น.อ.ธงชัย ทองบริบูรณ์ ผอ.กศษ.กพช.อร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (ช่างโรงงาน) ประจำปี งป.๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กศษ.กพช.อร.

Release Date : 22-11-2021 15:41:36
น.อ.ธงชัย ทองบริบูรณ์ ผอ.กศษ.กพช.อร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (ช่างโรงงาน) ประจำปี งป.๖๕  วันจันทร์ที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กศษ.กพช.อร.

   

น.อ.ธงชัย ทองบริบูรณ์ ผอ.กศษ.กพช.อร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (ช่างโรงงาน) ประจำปี งป.๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กศษ.กพช.อร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ธงชัย ทองบริบูรณ์ ผอ.กศษ.กพช.อร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (ช่างโรงงาน) ประจำปี งป.๖๕  วันจันทร์ที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กศษ.กพช.อร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง