RTND LOGO
51 รายการ
เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
41/งป.2565 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 8 เม.ย. 65 4,499,994.67
เมื่อ 1 เม.ย. 65
บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จำกัด
16/งป.2565 จัดซื้อวัสดุงานเบ็ดเตล็ด จำนวน 83 รายการ ยื่นข้อเสนอ : - 597,524.11
เมื่อ 17 มี.ค. 65
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
41/งป.2565 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : - 4,499,994.67
เมื่อ 17 มี.ค. 65
ยกเลิก
21/งป.2565 จัดซื้อฟองน้ำ หนังเทียม และวัสดุประกอบ จำนวน 16 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 22 มี.ค. 65 606,703.38
เมื่อ 15 มี.ค. 65
บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด
12/งป.2565 จัดซื้อวัสดุหล่อยาง จำนวน 28 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 11 มี.ค. 65 949,503.02
เมื่อ 3 มี.ค. 65
หจก.ธนัท อีควิปเม้นท์
28/งป.2565 จัดซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์และบริเนล และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 11 มี.ค. 65 1,079,679.49
เมื่อ 3 มี.ค. 65
หจก.เกษมภัณฑ์แมซซินเนอร์รี่
7/งป.2565 จัดซื้อเครื่องส่องเนื้อพัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.พ. 65 1,782,533.33
เมื่อ 31 ม.ค. 65
บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด
8/งป.2565 จัดซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 7 ก.พ. 65 999,380.00
เมื่อ 28 ม.ค. 65
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
43/งป.2565 จัดซื้อเครื่องทดสอบแรงดึง ขนาดไม่น้อย 600 kN และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 27 ม.ค. 65 9,565,966.66
เมื่อ 12 ม.ค. 65
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
44/งป.2565 จัดซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 93 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 5 ม.ค. 65 839,689.63
เมื่อ 23 ธ.ค. 64
หจก.เกษมภัณฑ์แมซซินเนอร์รี่
20/งป.2565 จัดซื้อใบเจียร ใบตัดและใบเลื่อย จำนวน 49 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 4 ม.ค. 65 957,687.45
เมื่อ 22 ธ.ค. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
16/งป.2565 จัดซื้อวัสดุงานเบ็ดเตล็ด จำนวน 83 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 4 ม.ค. 65 599,369.21
เมื่อ 22 ธ.ค. 64
ยกเลิก
13/งป.2565 จัดซื้อลวดเชื่อม จำนวน 68 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 4 ม.ค. 65 2,897,171.23
เมื่อ 22 ธ.ค. 64
บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด
18/งป.2565 จัดซื้อไม้แปรรูป จำนวน 71 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 30 ธ.ค. 64 3,369,187.91
เมื่อ 21 ธ.ค. 64
บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด
15/งป.2565 จัดซื้อแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน จำนวน 36 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 27 ธ.ค. 64 2,094,573.42
เมื่อ 17 ธ.ค. 64
บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้น จำกัด
22/งป.2565 จัดซื้อแผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไป จำนวน 13 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 22 ธ.ค. 64 664,634.07
เมื่อ 14 ธ.ค. 64
บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด
17/งป.2565 จัดซื้อแผ่นเหล็กไร้สนิม จำนวน 19 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 22 ธ.ค. 64 948,989.78
เมื่อ 14 ธ.ค. 64
บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด
14/งป.2565 จัดซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 40 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 22 ธ.ค. 64 739,986.00
เมื่อ 14 ธ.ค. 64
บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด
37/งป.2565 จัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา จำนวน 16 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 17 ธ.ค. 64 9,725,878.10
เมื่อ 30 พ.ย. 64
บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด
29/งป.2565 จัดซื้อตู้อบความร้อนสูง อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1200 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 9 ธ.ค. 64 1,192,333.33
เมื่อ 30 พ.ย. 64
บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด
28/งป.2565 จัดซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์และบริเนล และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 9 ธ.ค. 64 1,087,133.33
เมื่อ 30 พ.ย. 64
ยกเลิก
41/งป.2565 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 30 พ.ย. 64 4,499,996.00
เมื่อ 22 พ.ย. 64
ยกเลิก
36/งป.2565 จัดซื้อสลักเหล็ก สลักเหล็กไร้สนิม และสลักทองเหลือง จำนวน 121 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 29 พ.ย. 64 670,916.75
เมื่อ 19 พ.ย. 64
บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้น จำกัด
32/งป.2565 จัดซื้อทองเหลืองรูปพรรณ จำนวน 30 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 29 พ.ย. 64 547,093.14
เมื่อ 19 พ.ย. 64
บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด
21/งป.2565 จัดซื้อฟองน้ำ หนังเทียม และวัสดุประกอบ จำนวน 16 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 29 พ.ย. 64 608,620.46
เมื่อ 29 ธ.ค. 64
ยกเลิก
31/งป.2565 จัดซื้อลูกตะเพรา จำนวน 8 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 26 พ.ย. 64 1,470,167.37
เมื่อ 18 พ.ย. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง
24/งป.2565 จัดซื้อแบตเตอรี่เจลแบบปิดผนึก สนับสนุนซ่อมทำเรือ ต.81 และ ต.82 จำนวน 2 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 26 พ.ย. 64 748,416.33
เมื่อ 18 พ.ย. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
42/งป.2565 จัดซื้อเครื่องอัดลม Oil-Flooded Screw Air Compressor พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 25 พ.ย. 64 1,872,500.00
เมื่อ 17 พ.ย. 64
บริษัท พีเอ็นพี เทคโนโลยี เกรท จำกัด
33/งป.2565 จัดซื้อท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กไร้สนิม จำนวน 45 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 23 พ.ย. 64 985,704.47
เมื่อ 15 พ.ย. 64
บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด
26/งป.2565 จัดซื้อเครื่องทดสอบแรงกระแทก และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 23 พ.ย. 64 4,482,123.00
เมื่อ 15 พ.ย. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
19/งป.2565 จัดซื้อแผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ จำนวน 8 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 23 พ.ย. 64 661,825.55
เมื่อ 15 พ.ย. 64
บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด
39/งป.2565 จัดซื้อเครื่องขนย้ายวัสดุแบบไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 22 พ.ย. 64 760,855.60
เมื่อ 12 พ.ย. 64
บริษัท พลิค ยู - ฟอร์ด จำกัด
35/งป.2565 จัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง จำนวน 9 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 22 พ.ย. 64 857,451.99
เมื่อ 12 พ.ย. 64
บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด
38/งป.2565 จัดซื้อเครื่องสร้างตัวเรือนเพื่อเตรียมชิ้นงานสำหรับทดสอบ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 24 พ.ย. 64 1,498,356.66
เมื่อ 16 พ.ย. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
34/งป.2565 จัดซื้อวัสดุหล่อหลอม จำนวน 41 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 24 พ.ย. 64 3,994,830.73
เมื่อ 16 พ.ย. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
25/งป.2565 จัดซื้อเรือยาง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 10 คน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ลำ ยื่นข้อเสนอ : 24 พ.ย. 64 1,696,586.66
เมื่อ 16 พ.ย. 64
บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด
8/งป.2565 จัดซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 22 พ.ย. 64 980,476.66
เมื่อ 12 พ.ย. 64
ยกเลิก
10/งป.2565 จัดซื้อฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 17 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 9 พ.ย. 64 1,748,187.40
เมื่อ 1 พ.ย. 64
หจก.ธนัทอีควิปเม้นท์
6/งป.2565 จัดซื้อเครื่องทดสอบแรงดันน้ำ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1500 PSI และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 9 พ.ย. 64 1,017,926.66
เมื่อ 1 พ.ย. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
7/งป.2565 จัดซื้อเครื่องส่องเนื้อพัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 9 พ.ย. 64 1,761,733.33
เมื่อ 1 พ.ย. 64
ยกเลิก
-ร่าง-จัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรม จำนวน 16 รายการ ยื่นข้อเสนอ : - 9,725,878.10
เมื่อ 10 พ.ย. 64
40/งป.2565 จัดซื้อลิ้นน้ำ จำนวน 48 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 18 พ.ย. 64 1,399,693.75
เมื่อ 10 พ.ย. 64
บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้น จำกัด
30/งป.2565 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูง กำลังดันไม่น้อยกว่า 800 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 18 พ.ย. 64 3,677,076.40
เมื่อ 10 พ.ย. 64
หจก.เกษมภัณฑ์แมซซินเนอร์รี่
27/งป.2565 จัดซื้อเครื่องอัดอากาศกำลังดันสูงสำหรับเครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัดแบบเคลื่อนที่ ขนาด 3.5 CFM จำนวน 2 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 15 พ.ย. 64 767,618.00
เมื่อ 5 พ.ย. 64
ร้าน เนเทค เอ็นจิเนียริ่ง
12/งป.2565 จัดซื้อวัสดุหล่อยาง จำนวน 28 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 5 พ.ย. 64 951,598.44
เมื่อ 28 ต.ค. 64
ยกเลิก
9/งป.2565 จัดซื้อวัสดุงานไฟเบอร์กลาส จำนวน 17 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 5 พ.ย. 64 1,263,651.81
เมื่อ 28 ต.ค. 64
บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
5/งป.2565 จัดซื้อไม้อัด จำนวน 46 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 20 ต.ค. 64 745,409.88
เมื่อ 11 ต.ค. 64
บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด
4/งป.2565 จัดซื้อแผ่นทองแดง จำนวน 8 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 20 ต.ค. 64 679,176.86
เมื่อ 11 ต.ค. 64
บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด
3/งป.2565 จัดซื้อลวดทองแดง จำนวน 41 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 20 ต.ค. 64 1,249,038.82
เมื่อ 11 ต.ค. 64
บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด
1/งป.2565 จัดซื้อเครื่องตรวจสอบลวดสลิง สำหรับลวดสลิงเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดตั้งแต่ 6 - 64 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 20 ต.ค. 64 3,912,990.00
เมื่อ 11 ต.ค. 64
บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
2/งป.2565 จัดซื้อทรายพ่นทำความสะอาดเรือ จำนวน 3 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 18 ต.ค. 64 1,697,528.25
เมื่อ 7 ต.ค. 64
บริษัท ไวท์ ชาร์ค มารีน จำกัด
53 รายการ
เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ดีเซล ขวา-ซ้าย ตราอักษร MTU 20V 1163 TB83 ขั้น W5 (เพิ่มเติม) ร.ล.ตากสิน 1,552,487.61
เมื่อ 19 ก.ค. 65
จ้างผลิตระบบป้องกันเพรียงในท่อทางดูดน้ำทะเล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน 2,389,524.00
เมื่อ 20 มิ.ย. 65
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ตราอักษร MAN RUSTON ขั้น TOP OVERHAUL (เพิ่มเติม) ร.ล.ปัตตานี จำนวน 36 รายการ 1,936,381.14
เมื่อ 9 มิ.ย. 65
บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
จ้างซ่อมทำสีกันลื่นพื้นดาดฟ้าอากาศยาน ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 1 งาน 26,919,060.00
เมื่อ 21 มี.ค. 65
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 38 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.ล.จักรีนฤเศร 1,339,640.00
เมื่อ 27 ม.ค. 65
