หน้าแรก    หน้าเก่าจัดซื้อจัดจ้าง    ราคากลาง

 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป --> วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
37/งป.2565 จัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา จำนวน 16 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :17 ธ.ค.64 9,725,878.10
เมื่อ 30/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
29/งป.2565 จัดซื้อตู้อบความร้อนสูง อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1200 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :9 ธ.ค.64 1,192,333.33
เมื่อ 30/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อเครื่องทดสอบแรงดึง ขนาดไม่น้อยกว่า 600 kN จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ : 9,565,966.66

[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
28/งป.2565 จัดซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์และบริเนล และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :9 ธ.ค.64 1,087,133.33
เมื่อ 30/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
22/งป.2565 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :30 พ.ย.64 4,499,996.00
เมื่อ 22/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
36/งป.2565 จัดซื้อสลักเหล็ก สลักเหล็กไร้สนิม และสลักทองเหลือง จำนวน 121 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :29 พ.ย.64 670,916.75
เมื่อ 19/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
32/งป.2565 จัดซื้อทองเหลืองรูปพรรณ จำนวน 30 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :29 พ.ย.64 547,093.14
เมื่อ 19/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
21/งป.2565 จัดซื้อฟองน้ำ หนังเทียม และวัสดุประกอบ จำนวน 16 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :29 พ.ย.64 608,620.46
เมื่อ 19/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
31/งป.2565 จัดซื้อลูกตะเพรา จำนวน 8 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :26 พ.ย.64 1,470,167.37
เมื่อ 18/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
24/งป.2565 จัดซื้อแบตเตอรี่เจลแบบปิดผนึก สนับสนุนซ่อมทำเรือ ต.81 และ ต.82 จำนวน 2 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :26 พ.ย.64 748,416.33
เมื่อ 18/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
42/งป.2565 จัดซื้อเครื่องอัดลม Oil-Flooded Screw Air Compressor พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :25 พ.ย.64 1,872,500.00
เมื่อ 17/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
33/งป.2565 จัดซื้อท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กไร้สนิม จำนวน 45 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :23 พ.ย.64 985,704.47
เมื่อ 15/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
26/งป.2565 จัดซื้อเครื่องทดสอบแรงกระแทก และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :23 พ.ย.64 4,482,123.00
เมื่อ 15/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
19/งป.2565 จัดซื้อแผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ จำนวน 8 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :23 พ.ย.64 661,825.55
เมื่อ 15/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
39/งป.2565 จัดซื้อเครื่องขนย้ายวัสดุแบบไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :22 พ.ย.64 760,855.60
เมื่อ 12/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
35/งป.2565 จัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง จำนวน 9 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :22 พ.ย.64 857,451.99
เมื่อ 12/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
38/งป.2565 จัดซื้อเครื่องสร้างตัวเรือนเพื่อเตรียมชิ้นงานสำหรับทดสอบ จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :24 พ.ย.64 1,498,356.66
เมื่อ 16/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
34/งป.2565 จัดซื้อวัสดุหล่อหลอม จำนวน 41 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :24 พ.ย.64 1,696,586.66
เมื่อ 16/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
25/งป.2565 จัดซื้อเรือยาง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 10 คน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ลำ   ยื่นข้อเสนอ :24 พ.ย.64 1,696,586.66
เมื่อ 16/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
8/งป.2565 จัดซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :22 พ.ย.64 980,476.66
เมื่อ 12/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
10/งป.2565 จัดซื้อฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 17 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :9 พ.ย.64 1,748,187.40
เมื่อ 01/11/2564
[รายละเอียด]
หจก.ธนัทอีควิปเม้นท์
[รายละเอียด]
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
6/งป.2565 จัดซื้อเครื่องทดสอบแรงดันน้ำ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1500 PSI และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :9 พ.ย.64 1,017,926.66
เมื่อ 01/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
7/งป.2565 จัดซื้อเครื่องส่องเนื้อพัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :9 พ.ย.64 1,761,733.33
เมื่อ 01/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
-ร่าง-จัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรม จำนวน 16 รายการ   ยื่นข้อเสนอ : 9,725,878.10
เมื่อ 10/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
40/งป.2565 จัดซื้อลิ้นน้ำ จำนวน 48 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :18 พ.ย.64 1,399,693.75
เมื่อ 10/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
30/งป.2565 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูง กำลังดันไม่น้อยกว่า 800 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :18 พ.ย.64 3,677,076.40
เมื่อ 10/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
27/งป.2565 จัดซื้อเครื่องอัดอากาศกำลังดันสูงสำหรับเครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัดแบบเคลื่อนที่ ขนาด 3.5 CFM จำนวน 2 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :15 พ.ย.64 767,618.00
เมื่อ 5/11/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
12/งป.2565 จัดซื้อวัสดุหล่อยาง จำนวน 28 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :5 พ.ย.64 951,598.44
เมื่อ 28/10/2564
[รายละเอียด]

