RTND LOGO
26 รายการ
เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
35/งป.2566 จัดซื้อ REFRIGERANT IDENTIFIER จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 19 ธ.ค. 65 671,318.00
เมื่อ 8 ธ.ค. 65
30/งป.2566 จัดซื้อวัสดุควบคุมคุณภาพ จำนวน 33 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 19 ธ.ค. 65 684,540.43
เมื่อ 8 ธ.ค. 65
32/งป.2566 จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพทางไฟฟ้าความถี่ไม่ต่ำกว่า 400 Hz พร้อมคอมพิวเตอร์ประมวลผล ยื่นข้อเสนอ : 16 ธ.ค. 65 553,011.31
เมื่อ 7 ธ.ค. 65
27/งป.2566 จัดซื้อเครื่องทำความร้อนชนิดเหนี่ยวนำ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 22 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณประกอบ ยื่นข้อเสนอ : 16 ธ.ค. 65 1,604,001.37
เมื่อ 7 ธ.ค. 65
29/งป.2566 จัดซื้อทองเหลืองรูปพรรณ จำนวน 35 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 15 ธ.ค. 65 1,071,159.17
เมื่อ 6 ธ.ค. 65
29/งป.2566 จัดซื้อทองเหลืองรูปพรรณ จำนวน 35 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 14 ธ.ค. 65 1,071,159.17
เมื่อ 2 ธ.ค. 65
ยกเลิก
26/งป.2566 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูงสำหรับลอกสีตัวเรือ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2800 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยื่นข้อเสนอ : 14 ธ.ค. 65 4,920,600.00
เมื่อ 2 ธ.ค. 65
19/งป.2566 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดลมเย็น แบบ Scroll Type ขนาดทำความเย็นไม่น้อยกว่า 200,000 BTU ยื่นข้อเสนอ : 13 ธ.ค. 65 899,912.80
เมื่อ 1 ธ.ค. 65
9/งป.2566 จัดซื้อวัสดุหล่อหลอม จำนวน 38 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 13 ธ.ค. 65 4,166,069.61
เมื่อ 1 ธ.ค. 65
จัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือ จำนวน 9 รายกา ยื่นข้อเสนอ : - 6,800,867.17
เมื่อ 30 พ.ย. 65
13/งป.2566 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. ต่อ ชม. พร้อมสายไฟ โซ่ยก และตู้ควบคุม ยื่นข้อเสนอ : 9 ธ.ค. 65 719,516.15
เมื่อ 30 พ.ย. 65
14/งป.2566 จัดซื้อเครื่องเจาะแบบมีแขนเรเดียล จำนวน 2 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 8 ธ.ค. 65 959,718.65
เมื่อ 29 พ.ย. 65
20/งป.2566 จัดซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุดเครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 8 ธ.ค. 65 804,947.00
เมื่อ 29 พ.ย. 65
24/งป.2566 จัดซื้อทรายพ่นทำความสะอาดแผ่นเหล็ก จำนวน 2 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 15 ธ.ค. 65 1,251,284.75
เมื่อ 28 พ.ย. 65
21/งป.2566 จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดกระแสไฟไม่ต่ำกว่า 500 แอมป์ จำนวน 18 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 7 ธ.ค. 65 807,700.20
เมื่อ 28 พ.ย. 65
8/งป.2566 จัดซื้อวัสดุหล่อยาง จำนวน 33 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 7 ธ.ค. 65 922,027.56
เมื่อ 28 พ.ย. 65
26/งป.2566 จัดซื้อเครื่องเชื่อมประสานไฟฟ้าอลูเนียมและเหล็กขนาดกระแสไม่ต่ำกว่า 500 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 6 ธ.ค. 65 889,651.50
เมื่อ 25 พ.ย. 65
5/งป.2566 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังแรงดันสูงใช้กับน้ำร้อนและเย็น กำลังดันไม่ต่ำกว่า 180 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 6 ธ.ค. 65 954,313.74
เมื่อ 25 พ.ย. 65