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณ์แมมซซินเนอร์รี่
จ้างสร้างเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน 4 ลำ 84,012,120.00
เมื่อ 10 ม.ค. 65
บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
จ้างสร้างเรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) ระยะที่ 3 จำนวน 2 ลำ 32,528,000.00
เมื่อ 23 ธ.ค. 64
บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
จ้างสร้างเรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) จำนวน 2 ลำ 125,000,000.00
เมื่อ 23 ธ.ค. 64
จ้างซ่อมทำระบบปรับอากาศ หมายเลข 2 ตราอักษร CARRIER ร.ล.สิมิลัน จำนวน 1 งาน 19,880,600.00
เมื่อ 8 ธ.ค. 64
บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด
จัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 แรงม้า พร้อมเกียร์ เรือ ขส.ทร.1140 จำนวน 1 ชุดเครื่อง 3,798,500.00
เมื่อ 8 ธ.ค. 64
บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
จัดซื้อเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 52 แรงม้า พร้อมเกียร์ เรือ ขส.ทร.1108 จำนวน 1 เครื่อง 684,800.00
เมื่อ 8 ธ.ค. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
จัดซื้อเครื่องอัดลมกำลังดันไม่น้อยกว่า 40 BAR ตราอักษร INGERSOLL-RAND รุ่น 15T2XB1555 และระบบควบคุม ร.ล.เทพา จำนวน 2 ชุดเครื่อง 1,199,234.56
เมื่อ 2 ธ.ค. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
จัดซื้อเครื่องฉายภาพด้วยรังสี X-ray แบบ Digital พร้อมระบบแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2,098,270.00
เมื่อ 30 พ.ย. 64
บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพความร้อนแบบอินฟราเรด จำนวน 6 เครื่อง 2,523,060.00
เมื่อ 30 พ.ย. 64
บริษัท คิวเทคไดร์ฟ29 จำกัด
จัดซื้อชุดตู้เครื่องมือ 7 ลิ้นชัก และเครื่องมือ ไม่น้อยกว่า 220 ชิ้น จำนวน 10 ชุด 524,851.79
เมื่อ 26 พ.ย. 64
บริษัท อาร์พีซี ทูลมาร์ท จำกัด
จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.3110 จำนวน 1 งาน 1,398,811.00
เมื่อ 19 พ.ย. 64
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.3104 จำนวน 1 งาน 1,398,778.90
เมื่อ 19 พ.ย. 64
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.2208 จำนวน 1 งาน 1,299,932.30
เมื่อ 19 พ.ย. 64
บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด
จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเรือ ขส.ทร.1219 (จก.ป.) จำนวน 1 งาน 849,687.00
เมื่อ 19 พ.ย. 64
บริษัท กัปตัน จำกัด
จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเรือ ขส.ทร.1216 จำนวน 1 งาน 1,199,791.00
เมื่อ 19 พ.ย. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่บางหลวง
จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเรือ ขส.ทร.1213 จำนวน 1 งาน 1,199,042.00
เมื่อ 19 พ.ย. 64
บริษัท บี เอส พี รีเรชั่นชิป จำกัด
จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเรือ ขส.ทร.1126 จำนวน 1 งาน 1,298,894.40
เมื่อ 19 พ.ย. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ต่อเรือสายชล
จ้างซ่อมทำและปรับปรุงเรือ กร.912 (จก.ป) จำนวน 1 งาน 5,339,300.00
เมื่อ 19 พ.ย. 64
จ้างซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือท่าสโมสรสัญญาบัตร รร.นร. จำนวน 1 งาน 1,648,923.50
เมื่อ 18 พ.ย. 64
บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
จ้างซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือสำรอง จำนวน 1 งาน 1,298,402.00
เมื่อ 18 พ.ย. 64
บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จ.22/งป.2565 จ้างซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือท่าป้อมผีเสื้อสมุทร (ฐท.กท.) จำนวน 1 งาน 1,249,674.40
เมื่อ 18 พ.ย. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน
จ.21/งป.2565 จ้างซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือท่าราชนาวีสโมสร จำนวน 1 งาน 1,248,518.80
เมื่อ 18 พ.ย. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน
จ้างซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือท่า กทบ.กร. จำนวน 1 งาน 1,247,416.70
เมื่อ 18 พ.ย. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน
จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือน จำนวน 3 เครื่อง 5,683,305.00
เมื่อ 18 พ.ย. 64
บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จ.38/งป.2565 จ้างซ่อมทำเครนหมายเลข 2 ของอู่แห้งหมายเลข 1 จำนวน 1 งาน 986,540.00
เมื่อ 17 พ.ย. 64
บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโยยี จำกัด
จัดซื้อเครื่องไฟฟ้าสำรองใช้ในเรือ จำนวน 1 งาน 97,917,920.00
เมื่อ 15 พ.ย. 64
CHINA SHIPBUILDING TRADING CO.,LTD
จัดซื้อระบบเครื่องช่วยในการเดินเรือ (Bow Thruster) จำนวน 1 งาน 36,979,640.00
เมื่อ 15 พ.ย. 64
CHINA SHIPBUILDING TRADING CO.,LTD
จ.26/งป.2565 จ้างซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือดั้ง 5 (จก.ป) จำนวน 1 งาน 818,336.00
เมื่อ 12 พ.ย. 64
บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จ.25/งป.2565 จ้างซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือดั้ง 2 (คส.) จำนวน 1 งาน 2,338,987.90
เมื่อ 12 พ.ย. 64
บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
จ.24/งป.2565 จ้างซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือดั้ง 1 (คส.) จำนวน 1 งาน 2,338,987.90
เมื่อ 12 พ.ย. 64
บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
จ.8/งป.2565 จ้างสร้างเรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) จำนวน 2 ลำ 125,000,000.00
เมื่อ 15 พ.ย. 64
ยกเลิก
จ.7/งป.2565 จ้างสร้างเรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) ระยะที่ 3 จำนวน 2 ลำ 32,528,000.00
เมื่อ 15 พ.ย. 64
ยกเลิก
จัดซื้อเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับการทดสอบแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 4,922,000.00
เมื่อ 11 พ.ย. 64
บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 200บาร์ สนับสนุน อจปร.อร.ซ่อมทำเรือ จำนวน 1 ชุดเครื่อง 504,922.30
เมื่อ 3 พ.ย. 64
