E1 Online
ข่าวสารภายใน อรม.อร.
Untitled Document
ผอ.อรม.อร. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

วันที่
02 ธ.ค. 2565
รายละเอียด...พลเรือตรี ยุทธนา รักนาค ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ กองบังคับการ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

มีภาพเกี่ยวข้อง จำนวน6ภาพ

แสดง ภาพต่อแถว


หมายเหตุ
แสดง ภาพต่อแถว