18/งป.2566 จัดซื้อเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน ขนาดใบเลื่อย 34 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 1 ธ.ค. 65 1,452,614.17
เมื่อ 23 พ.ย. 65
16/งป.2566 จัดซื้อเครื่องกัดวัสดุด้วยใบมีด (Milling Machine) จำนวน 2 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 1 ธ.ค. 65 795,816.78
เมื่อ 23 พ.ย. 65
4/งป.2566 จัดซื้อชุดตู้เครื่องมือ 7 ลิ้นชัก และเครื่องมือ ไม่น้อยกว่า 220 ชิ้น จำนวน 11 ชุด ยื่นข้อเสนอ : 2 ธ.ค. 65 599,756.59
เมื่อ 24 พ.ย. 65
10/งป.2566 จัดซื้อไม้แปรรูป จำนวน 42 รายการ ยื่นข้อเสนอ : 2 ธ.ค. 65 1,881,940.61
เมื่อ 24 พ.ย. 65
2/งป.2566 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเคลี่ยนที่ ชนิดน้ำเย็น ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 80 ตัน พร้อมรถลากและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุดเครื่อง ยื่นข้อเสนอ : - 6,781,160.67
เมื่อ 24 พ.ย. 65
15/งป.2566 จัดซื้อเครื่องกลึงยันศูนย์ขนาดแท่นเลื่อนไม่ต่ำกว่า 3,000 มม. จำนวน 1 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 30 พ.ย. 65 938,363.25
เมื่อ 22 พ.ย. 65
1/งป.2566 จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพความร้อนแบบอินฟาเรด จำนวน 7 เครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 1 ธ.ค. 65 3,144,129.73
เมื่อ 23 พ.ย. 65
ซื้อเครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุดเครื่อง ยื่นข้อเสนอ : 30 พ.ย. 65 1,449,935.98
เมื่อ 22 พ.ย. 65
13 รายการ
เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
จ้างสร้างเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน 3 ลำ 56,825,999.99
เมื่อ 2 ธ.ค. 65
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ CET ขนาด 20HP ร.ล.ปิ่นเกล้า จำนวน 2 ชุดเครื่อง 717,970.00
เมื่อ 1 ธ.ค. 65
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ CET ขนาด 38HP ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 2 ชุดเครื่อง 1,338,356.00
เมื่อ 30 พ.ย. 65
จัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล CUMMINS ขนาดไม่น้อยกว่า 225 แรงม้า และเกียร์ พร้อมติดตั้ง เรือ ขส.ทร. 3103 2,399,903.00
เมื่อ 30 พ.ย. 65
จัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล CUMMINS ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า และเกียร์ พร้อมติดตั้ง เรือ ขส.ทร. 2202 1,799,740.00
เมื่อ 30 พ.ย. 65
จัดซื้อพร้อมติดตั้งหลักเดวิท (DAVITS) กราบขวา-ซ้าย รองรับการยกเรือ LCVP ร.ล.สิมิลัน จำนวน 2 ชุด 12,797,200.00
เมื่อ 29 พ.ย. 65
จ้างซ่อมทำแพโรงงาน สน.เรือนครพนม หมายเลข 089 จำนวน 1 งาน 5,138,996.00
เมื่อ 29 พ.ย. 65
จ้างซ่อมทำแพพักอาศัย สน.เรือบ้านแพง หมายเลข 072 จำนวน 1 งาน 6,641,490.00
เมื่อ 29 พ.ย. 65
จ้างซ่อมทำแพอู่ลอย สน.เรือเชียงของ หมายเลข 148 จำนวน 1 งาน 7,571,500.00
เมื่อ 29 พ.ย. 65
จัดซื้อ เครื่องปาดบ่าฝาสูบเครื่องยนต์ MTU 538 (Valve Seat Cutter) จำนวน 2 เครื่อง 681,928.17
เมื่อ 18 พ.ย. 65
จัดซื้อปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงกำลังดันสูง ตราอักษร BOSCH เครื่องจักรใหญ่ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 3 ชุด 1,599,992.40
เมื่อ 18 พ.ย. 65
จัดซื้อ MULTI HOLE INJECTOR ตราอักษร BOSCH ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักรใหญ่ 1-4 ร.ล.บางปะกง 1,417,750.00
เมื่อ 18 พ.ย. 65