บริษัท ฟูกุ พรีซิชั่น จำกัด
จัดซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้น ขนาด 8 คน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย Mud Motor จำนวน 1 ลำ 2,450,000.00
เมื่อ 2 พ.ย. 64
บริษัท แบทเทิลฟีลด์ เทคโนโลยี จำกัด
จัดซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้น ขนาด 8 คน ขับเคลื่อนด้วยกำลังลม จำนวน 1 ลำ 7,800,000.00
เมื่อ 1 พ.ย. 64
บริษัท อัลทรามารีน จำกัด
จ้างซ่อมทำสีกันลื่นพื้นดาดฟ้าอากาศยาน ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 1 งาน 26,920,000.00
เมื่อ 28 ต.ค. 64
ยกเลิก
จัดซื้อ COUPLING ตราอักษร VULKAN รุ่น EZ135 ของเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมายเลข 3 ร.ล.สุโขทัย จำนวน 1 SET 585,076.00
เมื่อ 14 ต.ค. 64
บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด
จัดซื้อฐานแท่นเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร WILLBRANDT ร.ล.หนองสาหร่าย จำนวน 1 SET 1,799,996.80
เมื่อ 14 ต.ค. 64
บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร PAXMAN รุ่น 12VP 185 (เพิ่มเติม) ร.ล.หัวหิน จำนวน 127 รายการ 7,553,093.79
เมื่อ 14 ต.ค. 64
บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ตราอักษร BOSCH ของเครื่องจักรใหญ่ขวา - ซ้าย ร.ล.ทยานชล จำนวน 1 SET 513,600.00
เมื่อ 11 ต.ค. 64
บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้อ PUMP ELEMENT ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ขวา - ซ้าย ตราอักษร BOSCH ร.ล.สีชัง จำนวน 40 ชุด 3,199,728.00
เมื่อ 12 ต.ค. 64
บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จัดซื้อ MULTI-HOLE INJECTOR ตราอักษร BOSCH ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ หมายเลย 1 - 4 ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 80 EA 2,268,400.00
เมื่อ 12 ต.ค. 64
บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จ.5/งป.2565 จ้างซ่อมทำทางเดินและห้องต่างๆ ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 1 งาน 9,971,972.00
เมื่อ 12 ต.ค. 64
บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จ.4/งป.2565 จ้างซ่อมทำแพพักอาศัย สน.เรือเชียงคาน จำนวน 1 งาน 6,727,768.38
เมื่อ 8 ต.ค. 64
ห้างหุ้นส่วน เทาว์การช่าง
จ.3/งป.2565 จ้างซ่อมทำแพพักอาศัย สน.เรือบึงกาฬ จำนวน 1 งาน 3,949,412.80
เมื่อ 8 ต.ค. 64
ห้างหุ้นส่วน เทาว์การช่าง
จ.2/งป.2565 จ้างซ่อมทำระบบรอกผ่อนแรงและแคร่รองรับเรือ สน.เรือเชียงของ จำนวน 1 งาน 1,818,144.00
เมื่อ 8 ธ.ค. 64
ห้างหุ้นส่วน เทาว์การช่าง
จ.1/งป.2565 จ้างซ่อมทำระบบรอกผ่อนแรงและแคร่รองรับเรือ สน.เรือบึงกาฬ จำนวน 1 งาน 1,818,144.00
เมื่อ 8 ต.ค. 64
ห้างหุ้นส่วน เทาว์การช่าง
175 รายการ
เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของ กคภ.กพช.อร. จำนวน 1 งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จัดซื้อพัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนจากเงินรายรับสถานศึกษา จำนวน 12 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์
จ้างซ่อมทำเตาหลอมโลหะด้วยไฟฟ้า ขนาด 300 กก. จำนวน 1 เครื่อง บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย 2017 จำกัด
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของ อร. จำนวน 1 งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จัดซื้อพัสดุซ่อมทำคูลเลอร์น้ำจืดของเครื่องจักรใหญ่ เรือ ขส.ทร.1144 และเรือ ขส.ทร.1146 จำนวน 2 รายการ บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ทร. โป๊จัดซื้อพัสดุซ่อมทำโป๊ะท่า กพร.ะท่า บก.ทร. โป๊ะท่า นชภ.2 ฉก.กร.401 และโป๊ะท่าแผนกบริการ ปจปร. บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จัดซื้ออะไหล่และพัสดุซ่อมทำเครื่องพ่นน้ำ ขวา-ซ้าย เรือ ล.161 จำนวน 14 รายการ บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จัดซื้อพัสดุซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือท่าราชวรดิฐ จำนวน 20 รายการ บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จ้างซ่อมทำปั๊มไฮดรอลิค ของ Inhaul Winch และส่วนควบ สถานีรับส่งสิ่งของในทะเล สถานีที่ ๒ 4,562,437.20
เมื่อ 6 ก.ค. 65
บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1งาน ร้านป้ายปัน&ปอนด์
จ้างซ่อมทำสีเสาและบูมเรือใบพระที่นั่ง จำนวน 7 ลำ จำนวน 1 งาน บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
จ้างซ่อมทำสีเสาและบูมเรือใบพระที่นั่ง จำนวน 5 ลำ และซ่อมทำเสาและบูมสำรอง จำนวน 1 งาน บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จ้างซ่อมทำสีเสาและบูมเรือใบพระที่นั่ง จำนวน 6 ลำ จำนวน 1 งาน บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของ กองควบคุมคุณภาพ กพช.อร. จำนวน 1 งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ซื้อพัสดุซ่อมทำระบบตัวเรือใต้แนวน้ำ และระบบขับเคลื่อน เรือ ขส.ทร.1111 จำนวน 9 รายการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
ซื้อพัสดุซ่อมทำแคร่รับเรือของ เรือ ล.3125 ล.3126 ล.3127 ล.3128 ล.3129 ล.3130 จำนวน 5 รายการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
ซื้อพัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย เรือ ขส.ทร.1148 จำนวน 11 รายการ บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ร.ล.ตากสิน และ ร.ล.ล่องลม จำนวน 5 รายการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จ้างซ่อมทำชุดรางจ่ายไฟทางยาวให้เครน ของโรงงานช่างต่อเรือไม้และครุภัณฑ์เรือ บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด
ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเกียร์เครื่องยนต์ขับเพลาใบจักรของเรือ ขส.ทร.1149 จำนวน 18 รายการ บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ซื้ออะไหล่เครื่องอัดลมกำลังดันสูง หมายเลข 1,2 ตราอักษร ComAir 5437N ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 91 รายการ 4,654,300.98
เมื่อ 20 มิ.ย. 65
บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จ้างซ่อมติดตั้งอุปกรณ์เรือใบพระที่นั่ง จำนวน 1 งาน 6,991,380.00
เมื่อ 10 มิ.ย. 65
บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จ้างซ่อมทำใบเรือพระที่นั่ง จำนวน 9 ชุด (24ใบ) จำนวน 1 งาน 957,222.00
เมื่อ 10 มิ.ย. 65
บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
จ้างซ่อมทำเรือยนต์พระที่นั่งคำแหงวายุบุตร จำนวน 1 งาน 3,288,538.00
เมื่อ 10 มิ.ย. 65
บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
จ้างซ่อมทำเรือใบพระที่นั่ง จำนวน 5 ลำ จำนวน 1 งาน 2,814,100.00
เมื่อ 10 มิ.ย. 65
บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จ้างซ่อมทำเรือยนต์พระที่นั่งศร 2 จำนวน 1 งาน 9,887,870.00
เมื่อ 13 มิ.ย. 65
บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
จ้างซ่อมทำเรือยนต์พระที่นั่งศร 1 จำนวน 1 งาน 8,668,070.00
เมื่อ 10 มิ.ย. 65
บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
จ้างซ่อมทำเรือแคนู จำนวน 10 ลำ จำนวน 1 งาน 1,391,000.00
เมื่อ 10 มิ.ย. 65
บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
จ้างซ่อมทำเรือเข็มพระที่นั่ง จำนวน 3 ลำ จำนวน 1 งาน 1,545,615.00
เมื่อ 10 มิ.ย. 65
บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
จ้างซ่อมทำเรือใบพระที่นั่ง จำนวน 5 ลำ จำนวน 1 งาน 2,461,000.00
เมื่อ 10 มิ.ย. 65
บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
จ้างซ่อมทำเรือกรรเชียง จำนวน 4 ลำ จำนวน 1 งาน 9,416,000.00
เมื่อ 10 มิ.ย. 65
บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
จัดซื้อพัสดุซ่อมทำระบบตัวเรือเหนือแนวน้ำและใต้แนวน้ำเพิ่มเติม ของเรือ ขส.ทร.1110 และ เรือ ขส.ทร.1140 จำนวน 18 รายการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จ้างซ่อมทำเรือใบพระที่นั่ง จำนวน 12 ลำ จำนวน 1 งาน 5,997,564.00
เมื่อ 7 มิ.ย. 65
บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
จ้างซ่อมทำเตาไฟฟ้าหลอมโลหะของ อธบ.อร. จำนวน 1 งาน บริษัท โปรเฟสชั่นแนลฮีตติ้ง แอนด์ เฟอร์เนส จำกัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย อร.ประจำปี งป.65 จำนวน 12 รายการ หสม.จิรนันท์ไดวซ๊อพ
ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเรือ ร.ล.ปัตตานี และ ร.ล.ล่องลม จำนวน 5 รายการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเรือ ร.ล.ตากสิน และ ร.ล.ปัตตานี จำนวน 6 รายการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
ซื้อวัสดุอปกรณ์การฝึกสาย อร. สนับสนุนโครงการศึกษา อบรมฯ ประจำปี งป.65 จำนวน 79 รายการ หจก.แคน มารีน ซัพพลาย
ซื้ออะไหล่เครื่องติดท้ายเรือยางท้องแข็งหมายเลข 1 ของ ร.ล.นเรศวร จำนวน 43 รายการ บริษัท ซีทพัทยา จำกัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย อร.ประจำปี งป.65 หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. จำนวน 77 รายการ บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของ อร. จำนวน 1 งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จ้างเปลี่ยนถังน้ำมันเชื้อเพลิงเรือเจ็ตสกี หมายเลข 219903510 ของ ฐตร.ทรภ.1 จำนวน 1 งาน บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ซื้ออะไหล่ STERN TUBE SEAL ตราอักษร WARTSILA ร.ล.กระบี่ จำนวน 5 รายการ บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
ซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ซ้าย ของเรือ ล.170 จำนวน 2 รายการ บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด
างซ่อมทำและขนย้ายเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมเคมีเนื้อโลหะ จำนวน 1 งาน บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จ้างซ่อมทำเรือยางท้องแข็งหมายเลข 4 ของ กลน.กร. จำนวน 1 งาน บริษัท แอดวานซ์เรสคิว โซลูชั่น จำกัด
จ้างซ่อมทำและขนย้ายเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนซัลเฟอร์ จำนวน 1 งาน บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จัดซื้อเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย 40 แรงม้า จำนวน 5 ลำ 5,000,000.00
เมื่อ 25 เม.ย. 65
บริษัท ซีท พัทยา จำกัด
จัดซื้อสายไฟฉุกเฉิน/สายไฟชอร์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ให้กับ ร.ล.แหลมสิงห์ กตอ.กร. จำนวน 100 เมตร บริษัท ไทย โคลอน จำกัด
จัดซื้อสายไฟ Marine Type 2 x 1.5 ตร.มม. และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จัดซื้อหลอดประหยัดไฟขั้วเกลียวขนาด 9 วัตต์ 220 โวลท์ และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ หจก.บีจีเอส เทรดดิ้ง
จัดซื้อไม้อัดยางชนิดใช้งานภายใน และอื่นๆ จำนวน 21 รายการ บริษัท ทริปเปิ้ลไอ บิสชิเนส จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเรือ ร.ล.ตากสิน ร.ล.ปัตตานี และ ร.ล.ล่องลม จำนวน 2 รายการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จัดซื้อขาหลอดฟลูออเรสเซนต์โลหะ ขนาด 40 วัตต์ และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
จัดซื้อท่อ P.V.C ขนาด 2 นิ้ว x 4 เมตร และอื่นๆ จำนวน 18 รายการ หจก.ธนัท อีควิปเม้นท์
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนหลักสูตร นรจ.พรรค. พศ. เหล่า ยย. (ไฟฟ้า) จำนวน 82 รายการ บริษัท เจทีดีพลู แอนด์ เดคคอเรท จำกัด
จัดซื้อแบริ่งเพลาใบจักร ขวา - ซ้าย ตราอักษร WARTSILA ร.ล. กระบี่ จำนวน 3 รายการ 1,945,495.40
เมื่อ 28 มี.ค. 65
บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
จ้างซ่อมทำเครื่องกลึงแบบ CNC ของ อธบ.อร. บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จ้างปรับแก้มิติและวัดอำนาจแม่เหล็กใบจักรแมงกานีสอะลูมิเนียมบรอนซ์แบบ VSP สำหรับเรือกวาดทุ่นระเบิด บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย 2017 จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ระบบปรับพิทช์ใบจักร ตราอักษร WARTSILA ร.ล.กระบี่ จำนวน 23 รายการ 836,119.40
เมื่อ 24 มี.ค. 65
บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำพัดน้ำทะเล ของเรือ ท.5 เรือ ท.11 และเรือ ท.12 จำนวน 10 รายการ บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำพัดน้ำทะเล ของเรือ ท.1 เรือ ท.2 และเรือ ท.3 จำนวน 10 รายการ บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเกียร์เครื่องยนต์ขับเพลาใบจักร ของเรือ ขส.ทร.1126 และเรือ ขส.ทร.1132 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด
จัดซื้อเพลาข้อเหวียงเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 4 ตราอักษร MTU 8V 396 TC52 ของ ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 1 รายการ 2,890,626.40
เมื่อ 4 มี.ค. 65
ยกเลิก
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์การฝึกตามโครงการศึกษาฯ ประจำปี งป.65 จำนวน 40 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สายช่างโยธา จำนวน 11 รายการ บริษัท นิว ออโร่ร่า เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด
จัดซื้อพัสดุซ่อมทำท่อแก๊สเสีย ของเรือ ท.3 จำนวน 4 รายการ บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ซื้อพัสดุอุปกรณ์สายช่างโยธา จำนวน 11 รายการ บริษัท นิว ออโรร่า เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด
ซื้อแบตเตอรี่กรด จำนวน 6 รายการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศุนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
จ.43/งป.2565 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของ อร. จำนวน 1 งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ เรือผลักดันน้ำ จำนวน 3 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง
อนุมัติซื้อวัสดุทั่วไปสนับสนุนการซ่อมบำรุงเรือผลักดันน้ำ จำนวน 15 รายการ บริษัท เจทีดี พูลแอนด์เดคคอเรท จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำตู้เมนสวิทซ์บอร์ด ของเรือ ขส.ทร.1148 จำนวน 38 รายการ บริษัท เจทีดี พูลแอนด์เดคคอเรท จำกัด
อนุมัติซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 57 รายการ บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด
จัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 4 รายการ บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
จัดซื้อกระดาษทรายและผ้าทราย จำนวน 49 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
จัดซื้อเหล็กไร้สนิมรูปพรรณและเหล็กไร้สนิมชนิดเส้น จำนวน 9 รายการ บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จัดซื้อน้ำยาล้างคราบตะกรัน จำนวน 3 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
จัดซื้อแผ่นทองเหลือง จำนวน 2 รายการ บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1110 จำนวน 32 รายการ บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบปรับพิทช์ใบจักร ขวา-ซ้าย ตราอักษร KAMEWA รุ่น 55XF 2/5 ร.ล.ทยานชล จำนวน 7 รายการ บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.2105 (จก.ป.) จำนวน 49 รายการ บริษัท บวรกิจ แมชชีนทูลส์ จำกัด
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1131 (จก.ป.) จำนวน 62 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคน มารีน ซัพพลาย
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.3103 (จก.ป.) จำนวน 74 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคน มารีน ซัพพลาย
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ฐท.กท.02 (จก.ป.) จำนวน 48 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคน มารีน ซัพพลาย
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.2206 (จก.ป.) จำนวน 55 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีจีเอส เทรดดิ้ง
จ้างสอบเทียบเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (22 รายการ) จำนวน 1 งาน บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จ้างสอบเทียบเครื่องสอบเทียบเกจวัดกำลังดัน จำนวน 1 ชุดเครื่อง บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จ้างสอบเทียบ GAUGE BLOCK (6 รายการ) จำนวน 1 งาน บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัด ตราอักษร FLUKE (17 รายการ) จำนวน 1 งาน บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จัดซื้อเครื่องวัดค่ากำลังงานไฟฟ้าแบบมือถือโดยไม่ต้องตัดวงจร ขนาดไม่ต่ำกว่า 1000 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคน มารีน ซัพพลาย
จัดซื้อท่อและข้อต่อข้องอ CuNi จำนวน 25 รายการ บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด
จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร CUMMINS รุ่น 4B 3.9M ขั้น MAJOR OVERHAUL จำนวน 39 รายการ บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จ้างสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ (7 รายการ) จำนวน 1 งาน บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จัดซื้อเครื่องทำเกลียวท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคน มารีน ซัพพลาย
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1141 (จก.ป.) จำนวน 42 รายการ บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนียแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1140 (จก.ป.) จำนวน 66 รายการ บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนียแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1108 (คส.) จำนวน 38 รายการ หจก.บีจีเอส เทรดดิ้ง
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ท.11 (จก.ป.) จำนวน 52 รายการ หจก.ธนัท อีควิปเม้นท์
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1148 (จก.ป.) จำนวน 20 รายการ หจก.บีจีเอส เทรดดิ้ง
จ.27/งป2565 จ้างซ่อมทำระบบสูบน้ำหมายเลข 61 ของอู่แห้งหมายเลข 1 จำนวน 1 งาน บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จ.11/งป2565 จ้างสอบเทียบเครื่องวัดความสั่นสะเทือน ตราอักษร SKE จำนวน 1 งาน บริษัท เน็กซ์เตอรื แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จ.10/งป2565 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงบิดเพลาใบจักร ตราอักษร DATUM SERIES 430 จำนวน 1 ชุดเครื่อง บริษัท เน็กซ์เตอรื แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์เรือผลักดันน้ำ ตราอักษร NISSAN จำนวน 17 รายการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์เรือผลักดันน้ำ ตราอักษร CATERPILLAR จำนวน 6 รายการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า เรือ ล.161 (จก.ป.) จำนวน 18 รายการ หจก.ธนัท อีควิปเม้นท์
จัดซื้อเรือยางทางยุทธวิธี ขนาด 16 คน ตราอักษร ZODIAC เครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 2 ลำ 5,367,400.00
เมื่อ 15 ธ.ค. 64
บริษัท ซีท พัทยา จำกัด
จัดซื้อเรือยางทางยุทธ ขนาด 10 คน ตราอักษร ZODIAC เครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า จำนวน 2 ลำ 2,000,000.00
เมื่อ 16 ธ.ค. 64
บริษัท ซีท พัทยา จำกัด
จัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสีย ตราอักษร HAMANN พร้อมติดตั้ง ร.ล.นเรศวร จำนวน 1 ชุดเครื่อง 8,800,000.00
เมื่อ 16 ธ.ค. 64
บริษัท เอส.วี. วอเตอร์เทคนิคส์ จำกัด
จัดซื้อท่อทองแดง จำนวน 11 รายการ ร้านธมนวรรณ ซัพพลาย
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.2104 จำนวน 48 รายการ บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.2203 (จก.ป.) จำนวน 66 รายการ บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือ ท.1 จำนวน 50 รายการ บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด
จัดซื้อระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ร.ล.ทองหลาง จำนวน 12 รายการ บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด
จัดซื้อแผ่นเหล็กอาบสังกะสี จำนวน 12 รายการ บริษัท บวรกิจแมซซีนทูลส์ จำกัด
จัดซื้อกระเบื้องยาง จำนวน 2 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณ์แมมซซินเนอร์รี่
จัดซื้อแป๊กกิ้ง จำนวน 13 รายการ บริษัท เอเอสซีจี อินเวอร์ชั่น (1991) จำกัด
จัดซื้ออะลูมิเนียมรูปพรรณ จำนวน 5 รายการ บริษัท บวรกิจแมซซีนทูลส์ จำกัด
จัดซื้อเรือยางทางยุทธวิธี ขนาด 10 คน ตราอักษร ZODIAC เครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า จำนวน 1 ลำ 1,000,000.00
เมื่อ 9 ธ.ค. 64
บริษัท ซีท พัทยา จำกัด
จัดซื้อ COMPRESSOR เครื่องปรับอากาศ หมายเลย 1 และ 2 ตราอักษร CARRIER 5H-126 ร.ล.สีชัง จำนวน 2 ชุดเครื่อง 3,246,380.00
เมื่อ 8 ธ.ค. 64
บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด
จัดซื้อเครื่องวัดความหนาสีแห้งแบบดิจิทัล จำนวน 3 เครื่อง บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จัดซื้อเครื่องอัดลมกำลังดันต่ำ หมายเลข 2 ตราอักษร SAUER & SOHN ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 1 ชุดเครื่อง 1,899,999.00
เมื่อ 17 พ.ย. 64
บริษัท เสรีอินเตอร์เทรด จำกัด
จัดจ้างซ่อมทำระบบบำบัดของเสีย ตราอักษร HAMANN ร.ล.มกุฏราชกุมาร จำนวน 1 งาน 7,998,000.00
เมื่อ 8 พ.ย. 64
บริษัท เอส.วี. วอเตอร์เทคนิคส์ จำกัด
จัดซื้อเครื่องวัดความหนาโลหะด้วยคลื่น Ultrasonic จำนวน 1 เครื่อง บริษัท ซี.วี.เอ็ม,กรุ๊ป จำกัด
จัดซื้อสปริงวาล์ว ไอดีไอเสีย ตราอักษร EIBACH ของเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ร.ล.ทยานชล จำนวน 2 รายการ บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย ตราอักษร FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ของเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข3 ร.ล.ตากสิน จำนวน 2 รายการ บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้อสปริงวาล์ว ไอดีไอเสีย ตราอักษร EIBACH เครื่องจักรใหญ่ หมายเลข1-4 ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 2 รายการ บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย ตราอักษร FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ของเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ร.ล.หนองสาหร่าย จำนวน 2 รายการ บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้อแหวนลูกสูบ ตราอักษร GOETZE ของเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข3 ร.ล.ตากสิน จำนวน 3 รายการ บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบควบคุมเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข3 ตราอักษร MTU รุ่น 8V 396 TC52 ร.ล.สุโขทัย จำนวน 5 รายการ บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้อ SPONGE จำนวน 1 SET บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้อดอกสว่าน จำนวน 28 รายการ หจก.เกษมภัณฑ์แมซซินเนอร์รี่
จัดซื้อเครื่องกัดอเนกประสงค์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกำลังดันไม่น้อยกว่า 150 บาร์ บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้อน้ำยาระบายความร้อน สนับสนุน อจปร.อร. ซ่อมทำเรือ จำนวน 8 ถัง หจก.เกษมภัณฑ์แมซซินเนอร์รี่
จัดซื้อแบริ่งเพลาใบจักร ขวา-ซ้าย ตราอักษร THORDON ร.ล.ทยานชล จำนวน 1 SET 935,180.00
เมื่อ 5 พ.ย. 64
บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ DE OVERRUNING CLUTCH เกียร์ ตราอักษร RENK รุ่น BGS 160 LO ร.ล.ตากสิน จำนวน 1 ชุด 12,711,600.00
เมื่อ 4 พ.ย. 64
บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด
จัดซื้ออะไหล่สูบน้ำหล่อเครื่องปรับอากาศ หมายเลข1และ2ตราอักษร GARBARINO ร.ล.สีชัง จำนวน 2 ชุดเครื่อง 1,120,000.00
เมื่อ 2 พ.ย. 64
บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
จัดซื้อสายไฟ สนับสนุน อธบ.อร บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนียแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของ อร บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย ตราอักษร FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ของเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ร.ล.ทยานชล จำนวน 2 รายการ 1,977,360.00
เมื่อ 1 พ.ย. 64
บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ หมาย1-4 ตราอักษร MTU รุ่น 20V 1163 TB83 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 352 รายการ 24,676,862.16
เมื่อ 1 พ.ย. 64
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย ตราอักษร FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ของเครื่องจักรใหญ่หมายเลข1-4ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 2 รายการ 1,647,800.00
เมื่อ 29 ต.ค. 64
บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซีลเพลาใบจักร ตราอักษร WARTSILA ร.ล.ทยานชล จำนวน 2 รายการ 1,096,964.00
เมื่อ 29 ต.ค. 64
บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
จัดซื้อใบจักร ซ้าย-ขวา ตราอักษร HUNG SHEN เรือ ต.111 จำนวน 2 พวง 999,380.00
เมื่อ 29 ต.ค. 64
บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
จัดซื้อแหวนลูกสูบ ตราอักษร GOETZE ของเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ร.ล.ทยานชล จำนวน 3 รายการ 1,117,080.00
เมื่อ 29 ต.ค. 64
บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จัดซื้อพัดน้ำทะเลระบายความร้อน คจญ.ชุดเรือ ตกช.สนับสนุน กรง.ฐท.สส.ซ่อมทำเรือ จำนวน 2 รายการ 589,463.00
เมื่อ 29 ต.ค. 64
บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
จัดซื้อ COOLER น้ำมันหล่อเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร BEHR ร.ล.กระบุรี จำนวน 1 SET 979,966.95
เมื่อ 29 ต.ค. 64
จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย ตราอักษร FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ของเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ร.ล.สงขลา จำนวน 2 รายการ 548,910.00
เมื่อ 29 ต.ค. 64
จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย ตราอักษร FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ของเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ร.ล.สัตหีบ จำนวน 2 รายการ 548,910.00
เมื่อ 29 ต.ค. 64
จ้างตรวจสภาพด้วยเครื่องมือ BORESCOPE เครื่องจักรใหญ่แก๊สเทอร์ไบน์ หมายเลย 1 และ 2 ตราอักษร GE รุ่น 7LM 2500 ร.ล.ตากสิน จำนวน 1 งาน 1,999,830.00
เมื่อ 25 ต.ค. 64
บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จ้างซ่อมทำ PNEUMATIC STARTER MOTOR เครื่องจักรใหญ่แก๊สเทอร์ไบน์ ร.ล.ตากสิน จำนวน 1 งาน 3,669,995.00
เมื่อ 25 ต.ค. 64
บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จ้างตรวจสภาพด้วยเครื่องมือ BORESCOPE เครื่องจักรใหญ่แก๊สเทอร์ไบน์ หมายเลย 1 และ 2 ตราอักษร GE รุ่น 7LM 2500 ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 1 งาน 1,999,830.00
เมื่อ 25 ต.ค. 64
บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จัดซื้อตาข่ายป้องกันอันตราย ดาดฟ้าอากาศยานกราบซ้าย ตราอักษร LIFT-IT ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 18 รายการ 1,998,760.00
เมื่อ 26 ต.ค. 64
บริษัท พีกาซัส โลจิสติคส์ จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1 ตราอักษร MWM TBD 234 V12 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.สีชัง จำนวน 139 รายการ 1,107,193.20
เมื่อ 21 ต.ค. 64
บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ตราอักษร DETROIT รุ่น 16V-71 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.ทองหลาง จำนวน 76 รายการ 1,881,883.90
เมื่อ 15 ต.ค. 64
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1 และ 2 และเครื่องยนต์ขับกว้านสมอท้ายเรือ ตราอักษร DETROIT รุ่น 3-71 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.ทองหลาง จำนวน 60 รายการ 931,997.82
เมื่อ 15 ต.ค. 64
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่แก๊สเทอร์ไบน์ ตราอักษร GE รุ่น 7LM2500 ร.ล.ตากสิน จำนวน 3 รายการ 5,499,800.00
เมื่อ 15 ต.ค. 63
บริษัท เน็กซ์เตอรื แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด
จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร ROCHEM รุ่น SWRO-625 PT03 15S พร้อมติดตั้ง ร.ล.กระบุรี จำนวน 1 ชุดเครื่อง 4,954,100.00
เมื่อ 15 ต.ค. 64
จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร ROCHEM รุ่น SWRO-625 PT03 15S พร้อมติดตั้ง ร.ล.ตากสิน จำนวน 1 ชุดเครื่อง 4,954,100.00
เมื่อ 15 ต.ค. 64
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 3 ตราอักษร MTU 8V 396 TC52 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.สุโขทัย จำนวน 252 รายการ 2,289,877.04
เมื่อ 14 ต.ค. 64
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1-2 ตราอักษร MTU รุ่น12V 396 TE54 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.ตากสิน จำนวน 265 รายการ 7,049,562.32
เมื่อ 14 ต.ค. 64
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 16V 538 TB91 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.สัตหีบ จำนวน 95 รายการ 8,140,525.76
เมื่อ 14 ต.ค. 64
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 1 งาน ร้านป้าบปัน&ปอนด์
จัดซื้อคลูเลอร์ระบายความร้อนน้ำจืดเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น 12V 1163 TB93 ร.ล.ทยานชล จำนวน 1 SET 5,399,748.58
เมื่อ 12 ต.ค. 63
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้อกระบอกสูบ ตราอักษร MAHLE ของเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 3 ร.ล.ตากสิน จำนวน 1 SET 799,996.20
เมื่อ 14 ต.ค. 64
จัดซื้อเครื่องมือซ่อมทำเครื่องยนต์ ตราอักษร MTU 4000 สนับสนุน อจปร.อร. ซ่อมทำเรือชุด ต.991 - 996 จำนวน 59 รายการ 9,296,688.58
เมื่อ 11 ต.ค. 64
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 3 ตกษร MTU รุ่น 6V 396 TE54 ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 373 รายการ 2,999,877.68
เมื่อ 11 ต.ค. 64
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้ออะไหล่เกียร์ซ้าย ตราอักษร RENK รุ่น ASL56 ร.ล.ทยานชล จำนวน 23 รายการ 6,369,924.00
เมื่อ 14 ต.ค. 64
บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 3 ตราอักษร MTU รุ่น 12V 396 TE54 ร.ล.ตากสิน จำนวน 267 รายการ 8,503,571.41
เมื่อ 8 ต.ค. 64
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1-4 ตราอักษร MTU รุ่น 6V 396 TC52 จำนวน 217 รายการ 5,361,648.40
เมื่อ 8 ต.ค. 64
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 20V 538 TB92 ร.ล.สงขลา จำนวน 297 รายการ 9,104,711.32
เมื่อ 8 ต.ค. 64
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 12V 396 TB83 ร.ล.หนองสาหร่าย จำนวน 331 รายการ 3,156,932.28
เมื่อ 8 ต.ค. 64
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้อ HP PUMP ตราอักษร L OPANGE ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องใหญ่ ขวา - ซ้าย ร.ล.สงขลา จำนวน 2 รายการ 4,121,640.00
เมื่อ 6 ต.ค. 64
จัดซื้อ PUMP ELEMENT ตราอักษร L OPANGE ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องใหญ่หมายเลข 1-4 ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 20 EA 3,210,000.00
เมื่อ 6 ต.ค. 64