 
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
9/งป.2565 จัดซื้อวัสดุงานไฟเบอร์กลาส จำนวน 17 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :5 พ.ย.64 1,263,651.81
เมื่อ 28/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
[รายละเอียด]
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
5/งป.2565 จัดซื้อไม้อัด จำนวน 46 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :20 ต.ค.64 745,409.88
เมื่อ 11/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด
[รายละเอียด]
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
4/งป.2565 จัดซื้อแผ่นทองแดง จำนวน 8 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :20 ต.ค.64 679,176.86
เมื่อ 11/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
3/งป.2565 จัดซื้อลวดทองแดง จำนวน 41 รายการ   ยื่นข้อเสนอ:20 ต.ค.64 1,249,038.82
เมื่อ 11/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด
[รายละเอียด]
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
1/งป.2565 จัดซื้อเครื่องตรวจสอบลวดสลิง สำหรับลวดสลิงเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดตั้งแต่ 6 - 64 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง   ยื่นข้อเสนอ :20 ต.ค.64 3,912,990.00
เมื่อ 11/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
[รายละเอียด]
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  
2/งป.2565 จัดซื้อทรายพ่นทำความสะอาดเรือ จำนวน 3 รายการ   ยื่นข้อเสนอ :18 ต.ค.64 1,697,528.25
เมื่อ 07/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ไวท์ ชาร์ค มารีน จำกัด
[รายละเอียด]
  วันสิ้นสุดวันประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์:
  


