ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญกำลังพลกรมอู่ทหารเรือชมงาน "วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปี งป.64" ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.ย.64

Release Date : 07-09-2021 00:00:00
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญกำลังพลกรมอู่ทหารเรือชมงาน "วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปี งป.64" ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.ย.64

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญกำลังพลกรมอู่ทหารเรือชมงาน "วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปี งป.64"
ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.ย.64 ตามลิ้งค์ ด้านล่าง