E1 Online

นโยบาย

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง

  • QRCode คู่มือเรือเข้าอู่


QR Code คู่มือเรือเข้าอู่

  • QRCode คู่มือเรือเข้าอู่


DOWNLOAD

ข่าวสารภายใน อรม.อร. ล่าสุด

พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อรม.อร. ครบรอบ 26 ปี
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร ธิดา ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อรม.อร. ครบรอบ 26 ปี ณ กองบังคับการ อรม.อร. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
ดูรายละเอียด...

คณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 21
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. ให้การต้อนรับ คณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 21 เข้าเยี่ยมชมอู่และฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและขีดความสามารถของ อรม.อร. ณ กองบังคับการ อรม.อร. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
ดูรายละเอียด...

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดคีรีภาวนาราม ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567
ดูรายละเอียด...

มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. และ คณะผู้บังคับบัญชา มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม เนื่่องในวันคล้ายวันสถาปนา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ปีที่ 26 ณ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567
ดูรายละเอียด...

ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง อรม.อร.
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง อรม.อร. เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลงานการปฏิบัติภารกิจหลักของหน่วยการซ่อมทำเรือ และ การปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ในแต่ละด้าน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ในช่วงวงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อ 1 เมษายน 2567
ดูรายละเอียด...

แถวใหญ่ตรวจบัญชีพลประจำเดือนมีนาคม 2567
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. ได้กรุณารับแถวใหญ่ตรวจบัญชีพล ประจำเดือน มี.ค. และกล่าวให้โอวาทขอบคุณกำลังพล อรม.อร. ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นคอยดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลฯ ณ บริเวณลานหน้าพระวิษณุกรรม อรม.อร. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567
ดูรายละเอียด...

เยี่ยมผู้ป่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. และคณะผู้บังคับบัญชาเยี่ยมและสอบถามอาการเจ็บป่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในสังกัด อรม.อร. ณ อาคารที่พักอาศัย กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบและบ้านของกำลังพล ในพื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567
ดูรายละเอียด...

Login

ชื่อผู้ใช้           รหัสผ่าน

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

ข้อมูลการติดต่อ

an image
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
กรมอู่ทหารเรือ
2369 หมู่ 2 ท่าเรือจุกเสม็ด
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
20180

Phone: (038) 43-2307
Fax: (038) 43-2307
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ลำที่ 2
an image
       โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ลำที่ 2 ต่อที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
งานวิจัยยานใต้น้ำ ขนาดเล็ก
an image
        โครงการงานวิจัยยานใต้น้ำขนาดเล็ก มีจุดหมายเพื่อศึกษาเทคโนโลยี การออกแบบและสร้างยานใต้น้ำขนาดเล็ก.....
การจัดการความรู้ KM
an image
     การจัดการองค์ความรู้(KM) ของ อรม.อร. เป็นการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมและสร้างเรือขนาดใหญ่ ที่ฝังลึกอยู่ในคน....
วารสารประจำเดือน อรม.อร
an image
     ข่าวสารประจำเดือน เป็นการนำเสนอข่าวเด่นๆ ของ อรม.อร. ภายในรอบเดือนนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วย ... <<<อ่านข่าวล่าสุด>>>
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ลำที่ 1 ร.ล.กระบี่
an image
     โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต่อที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

Internet