 วิธีคัดเลือก
เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
จัดซื้อเครื่องฉายภาพด้วยรังสี X-ray แบบ Digital พร้อมระบบแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
 • TOR
 • 2,098,270.00
  เมื่อ 30/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพความร้อนแบบอินฟราเรด จำนวน 6 เครื่อง
 • TOR
 • 2,523,060.00
  เมื่อ 30/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อชุดตู้เครื่องมือ 7 ลิ้นชัก และเครื่องมือ ไม่น้อยกว่า 220 ชิ้น จำนวน 10 ชุด
 • TOR
 • 524,851.79
  เมื่อ 26/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.3110 จำนวน 1 งาน 1,398,811.00
  เมื่อ 19/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.3104 จำนวน 1 งาน 1,398,778.90
  เมื่อ 19/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.2208 จำนวน 1 งาน 1,299,932.30
  เมื่อ 19/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเรือ ขส.ทร.1219 (จก.ป.) จำนวน 1 งาน 849,687.00
  เมื่อ 19/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเรือ ขส.ทร.1216 จำนวน 1 งาน 1,199,791.00
  เมื่อ 19/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเรือ ขส.ทร.1213 จำนวน 1 งาน 1,199,042.00
  เมื่อ 19/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเรือ ขส.ทร.1126 จำนวน 1 งาน 1,298,894.40
  เมื่อ 19/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำและปรับปรุงเรือ กร.912 (จก.ป) จำนวน 1 งาน 5,339,300.00
  เมื่อ 19/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือท่าสโมสรสัญญาบัตร รร.นร. จำนวน 1 งาน 1,648,923.50
  เมื่อ 18/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือสำรอง จำนวน 1 งาน 1,298,402.20
  เมื่อ 18/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือท่าป้อมผีเสื้อสมุทร (ฐท.กท.) จำนวน 1 งาน 1,249,674.40
  เมื่อ 18/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือท่าราชนาวีสโมสร จำนวน 1 งาน 1,248,518.80
  เมื่อ 18/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือท่า กทบ.กร. จำนวน 1 งาน 1,247,416.70
  เมื่อ 18/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือน จำนวน 3 เครื่อง
 • TOR
 • 5,683,305.00
  เมื่อ 18/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำเครนหมายเลข 2 ของอู่แห้งหมายเลข 1 จำนวน 1 งาน 986,540.00
  เมื่อ 17/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อเครื่องไฟฟ้าสำรองใช้ในเรือ จำนวน 1 งาน 97,917,920.00
  เมื่อ 15/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อระบบเครื่องช่วยในการเดินเรือ (Bow Thruster) จำนวน 1 งาน 36,979,640.00
  เมื่อ 15/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ.26/งป.2565 จ้างซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือดั้ง 5 (จก.ป) จำนวน 1 งาน 818,336.00
  เมื่อ 12/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ.25/งป.2565 จ้างซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือดั้ง 2 (คส.) จำนวน 1 งาน 2,338,987.90
  เมื่อ 12/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ.24/งป.2565 จ้างซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือดั้ง 1 (คส.) จำนวน 1 งาน 2,338,987.90
  เมื่อ 12/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ.8/งป.2565 จ้างสร้างเรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) จำนวน 2 ลำ 125,000,000.00
  เมื่อ 15/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ.7/งป.2565 จ้างสร้างเรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) ระยะที่ 3 จำนวน 2 ลำ 32,528,000.00
  เมื่อ 15/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับการทดสอบแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
 • TOR
 • 4,922,000.00
  เมื่อ 10/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 200บาร์ สนับสนุน อจปร.อร.ซ่อมทำเรือ จำนวน 1 ชุดเครื่อง
 • TOR
 • 504,922.30
  เมื่อ 3/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้น ขนาด 8 คน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย Mud Motor จำนวน 1 ลำ
 • TOR
 • 2,450,000.00
  เมื่อ 2/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้น ขนาด 8 คน ขับเคลื่อนด้วยกำลังลม จำนวน 1 ลำ
 • TOR
 • 7,800,000.00
  เมื่อ 1/11/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างซ่อมทำสีกันลื่นพื้นดาดฟ้าอากาศยาน ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 1 งาน 26,920,000.00
  เมื่อ 28/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อ COUPLING ตราอักษร VULKAN รุ่น EZ135 ของเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมายเลข 3 ร.ล.สุโขทัย จำนวน 1 SET 585,076.00
  เมื่อ 14/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อฐานแท่นเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร WILLBRANDT ร.ล.หนองสาหร่าย จำนวน 1 SET 1,799,996.80
  เมื่อ 14/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร PAXMAN รุ่น 12VP 185 (เพิ่มเติม) ร.ล.หัวหิน จำนวน 127 รายการ 7,553,093.79
  เมื่อ 14/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ตราอักษร BOSCH ของเครื่องจักรใหญ่ขวา - ซ้าย ร.ล.ทยานชล จำนวน 1 SET 513,600.00
  เมื่อ 11/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อ PUMP ELEMENT ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ขวา - ซ้าย ตราอักษร BOSCH ร.ล.สีชัง จำนวน 40 ชุด 3,199,728.00
  เมื่อ 12/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อ MULTI-HOLE INJECTOR ตราอักษร BOSCH ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ หมายเลย 1 - 4 ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 80 EA 2,268,400.00
  เมื่อ 12/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จ.5/งป.2565 จ้างซ่อมทำทางเดินและห้องต่างๆ ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 1 งาน 9,971,972.00
  เมื่อ 12/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จ.4/งป.2565 จ้างซ่อมทำแพพักอาศัย สน.เรือเชียงคาน จำนวน 1 งาน 6,727,768.38
  เมื่อ 08/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จ.3/งป.2565 จ้างซ่อมทำแพพักอาศัย สน.เรือบึงกาฬ จำนวน 1 งาน 3,949,412.80
  เมื่อ 08/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จ.2/งป.2565 จ้างซ่อมทำระบบรอกผ่อนแรงและแคร่รองรับเรือ สน.เรือเชียงของ จำนวน 1 งาน 1,818,144.00
  เมื่อ 08/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จ.1/งป.2565 จ้างซ่อมทำระบบรอกผ่อนแรงและแคร่รองรับเรือ สน.เรือบึงกาฬ จำนวน 1 งาน 1,818,144.00
  เมื่อ 08/10/64
  [รายละเอียด]

   


   วิธีเฉพาะเจาะจง
  เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
  จัดซื้อเครื่องวัดความหนาสีแห้งแบบดิจิทัล จำนวน 3 เครื่อง

  บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อเครื่องอัดลมกำลังดันต่ำ หมายเลข 2 ตราอักษร SAUER & SOHN ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 1 ชุดเครื่อง 1,899,999.00
  เมื่อ 17/11/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดจ้างซ่อมทำระบบบำบัดของเสีย ตราอักษร HAMANN ร.ล.มกุฏราชกุมาร จำนวน 1 งาน 7,998,000.00
  เมื่อ 8/11/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อเครื่องวัดความหนาโลหะด้วยคลื่น Ultrasonic จำนวน 1 เครื่อง

  บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อสปริงวาล์ว ไอดีไอเสีย ตราอักษร EIBACH ของเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ร.ล.ทยานชล จำนวน 2 รายการ

  บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย ตราอักษร FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ของเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข3 ร.ล.ตากสิน จำนวน 2 รายการ

  บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อสปริงวาล์ว ไอดีไอเสีย ตราอักษร EIBACH เครื่องจักรใหญ่ หมายเลข1-4 ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 2 รายการ

  บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย ตราอักษร FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ของเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ร.ล.หนองสาหร่าย จำนวน 2 รายการ

  บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อแหวนลูกสูบ ตราอักษร GOETZE ของเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข3 ร.ล.ตากสิน จำนวน 3 รายการ

  บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบควบคุมเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข3 ตราอักษร MTU รุ่น 8V 396 TC52 ร.ล.สุโขทัย จำนวน 5 รายการ

  บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อ SPONGE จำนวน 1 SET

  บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อดอกสว่าน จำนวน 28 รายการ

  หจก.เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อเครื่องกัดอเนกประสงค์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

  บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกำลังดันไม่น้อยกว่า 150 บาร์

  บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อน้ำยาระบายความร้อน สนับสนุน อจปร.อร. ซ่อมทำเรือ จำนวน 8 ถัง

  หจก.เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อแบริ่งเพลาใบจักร ขวา-ซ้าย ตราอักษร THORDON ร.ล.ทยานชล จำนวน 1 SET 935,180.00
  เมื่อ 5/11/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ DE OVERRUNING CLUTCH เกียร์ ตราอักษร RENK รุ่น BGS 160 LO ร.ล.ตากสิน จำนวน 1 ชุด 12,711,600.00
  เมื่อ 4/11/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่สูบน้ำหล่อเครื่องปรับอากาศ หมายเลข1และ2ตราอักษร GARBARINO ร.ล.สีชัง จำนวน 2 ชุดเครื่อง 1,120,000.00
  เมื่อ 2/11/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อสายไฟ สนับสนุน อธบ.อร.

  บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนียแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
  [รายละเอียด]
  จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของ อร.

  บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย ตราอักษร FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ของเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ร.ล.ทยานชล จำนวน 2 รายการ 1,977,360.00
  เมื่อ 1/11/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ หมาย1-4 ตราอักษร MTU รุ่น 20V 1163 TB83 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 352 รายการ 24,676,862.16
  เมื่อ 1/11/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย ตราอักษร FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ของเครื่องจักรใหญ่หมายเลข1-4ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 2 รายการ 1,647,800.00
  เมื่อ 29/10/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ซีลเพลาใบจักร ตราอักษร WARTSILA ร.ล.ทยานชล จำนวน 2 รายการ 1,096,964.00
  เมื่อ 29/10/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อใบจักร ซ้าย-ขวา ตราอักษร HUNG SHEN เรือ ต.111 จำนวน 2 พวง 999,380.00
  เมื่อ 29/10/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อแหวนลูกสูบ ตราอักษร GOETZE ของเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ร.ล.ทยานชล จำนวน 3 รายการ 1,117,080.00
  เมื่อ 29/10/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อพัดน้ำทะเลระบายความร้อน คจญ.ชุดเรือ ตกช.สนับสนุน กรง.ฐท.สส.ซ่อมทำเรือ จำนวน 2 รายการ 589,463.00
  เมื่อ 29/10/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อ COOLER น้ำมันหล่อเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร BEHR ร.ล.กระบุรี จำนวน 1 SET 979,996.95
  เมื่อ 29/10/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย ตราอักษร FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ของเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ร.ล.สงขลา จำนวน 2 รายการ 548,910.00
  เมื่อ 29/10/2564
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อลิ้นไอดีไอเสีย ตราอักษร FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ของเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ร.ล.สัตหีบ จำนวน 2 รายการ 548,910.00
  เมื่อ 29/10/2564
  [รายละเอียด]

