E1 Online
ข่าวสารภายใน อรม.อร.
Untitled Document
การส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาสุขภาพให้แก่กำลังพล

วันที่
15 พ.ค. 2567
รายละเอียด...พล.ร.ต.วรานนท์ พึ่งวิชา ผอ.อรม.อร. เป็นประธานการจัดกิจกรรม การบรรยาย การส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาสุขภาพให้แก่กำลังพล อรม.อร. ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านที่ 1 การพัฒนากำลังพล และสวัสดิการ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

มีภาพเกี่ยวข้อง จำนวน8ภาพ

แสดง ภาพต่อแถว


หมายเหตุ
แสดง ภาพต่อแถว