RTND LOGO
มาตรฐานงานช่าง [38 รายการ]
# กลุ่ม หมายเลข ชื่อเรื่อง ไฟล์
1 กลจักร มอร.114-0002-0966 การทดลองอัดน้ำระบบท่อทางของเรือหลวง
2 กลจักร มอร.114-0003-0431 การประกอบท่อและการทดสอบท่อที่ทำจากโลหะผสมทองแดงและนิเกิล
3 กลจักร มอร.114-0004-0531 การดัดท่อ
4 กลจักร มอร.114-0005-1031 การประกอบและการทดสอบท่อที่ทำจากโลหะทองแดง
5 กลจักร มอร.114-0006-0933 การทดสอบลิ้นน้ำ
6 กลจักร มอร.111-0001-0730 การทดสอบรอยรั่วด้วยความดันของเหลว
7 กลจักร มอร.200-0002-0365 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในเรือ
8 กลจักร มอร.211-0001-0637 การซ่อมทำใบจักรเรือ
9 กลจักร มอร.220-0002-0251 การทดสอบเพื่อยอมรับเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยง
10 กลจักร มอร.220-0003-0962 การตั้งศูนย์เพลาใบจักรและระบบขับเคลื่อนเรือ
11 กลจักร มอร.220-0004-0936 การติดตั้งเครื่องจักรสำคัญบนเรือและการตรวจสอบการติดตั้ง
12 กลจักร มอร.220-0001-0251 การตรวจและทดสอบเครื่องยนต์ดีเซล
13 กลจักร มอร.615-0001-1129 การวัดความแข็งของยางและพลาสติกด้วยเครื่อง Durometer
14 กลจักร มอร.615-0002-0330 การทดสอบความต้านทานการฉีกขาดของยาง
15 กลจักร มอร.220-0005-0936 การปรับซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด60แรงม้าขึ้นไป
16 กลจักร มอร.200-0001-0966 การคำนวณค่ากำลังของเครื่องยนต์ที่ทำงานในสภาวะที่แตกต่างจากสภาวะที่อ้างอิงโดยผู้ผลิต
17 ตัวเรือ มอร.100-0001-0966 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนในการสร้างส่วนประกอบตัวเรือเหล็ก
18 ตัวเรือ มอร.100-0002-0631 การทดลองความเร็วเรือกับหลักไมล์
19 ตัวเรือ มอร.100-0003-0936 การตรวจสอบและการซ่อมทำแผ่นเหล็กตัวเรือ
20 ตัวเรือ มอร.112-0001-0831 การทดสอบจัดระดับฝีมือช่างเชื่อมประสานไฟฟ้า
21 ตัวเรือ มอร.112-0002-0932 การตรวจสอบรอยเชื่อมประสานตัวเรือโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี
22 ตัวเรือ มอร.112-0003-0243 การทดสอบฝีมือช่างเชื่อมที่ปฏิบัติงานกับท่อทางที่รับกำลังดันเกิน ๓๐๐ psi
23 ตัวเรือ มอร.114-0002-0331 การทดสอบฝีมือช่างเชื่อมไฟฟ้าและการทดสอบกรรมวิธีสำหรับงานท่อที่สร้างจากโลหะผสมของทองแดงและนิเกิล
24 ตัวเรือ มอร.120-0001-0329 การป้องกันการผุกร่อนของตัวเรือโดยใช้อาโนด
25 ตัวเรือ มอร.600-0002-0429 การเตรียมแผ่นเหล็กเพื่อการทดสอบสี วาร์นิช แลคเคอร์ และวัสดุที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน
26 ตัวเรือ มอร.600-0003-0629 การประเมินผลการผุกร่อนของแผ่นทดสอบทาสีหรือเคลือบหุ้มด้วยวัสดุอื่นในประเภทเดียวกัน
27 ตัวเรือ มอร.620-0001-0936 การเตรียมพื้นผิวและการพ่นสีตัวเรือใต้แนวน้ำ
28 ตัวเรือ มอร.110-0001-0352 การตรวจสอบด้วยสายตาสำหรับรอยเชื่อมและโลหะชิ้นงาน
29 ตัวเรือ มอร.074-0002-0966 กระบวนการพ่นพอกด้วยวิธีarc spraying and wire flame spraying
30 โลหะ มอร.210-0001-0365 การทดสอบความแข็งบริเนลล์สำหรับวัสดุที่เป็นโลหะ
31 โลหะ มอร.600-0001-0429 การเร่งสภาวะการผุกร่อนด้วยวิธี Salt Sprey (Fog) Testing
32 โลหะ มอร.612-0001-0134 การทดสอบเชือกลวดเหล็กกล้า
33 ไฟฟ้า มอร.300-0001-0942 การกำหนดชนิดของระบบไฟฟ้าหลักในเรือ
34 ไฟฟ้า มอร.300-0002-0251 แรงดันไฟฟ้าตก(VOLTAGE DROP)
35 ไฟฟ้า มอร.200-0001-0966 คุณลักษณะที่สำคัญของระบบไฟฟ้ากำลังในเรือรบไทย
36 ไฟฟ้า มอร.300-0009-1051 มาตรฐานการทดสอบมอเตอร์
37 ไฟฟ้า มอร.300-0011-1151 การกำหนดระดับการป้องกันของเครื่องจักรกลไฟฟ้าในเรือ
38 ไฟฟ้า มอร.300-0008-1051 การคำนวณกระเเสไฟฟ้าลัดวงจร
มาตรฐานพัสดุการช่าง [42 รายการ]
# กลุ่ม หมายเลข ชื่อเรื่อง ไฟล์
1 สี มพช.อร. 8010-0001-0163 สีที่ใช้กับงานเรือ
2 โลหะ มพช.อร.3439-0001-0865 ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กล้าเปลือยและฟลักซ์ใช้สำหรับการเชื่อมอาร์คใต้ผงฟลักซ์
3 โลหะ มพช.อร.3439-0002-0865 ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กล้าเปลือยสำหรับการเชื่อมอาร์คโลหะโดยใช้แก๊สคลุม
4 โลหะ มพช.อร.4710-0002-0966 ท่อทองแดงผสมนิเกิลชนิดไม่มีตะเข็บ
5 โลหะ มพช.อร.4710-0002-0966 ท่อเหล็กดำชนิดมีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ
6 โลหะ มพช.อร.4710-0003-0966 ท่อเหล็กกล้า
7 โลหะ มพช.อร.4710-0004-0966 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดมีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ
8 โลหะ มพช.อร.4710-0005-0966 ท่อเหล็กกล้าอาบและไม่อาบสังกะสี
9 โลหะ มพช.อร.4710-0006-0966 ท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บใช้งานทั่วไป
10 โลหะ มพช.อร.4710-0007-0966 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนทนกำลังดันปานกลาง
11 โลหะ มพช.อร.4710-0008-0966 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนทนกำลังดันสูง
12 โลหะ มพช.อร.4710-0009-0966 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานก่อสร้าง
13 โลหะ มพช.อร.4710-0010-0966 ท่อทองเหลืองชนิดไม่มีตะเข็บใช้งานทั่วไป
14 โลหะ มพช.อร.4710-0011-0966 ท่ออลูมิเนียมชนิดไร้ตะเข็บ
15 โลหะ มพช.อร.4730-0003-0865 ข้องอข้อต่อทองแดงผสมนิเกิล
16 โลหะ มพช.อร.5340-0001-0865 สังกะสีกันกร่อน (Zinc Anodes ) ชนิดแผ่นเรียบขาเหล็ก
17 โลหะ มพช.อร.9505-0002-0966 ลวดเชื่อมเหล็กกล้าชนิดมีสารพอกหุ้มสำหรับตัวเรือเหล็ก
18 โลหะ มพช.อร.9505-02-30 ลวดบัดกรีแข็ง
19 โลหะ มพช.อร.9510-0001-0865 เหล็กกล้าคาร์บอนที่ใช้ทำเครื่องมือ
20 โลหะ มพช.อร.9510-04-33 เหล็กกล้าคาร์บอน
21 โลหะ มพช.อร.9515-0003-0966 แผ่นเหล็กต่อเรือและเหล็กรูปพรรณ
22 โลหะ มพช.อร.9510-0002-0865 เหล็กกล้าเจือ
23 โลหะ มพช.อร.9510-0003-0865 เหล็กสปริง
24 โลหะ มพช.อร.9510-0005-0865 เหล็กกล้าความเร็วสูง
25 โลหะ มพช.อร.9510-0006-0865 เหล็กกล้าผสมทำเครื่องมือขึ้นรูปร้อน
26 โลหะ มพช.อร.9510-0007-0865 เหล็กกล้าผสมทำเครื่องมือขึ้นรูปเย็น
27 โลหะ มพช.อร.9510-08-34 แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม
28 โลหะ มพช.อร.9510-09-34 เหล็กกล้าไร้สนิมแบบเส้น
29 โลหะ มพช.อร.9510-10-34 เหล็กกล้าธรรมดา
30 โลหะ มพช.อร.9525-01-30 ลวดเชื่อมอลูมิเนียมและอลูมิเนียมชนิดเปลือย
31 โลหะ มพช.อร.9535-02-32 โลหะอลูมเนียมขึ้นรูป
32 โลหะ มพช.อร.9530-0001-0865 ทองเหลืองเส้นกลม,สี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม
33 โลหะ มพช.อร.9530-0002-0865 ลวดทองแดงชนิดเคลือบน้ำยาทนความร้อนสูง สำหรับเครื่องจักรไฟฟ้าในเรือ
34 โลหะ มพช.อร.9535-0001-0865 แผ่นอลูมิเนียมเจือสำหรับต่อเรือ
35 โลหะ มพช.อร.9535-0003-0865 ทองเหลืองแผ่นสำหรับใช้งานทั่วไป