   
  จ.19/งป.2565 จ้างตรวจสภาพด้วยเครื่องมือ BORESCOPE เครื่องจักรใหญ่แก๊สเทอร์ไบน์ หมายเลย 1 และ 2 ตราอักษร GE รุ่น 7LM 2500 ร.ล.ตากสิน จำนวน 1 งาน
 • TOR
 • 1,999,830.00
  เมื่อ 25/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จ.18/งป.2565 จ้างซ่อมทำ PNEUMATIC STARTER MOTOR เครื่องจักรใหญ่แก๊สเทอร์ไบน์ ร.ล.ตากสิน จำนวน 1 งาน
 • TOR
 • 3,669,995.00
  เมื่อ 25/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จ.17/งป.2565 จ้างตรวจสภาพด้วยเครื่องมือ BORESCOPE เครื่องจักรใหญ่แก๊สเทอร์ไบน์ หมายเลย 1 และ 2 ตราอักษร GE รุ่น 7LM 2500 ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 1 งาน 1,999,830.00
  เมื่อ 25/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อตาข่ายป้องกันอันตราย ดาดฟ้าอากาศยานกราบซ้าย ตราอักษร LIFT-IT ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 18 รายการ 1,998,760.00
  เมื่อ 26/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1 ตราอักษร MWM TBD 234 V12 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.สีชัง จำนวน 139 รายการ 1,107,193.20
  เมื่อ 21/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ตราอักษร DETROIT รุ่น 16V-71 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.ทองหลาง จำนวน 76 รายการ 1,881,883.90
  เมื่อ 18/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1 และ 2 และเครื่องยนต์ขับกว้านสมอท้ายเรือ ตราอักษร DETROIT รุ่น 3-71 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.ทองหลาง จำนวน 60 รายการ 931,997.82
  เมื่อ 15/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่แก๊สเทอร์ไบน์ ตราอักษร GE รุ่น 7LM2500 ร.ล.ตากสิน จำนวน 3 รายการ 5,499,800.00
  เมื่อ 15/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร ROCHEM รุ่น SWRO-625 PT03 15S พร้อมติดตั้ง ร.ล.กระบุรี จำนวน 1 ชุดเครื่อง 4,954,100.00
  เมื่อ 15/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร ROCHEM รุ่น SWRO-625 PT03 15S พร้อมติดตั้ง ร.ล.ตากสิน จำนวน 1 ชุดเครื่อง 4,954,100.00
  เมื่อ 15/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 3 ตราอักษร MTU 8V 396 TC52 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.สุโขทัย จำนวน 252 รายการ 2,289,877.04
  เมื่อ 14/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1-2 ตราอักษร MTU รุ่น12V 396 TE54 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.ตากสิน จำนวน 265 รายการ 7,049,562.32
  เมื่อ 14/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 16V 538 TB91 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.สัตหีบ จำนวน 95 รายการ 8,140,525.76
  เมื่อ 14/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 1 งาน

  ร้านป้ายปัน&ปอนด์
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อคลูเลอร์ระบายความร้อนน้ำจืดเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น 12V 1163 TB93 ร.ล.ทยานชล จำนวน 1 SET 5,399,748.58
  เมื่อ 12/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อกระบอกสูบ ตราอักษร MAHLE ของเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 3 ร.ล.ตากสิน จำนวน 1 SET 799,996.20
  เมื่อ 14/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อเครื่องมือซ่อมทำเครื่องยนต์ ตราอักษร MTU 4000 สนับสนุน อจปร.อร. ซ่อมทำเรือชุด ต.991 - 996 จำนวน 59 รายการ 9,296,688.58
  เมื่อ 11/10/64
  [รายละเอียด]
  บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 3 ตกษร MTU รุ่น 6V 396 TE54 ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 373 รายการ 2,999,877.68
  เมื่อ 11/10/64
  [รายละเอียด]
  บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้ออะไหล่เกียร์ซ้าย ตราอักษร RENK รุ่น ASL56 ร.ล.ทยานชล จำนวน 23 รายการ 6,369,924.00
  เมื่อ 14/10/64
  [รายละเอียด]
  บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 3 ตราอักษร MTU รุ่น 12V 396 TE54 ร.ล.ตากสิน จำนวน 267 รายการ 8,503,571.41
  เมื่อ 08/10/64
  [รายละเอียด]
  บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1-4 ตราอักษร MTU รุ่น 6V 396 TC52 จำนวน 217 รายการ 5,361,684.40
  เมื่อ 08/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 20V 538 TB92 ร.ล.สงขลา จำนวน 297 รายการ 9,104,711.32
  เมื่อ 08/10/64
  [รายละเอียด]
  บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 12V 396 TB83 ร.ล.หนองสาหร่าย จำนวน 331 รายการ 3,156,932.28
  เมื่อ 08/10/64
  [รายละเอียด]
  บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  [รายละเอียด]
  จัดซื้อ HP PUMP ตราอักษร L OPANGE ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องใหญ่ ขวา - ซ้าย ร.ล.สงขลา จำนวน 2 รายการ
 • TOR
 • 4,121,640.00
  เมื่อ 06/10/64
  [รายละเอียด]

   
  จัดซื้อ PUMP ELEMENT ตราอักษร L OPANGE ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องใหญ่หมายเลข 1-4 ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 20 EA
 • TOR
 • 3,210,000.00
  เมื่อ 06/10/64
  [รายละเอียด]

   


   วิธีเจรจาตกลง
  เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง