 43-2307
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ลำที่ 2
an image
       โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ลำที่ 2 ต่อที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
งานวิจัยยานใต้น้ำ ขนาดเล็ก
an image
        โครงการงานวิจัยยานใต้น้ำขนาดเล็ก มีจุดหมายเพื่อศึกษาเทคโนโลยี การออกแบบและสร้างยานใต้น้ำขนาดเล็ก.....
การจัดการความรู้ KM
an image
     การจัดการองค์ความรู้(KM) ของ อรม.อร. เป็นการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมและสร้างเรือขนาดใหญ่ ที่ฝังลึกอยู่ในคน....
วารสารประจำเดือน อรม.อร
an image
     ข่าวสารประจำเดือน เป็นการนำเสนอข่าวเด่นๆ ของ อรม.อร. ภายในรอบเดือนนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วย ... <<<อ่านข่าวล่าสุด>>>
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ลำที่ 1 ร.ล.กระบี่
an image
     โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต่อที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

Internet