fdsf
aa

s

"ธรรมดามีเรือแล้วต้องซ่อมได้เอง เป็นหลักของยุทธศาสตร์ ถ้าซ่อมไม่ได้เองก็ไม่ควรจะมี" พระดำรัสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
     
 
ด้านการสร้างเรือ
 
 
 
   
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง OPV
 
     
 
ด้านการวิจัย
 
 
 
   
๑.
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๒๐-๓๐๐ แรงม้า
๒.
อะไหล่ปืน ๓๗ มม.
๓.
เป้าอากาศยานแบบเคลื่อนที่ได้เอง
๔.
ทุ่นกักเก็บคราบน้ำมันในทะเล
๕.
เป้าฝึกปราบเรือดำน้ำ
๖.
เครื่องปรับอากาศในเรือไม่เกิน ๓ ตัน
๗.
โปรแกรมฐานความรู้ในการพิสูจน์ทราบประเภทของโลหะ
๘.
การสร้างเรือโฮเวอร์ดราฟท์
๙.
การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรเพื่อลดอัตราการชำรุดเสียหาย
๑๐.
หมวกกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด
๑๑.
จักรยานเผินน้ำของ อร.
๑๒.
เรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้น (ระยะที่ 2)
๑๓.
สูบน้ำทะเลหล่อเย็นเครื่องยนต์ดีเซล
๑๔.
แหวนรองหัวฉีด ของเครื่องยนต์ดีเซล MTU รุ่น 1163
๑๕.
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติของเตาหลอมตะกั่วและเครื่องอบแผ่นแร่
๑๖.
การวิจัยและพัฒนาการผลิตสังกะสีผุกร่อน
๑๗.
เรือท้องแบน การวิจัยและพัฒนามาตรฐานลิ้นน้ำที่ใช้ในกองทัพเรือ