36 โลหะ มพช.อร.9535-0004-0865 ทองเหลืองแผ่นใช้กับงานที่ต้องการการป้องกันการผุกร่อนสูง
37 โลหะ มพช.อร.9535-0005-0865 อลูมิเนียมรูปพรรณใช้ในงานต่อเรือ
38 โลหะ มพช.อร.9555-0001-0865 เหล็กกล้าแมงกานีสสูงหล่อ
39 โลหะ มพช.อร.9560-0001-0865 เหล็กกล้าไร้สนิมหล่อ
40 โลหะ มพช.อร.9650-0001-0865 บรอนซ์สำหรับทำบูช
41 โลหะ มพช.อร.9540-0015-1251 สังกะสีกันกร่อนตัวเรือ
42 โลหะ มพช.อร.4710-0002-0966 ท่อเหล็กสำหรับงานในเรือ
คำแนะนำทางช่าง [31 รายการ]
# กลุ่ม หมายเลข ชื่อเรื่อง ไฟล์
1 กลจักร ค.0002-32 การวัดเสียงในเรือหลวง
2 กลจักร ค.0001-36 การทดสอบและบำรุงรักษาหัวฉีด
3 กลจักร ค.0001-38 การใช้และบำรุงรักษาพัดน้ำทะเลเครื่องจักรใหญ่ MTU1163 และเกียร์เรือชุด ร.ล.เจ้าพระยา
4 กลจักร ค.0002-28 การทดลองเครื่องจักรใหญ่เรือหลวงขณะเรือจอดในท่า
5 กลจักร ค.0002-31 การทำความสะอาดท่อ
6 กลจักร ค.0003-31 การเลือกใช้และการตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ Rolls-Royce
7 กลจักร ค.0004-31 การเชื่อมประสานท่อ
8 กลจักร ค.0005-29 การใช้และระวังรักษาเครื่องจักรใหญ่เรือหรือเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ MTU Mode
9 กลจักร ค.0001-0962 น้ำเย็นเครื่องปรับอากาศเรือ
10 กลจักร ค.532-0001-0862 การตรวจสอบน้ำหล่อระบายความร้อนเครื่องจักรกลในเรือ
11 กลจักร ค.540-0001-0862 การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรกลในเรือ
12 ตัวเรือ ค.0001-32 การเชื่อมประสานตัวเรืออลูมิเนียม
13 ตัวเรือ ค.0002-36 คุณสมบัติของไม้ที่ใช้ในการต่อเรือและในการตรวจพิสูจน์เนื้อไม้
14 ตัวเรือ ค.0003-29 การเชื่อมประสานตัวเรือเหล็ก
15 ตัวเรือ ค.074-0001-0966 กระบวนการหล่อใบจักรเรือรบด้วยโลหะผสมนิเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
16 ตัวเรือ ค.0002-29 การตรวจ รอยร้าวในโลหะโดยวิธีฉายรังสีเอกซ์
17 ตัวเรือ ค.0001-33 การทดสอบแปรงทาสีชนิดแบน
18 ตัวเรือ ค.0002-30 แพชูชีพพองลมด้วยแก๊ส
19 ตัวเรือ ค.074-0001-0966 การตรวจสอบแนวเชื่อมตัวเรือเหล้กด้วยวิธีPhased array ultrasonic testing
20 ตัวเรือ ค.200-0001-1064 การคำนวณเพื่อเลือกใช้ Isolator Mount
21 ตัวเรือ ค.061-0001-0966 การซ่อมทำและสร้างเรือจู่โจมเรือลำน้ำ
22 ตัวเรือ ค.066-0001-0966 การทาน้ำยาเคลือบเงาไม้
23 ตัวเรือ ค.091-0002-0966 การตรวจหารอยร้าวในโลหะโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค
24 โลหะ ค.0001-31 การตรวจสภาพผิวหน้าของโลหะ
25 โลหะ ค.0001-34 การเลือกใช้พัสดุทางช่าง
26 โลหะ ค.0004-29 การปรับสภาพด้วยความร้อนของเหล็กเครื่องมือ
27 ไฟฟ้า ค.300-0004-0651 วิธีต่อสายดินเครื่องเชื่อมไฟฟ้ากับตัวเรือ
28 ไฟฟ้า ค.300-0003-0966 การทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
29 ไฟฟ้า ค.0002-0251 การวิเคราะห์ภาระและกำลังของระบบไฟฟ้าสำหรับเรือผิวน้ำ
30 ไฟฟ้า ค.0002-34 การตรวจสอบและการบำรุงรักษาแบตเตอรี่
31 ไฟฟ้า ค.300-0005-0651 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด
Update 02/10/2023

กองบรรณาธิการโฮมเพจ กรมอู่ทหารเรือ 2369/650 หมู่ 2 ท่าเรือจุกเสม็ด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0 - 3843 - 2335 หรือ 0 - 2466 - 1180 ต่อ 78020-78086
ประชาสัมพันธ์ กรมอู่ทหารเรือ โทร. 0 - 3843 - 2335-8
E-mail : sarabun_mod0524@navy.mi.th