E1 Online

นโยบาย

QR Code คู่มือเรือเข้าอู่

  • QRCode คู่มือเรือเข้าอู่


DOWNLOAD

ข่าวสารภายใน อรม.อร. ล่าสุด

พิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการ
พลเรือตรี ยุทธนา รักนาค ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด อรม.อร. ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 13 นาย ณ กองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
ดูรายละเอียด...

อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
พล.ร.ต.ยุทธนา รักนาค ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และกำลังพล จำนวน ๑๕๐ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ กองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
ดูรายละเอียด...

กิจกรรม 5 ส. Big cleaning day
นาวาเอก สันติ มนต์วิเศษ รองผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ผู้แทนผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. Big cleaning day เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่พักอาศัยอร. พื้นที่สัตหีบ ณ อาคารที่พักอาศัยสัญญาบัตร 3 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.66
ดูรายละเอียด...

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
พลเรือตรี ยุทธนา รักนาค ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล 50 นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามและมอบเงินสนับสนุนเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม ณ วัดคีรีภาวนารามตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ดูรายละเอียด...

อรม.อร. พิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา
นาวาเอก สันติ มนต์วิเศษ รองผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจำนวน 160 นาย ร่วมพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ดูรายละเอียด...

Login

ชื่อผู้ใช้           รหัสผ่าน

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

ข้อมูลการติดต่อ

an image
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
กรมอู่ทหารเรือ
2369 หมู่ 2 ท่าเรือจุกเสม็ด
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
20180

Phone: (038) 43-2307
Fax: (038) 43-2307
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ลำที่ 2
an image
       โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ลำที่ 2 ต่อที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
งานวิจัยยานใต้น้ำ ขนาดเล็ก
an image
        โครงการงานวิจัยยานใต้น้ำขนาดเล็ก มีจุดหมายเพื่อศึกษาเทคโนโลยี การออกแบบและสร้างยานใต้น้ำขนาดเล็ก.....
การจัดการความรู้ KM
an image
     การจัดการองค์ความรู้(KM) ของ อรม.อร. เป็นการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมและสร้างเรือขนาดใหญ่ ที่ฝังลึกอยู่ในคน....
วารสารประจำเดือน อรม.อร
an image
     ข่าวสารประจำเดือน เป็นการนำเสนอข่าวเด่นๆ ของ อรม.อร. ภายในรอบเดือนนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วย ... <<<อ่านข่าวล่าสุด>>>
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ลำที่ 1 ร.ล.กระบี่
an image
     โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต่อที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

Internet