ประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง อรม.อร.
     
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ได้ย้ายข้อมูล ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง และราคากลาง ไปที่ Server ของ ทร.