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำหัวฉีด ตราอักษร BOSCH ของเครื่องจักรใหญ่ขวา - ซ้าย ร.ล.สุโขทัย จำนวน 1 รายการ 759,700.00
เมื่อ 16 พ.ย. 65
20 รายการ
เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำจืด หมายเลข2 ตราอักษร SLCE พร้อมติดตั้ง ร.ล.มกุฎราชกุมาร จำนวน 1 ชุดเครื่อง 3,999,981.00
เมื่อ 30 พ.ย. 65
จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำจืด ROCHEM รุ่น SWRO-625 PT03 15S พร้อมติดตั้ง ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 1 ชุด 4,999,896.00
เมื่อ 30 พ.ย. 65
จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN เครื่องจักรใหญ่ 1-4 ร.ล.บางปะกง จำนวน 2 รายการ 1,647,800.00
เมื่อ 30 พ.ย. 65
จัดซื้อตาข่ายป้องกันอันตราย ดาดฟ้าอากาศยาน กราบขวา ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 36 รายการ 3,713,649.00
เมื่อ 29 พ.ย. 65
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องผลิตน้ำจืด หมายเลข1 ตราอักษร SLCE ร.ล.มกุฎราชกุมาร จำนวน 6 รายการ 1,020,972.60
เมื่อ 29 พ.ย. 65
ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1-3 CATERPILLAR รุ่น 3508 B ร.ล.พฤหัสบดี 215 รายการ 12,497,812.93
เมื่อ 25 พ.ย. 65
จ้างซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 20V 1163 TB62 ขั้น MAJOR OVERHAUL ร.ล.สีชัง 91,999,991.00
เมื่อ 21 พ.ย. 65
จ้างซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ตรา MTU รุ่น 12V 1163 TB93 ขั้น MAJOR OVERHAUL ร.ล.ทยานชล 84,198,300.00
เมื่อ 21 พ.ย. 65
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ตราอักษร L’ORANGE ของเครื่องจักรใหญ่ดีเซล ร.ล.มกุฎราชกุมาร 3,308,204.60
เมื่อ 18 พ.ย. 65
จัดซื้อหัวฉีด ตราอักษร L’ORANGE ของเครื่องจักรใหญ่ดีเซล ร.ล.มกุฎราชกุมาร จำนวน 1 รายการ 1,611,500.00
เมื่อ 16 พ.ย. 65
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ HIGH PRESSURE PUMP ตราอักษร L’ORANGE ของเครื่องจักรใหญ่ ร.ล.เจ้าพระยา 3,699,878.10
เมื่อ 16 พ.ย. 65
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเกียร์ซ้าย ตราอักษร RENK รุ่น AWS 315 SO ร.ล.สีชัง จำนวน 33 รายการ 8,646,488.10
เมื่อ 16 พ.ย. 65
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องบำบัดของเสีอ ตราอักษร HAMANN ร.ล.ทยานชล จำนวน 55 รายการ 3,059,023.00
เมื่อ 16 พ.ย. 65
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ TURNING GEAR ของเกียร์ขวา ตราอักษร RENK ร.ล.นเรศวร จำนวน 3 รายการ 571,026.90
เมื่อ 16 พ.ย. 65
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องบำบัดของเสีย ตราอักษร HAMANN ร.ล.บางปะกง จำนวน 26 รายการ 3,312,497.44
เมื่อ 16 พ.ย. 65
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องบำบัดของเสีย ตราอักษร HAMANN ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน ๔๓ รายการ 3,810,109.50
เมื่อ 16 พ.ย. 65
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องบำบัดของเสีย ตราอักษร HAMANN เรือ ต.995 จำนวน ๕๒ รายการ 2,825,827.20
เมื่อ 16 พ.ย. 65
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องบำบัดของเสีย ตราอักษร HAMANN ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 26 รายการ 3,312,497.44
เมื่อ 16 พ.ย. 65
จ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของ กคภ.กพช.อร. จำนวน 1 งาน  บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของ กรมอู่ทหารเรือ จำนวน 1 งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด