E1 Online

นโยบาย

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง

  • QRCode คู่มือเรือเข้าอู่


QR Code คู่มือเรือเข้าอู่

  • QRCode คู่มือเรือเข้าอู่


DOWNLOAD

ข่าวสารภายใน อรม.อร. ล่าสุด

การส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาสุขภาพให้แก่กำลังพล
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. เป็นประธานการจัดกิจกรรม การบรรยาย การส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาสุขภาพให้แก่กำลังพล อรม.อร. ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านที่ 1 การพัฒนากำลังพล และสวัสดิการ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ดูรายละเอียด...

คณะจาก National Defence University กองทัพปากีสถาน
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. ให้การต้อนรับ คณะจาก National Defence University กองทัพปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมอู่และฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและขีดความสามารถของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
ดูรายละเอียด...

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ 43 ปี ณ อาคารสโมสรสัญญาบัตรอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567
ดูรายละเอียด...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567
พล.ร.ต. วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเรือโท ธิติ นาวานุเคราะห์ จก.อร. เป็นประธานในพิธีฯ ณ โถงชั้น 2 อาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
ดูรายละเอียด...

พิธีมอบรางวัลหน่วยงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขาภิบาล ประจำปี 2567
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และกำลังพล อรม.อร. ร่วมพิธีมอบรางวัลหน่วยงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขาภิบาล ประจำปี 2567 โดยมี พล.ร.ท.ธิติ นาวานุเคราะห์ จก.อร. เป็นประธานในพิธี ในการนี้ อรม.อร. ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทสำนักงาน และ รางวัลชมเชยประเภทพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567
ดูรายละเอียด...

ค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. ให้การต้อนรับ คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 เข้าเยี่ยมชมกิจการและขีดความสามารถของ อรม.อร. ณ บริเวณอู่แห้ง การเยี่ยมชมทั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมภริยาทหารเรือได้จัดให้บุตร - ธิดานาวี ทัศนศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
ดูรายละเอียด...

พิธี มอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2567
พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. เป็นประธานในพิธี มอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2567 จำนวน 12 นาย ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น ขยัน หมั่นเพียร เสียสละ และทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับ ณ บริเวณลานหน้าพระวิษณุกรรม ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
ดูรายละเอียด...

Login

ชื่อผู้ใช้           รหัสผ่าน

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

ข้อมูลการติดต่อ

an image
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
กรมอู่ทหารเรือ
2369 หมู่ 2 ท่าเรือจุกเสม็ด
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
20180

Phone: (038) 43-2307
Fax: (038) 43-2307
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ลำที่ 2
an image
       โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ลำที่ 2 ต่อที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
งานวิจัยยานใต้น้ำ ขนาดเล็ก
an image
        โครงการงานวิจัยยานใต้น้ำขนาดเล็ก มีจุดหมายเพื่อศึกษาเทคโนโลยี การออกแบบและสร้างยานใต้น้ำขนาดเล็ก.....
การจัดการความรู้ KM
an image
     การจัดการองค์ความรู้(KM) ของ อรม.อร. เป็นการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมและสร้างเรือขนาดใหญ่ ที่ฝังลึกอยู่ในคน....
วารสารประจำเดือน อรม.อร
an image
     ข่าวสารประจำเดือน เป็นการนำเสนอข่าวเด่นๆ ของ อรม.อร. ภายในรอบเดือนนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วย ... <<<อ่านข่าวล่าสุด>>>
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ลำที่ 1 ร.ล.กระบี่
an image
     โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต่อที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

Internet