หน้าแรก    หน้าเก่าจัดซื้อจัดจ้าง    ราคากลาง วิธีขายทอดตลาด
เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง วันที่ลงประกาศ
ขายพัสดุชำรุด เรือ ต.92 เรือ ต.219 และ เรือ ต.224 เมื่อ 14/09/2564
ยกเลิกประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชารุด ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อ 14/09/2564
ขายพัสดุชำรุด เรือ ต.92 เรือ ต.219 และ เรือ ต.224 เมื่อ 18/08/2564
ขายพัสดุชำรุด เรือ ต.12 พร้อมอุปกรณ์ที่ไม่ถอดถอนขึ้นจากเรือ จำนวน 18 รายการ เมื่อ 31/07/2562
ขายพัสดุชำรุด เรือ ต.213 เรือ ต. 251 และเรือ ต.252 พร้อมอุปกรณ์ที่ไม่ถอดถอนขึ้นจากเรือ เมื่อ 31/07/2562