dfsfsd
dfsd


ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง งป.

สอบราคา/ประกวดราคา งป.59

สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

42/งป.2560

สอบราคาซื้อท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กไร้สนิม

17 มกราคม 2560

38/งป.2560

สอบราคาซื้อวัสดุหล่อยางให้กับเรือต่าง ๆ

16 ธันวาคม 2559

37/งป.2560

สอบราคาซื้อเครื่องมือวัด สายงาน อร. จำนวน ๖ รายการ

16 ธันวาคม 2559

36/งป.2560

สอบราคาซื้อไม้แปรรูป

15 ธันวาคม 2559

34/งป.2560

สอบราคาซื้อไม้อัด

9 ธันวาคม 2559

33/งป.2560

สอบราคาซื้อแป๊กกิ้ง

8 ธันวาคม 2559

31/งป.2560

สอบราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ

8 ธันวาคม 2559

30/งป.2560

สอบราคาซื้อลวดเชื่อม

7 ธันวาคม 2559

จ.๑/งป.2560

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด กรมอู่ทหารเรือ

29 พฤศจิกายน 2559

28/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

7 ธันวาคม 2559

27/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องทดสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนโรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ของ อธบ.อร.

2 ธันวาคม 2559

26/งป.2560

สอบราคาซื้อ อะลูมิเนียมรูปพรรณ

2 ธันวาคม 2559

25/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา

1 ธันวาคม 2559

24/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ

1 ธันวาคม 2559

23/งป.2560

สอบราคาซื้อ ทองเหลืองรูปพรรณ

1 ธันวาคม 2559

21/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กไร้สนิม

30 พฤศจิกายน 2559

19/งป.2560

สอบราคาซื้อ เหล็กไร้สนิมรูปพรรณและเหล็กไร้สนิมชนิดเส้น

30 พฤศจิกายน 2559

18/งป.2560

สอบราคาซื้อ วัสดุงานเบ็ดเตล็ด

29 พฤศจิกายน 2559

17/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องอัดไฮดรอลิคส์

29 พฤศจิกายน 2559

16/งป.2560

สอบราคาซื้อ ฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ

29 พฤศจิกายน 2559

15/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง

29 พฤศจิกายน 2559

14/งป.2560

สอบราคาซื้อ ทรายพ่นแผ่นเหล็ก

29 พฤศจิกายน 2559

12/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ ระบบดิจิตอล

25 พฤศจิกายน 2559

10/งป.2560

สอบราคาซื้อ ลูกตะเพรา

22 พฤศจิกายน 2559

9/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ MASTER TIG 3500W AC/DC ใช้ไฟฟ้า 220 VAC

22 พฤศจิกายน 2559

8/งป.2560

สอบราคาซื้อ แบริ่งรองรับเพลาใบจักรขวา-ซ้าย เรือหลวงตากใบ

18 พฤศจิกายน 2559

7/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่

4 พฤศจิกายน 2559

6/งป.2560

สอบราคาซื้อ ท่อและข้อต่อข้องอ CuNi

4 พฤศจิกายน 2559

5/งป.2560

สอบราคาซื้อ ลิ้นน้ำ

1 พฤศจิกายน 2559

4/งป.2560

สอบราคาซื้อ วัสดุงานไฟฟ้า

2 พฤศจิกายน 2559

3/งป.2560

สอบราคาซื้อ แบตเตอรี่

1 พฤศจิกายน 2559

2/งป.2560

สอบราคาซื้อลวดทองแดง

7 ตุลาคม 2559

1/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องตัด CNC พลาสม่าและแก๊ส

7 ตุลาคม 2559
     

53/งป.2559

สอบราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่

17 สิงหาคม 2559

52/งป.2559

สอบราคาซื้อ มอเตอร์สูบน้ำใต้น้ำเคลื่อนที่

17 สิงหาคม 2559

51/งป.2559

สอบราคาซื้อ โคมไฟและหลอด

16 สิงหาคม 2559

50/งป.2559

สอบราคาซื้อ โคมไฟและสวิทซ์ปิด ปิด-เปิด ไฟแสงสว่าง

16 สิงหาคม 2559

47/งป.2559

สอบราคาซื้อ อุปกรณ์สำนักงานของห้องประชุมกองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ(สัตหีบ) จำนวน ๑๔ รายการ

3 มิถุนายน 2559

39/งป.2559

สอบราคาซื้อ ลวดเชื่อม จำนวน ๔๙ รายการ

18 มีนาคม 2559

36/งป.2559

สอบราคาซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรใหญ่ดีเซลขนาดตั้งแต่ ๕๕ - ๖๐ แรงม้า พร้อมเกียร์ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๒ จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

24 กุมภาพันธ์ 2559

35/งป.2559

สอบราคาซื้อ โซ่สมอหัวเรือ จำนวน ๑ รายการ

16 กุมภาพันธ์ 2559

33/งป.2559

สอบราคาซื้อ ใบเจียร ใบตัดและใบเลื่อย จำนวน ๓๒ รายการ

29 มกราคม 2559

32/งป.2559

สอบราคาซื้อ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน

15 มกราคม 2559

31/งป.2559

สอบราคาซื้อ ลวดเชื่อม

18 ธันวาคม 2558

30/งป.2559

สอบราคาซื้อ ลูกตะเพรา

18 ธันวาคม 2558

29/งป.2559

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง

17 ธันวาคม 2558

28/งป.2559

สอบราคาซื้อ วัสดุงานเบ็ดเตล็ด

17 ธันวาคม 2558

27/งป.2559

สอบราคาซื้อ ลวดทองแดง

16 ธันวาคม 2558

26/งป.2559

สอบราคาซื้อ ลิ้นน้ำ

16 ธันวาคม 2558

25/งป.2559

สอบราคาซื้อ ตะปูและตะปูเกลียว

15 ธันวาคม 2558

24/งป.2559

สอบราคาซื้อ วัสดุงานไฟฟ้า

15 ธันวาคม 2558

23/งป.2559

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

3 ธันวาคม 2558

21/งป.2559

สอบราคาซื้อ ซอฟท์สลิง

2 ธันวาคม 2558

20/งป.2559

สอบราคาซื้อ เหล็กรูปพรรณ

26 พฤศจิกายน 2558

19/งป.2559

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา

25 พฤศจิกายน 2558

18/งป.2559

สอบราคาซื้อ สลักเหล็ก สลักเหล็กไร้สนิม และสลักทองเหลือง

26 พฤศจิกายน 2558

17/งป.2559

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กไร้สนิม

25 พฤศจิกายน 2558

16/งป.2559

สอบราคาซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรใหญ่ดีเซล ขนาดตั้งแต่ ๕๕ - ๖๐ แรงม้า พร้อมเกียร์ เรือ ขส.ทร.๑๒๑๗

24 พฤศจิกายน 2558

15/งป.2559

สอบราคาซื้อ แผ่นทองเหลืองและทองเหลืองชนิดเส้น

24 พฤศจิกายน 2558

14/งป.2559

สอบราคาซื้อ ใบเจียร ใบตัด และใบเลื่อย

19 พฤศจิกายน 2558

13/งป.2559

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ

11 พฤศจิกายน 2558

12/งป.2559

สอบราคาซื้อไม้อัด

10 พฤศจิกายน 2558

11/งป.2559

สอบราคาซื้อทรายพ่นแผ่นเหล็ก

5 พฤศจิกายน 2558

10/งป.2559

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องอัดลม

3 พฤศจิกายน 2558

9/งป.2559

สอบราคาซื้อเครื่องมือสำหรับซ่อมทำกรณีฉุกเฉินและหน่วยเคลื่อนที่

4 พฤศจิกายน 2558

8/งป.2559

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไปและอะลูมิเนียมรูปพรรณ

10 พฤศจิกายน 2558

7/งป.2559

สอบราคาซื้อแป๊กกิ้งยาง

30 ตุลาคม 2558

6/งป.2559

สอบราคาซื้อเครื่องมือทั่วไปสายช่าง

29 ตุลาคม 2558

5/งป.2559

สอบราคาซื้อไม้แปรรูป

29 ตุลาคม 2558

4/งป.2559

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหมายเลข ๒

4 พฤศจิกายน 2558

3/งป.2559

สอบราคาซื้อโซ่สมอขวา

29 ตุลาคม 2558

2/งป.2559

สอบราคาซื้อท่อและข้อต่อข้องอ CuNi

30 ตุลาคม 2558

1/งป.2559

สอบราคาซื้อแบตเตอรี่

13 ตุลาคม 2558
     

 

ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

-

-

-

 

 

การประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

          หัวเรื่องร่างของเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา

วันที่ประกาศ

วันสิ้นสุดวันประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องเอกสารประกวดราคา  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยื่นข้อเสนอ

     

 

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดวันประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์

ประกวดราคาซื้อระบบโฟมดับเพลิง AFFF พร้อมติดตั้ง เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน

6 ธันวาคม 2559
14 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้ง เรือหลวงสิมิลัน

6 ธันวาคม 2559
14 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟร์เมนและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงถลาง

22 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา

14 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงราชฤทธิ์

14 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร จำนวน ๒ รายการ

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเรือยางขนาด ๘ คนพร้อมเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑๒ ลำ
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงรายละเอีย     
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา7 ตุลาคม 2559


11 พฤศจิกายน 2559


13 ตุลาคม 2559


16 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐๐ ตารางเมตร

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร จำนวน ๓ รายการ

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อวัสดุหล่อหลอม จำนวน ๓๖ รายการ

7 ตุลาคม 2559
13 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร จำนวน ๑ รายการ

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

7 ตุลาคม 2559
13 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ให้กับเรือ ฟก. ชุด ร.ล.นเรศวร

17 มิถุนายน 2559
23 มิถุนายน 2559

ประกวดราคาซื้อเรือยางท้องอ่อนขนาดบรรทุก ๑๐ คน พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องยนต์ติดท้ายขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๖ ลำ

10 พฤษภาคม 2559
13 พฤษภาคม 2559
       

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครนยกเรือแบบแขนเดี่ยว ร.ล.มกุฎราชกุมาร จำนวน ๑ ชุด

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงรายละเอีย     
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา


28 มีนาคม 2559


1 เมษายน 2559


31 มีนาคม 2559


7 เมษายน 2559

ประกวดราคาซื้อเครนพร้อมติดตั้ง ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑ รายการ

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงรายละเอีย     
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา


22 มีนาคม 2559

1 เมษายน 2559


25 มีนาคม 2559

7 เมษายน 2559

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง AFFF จำนวน ๑ ชุด

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงรายละเอีย     
     - ร่างเอกสารประกวดราคา

 

19 กุมภาพันธ์ 2559

21 มีนาคม 2559

 

26 กุมภาพันธ์ 2559

24 มีนาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ FIRE MAIN และ SEAWATER SERVICE PUMP พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ

25 มกราคม 2559

29 มกราคม 2559

ประกวดราคาซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์สำหรับโรงงานทดสอบเครื่องยนต์ จำนวน ๒ ชุดเครื่อง

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงรายละเอีย     
     - ร่างเอกสารประกวดราคา

 

25 มกราคม 2559

18 กุมภาพันธ์ 2559

 

29 มกราคม 2559

25 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาซื้อเรือยางท้องแข็งพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งในเรือ ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 : แก้ไขรายละเอีย     
     - ร่างเอกสารประกวดราคา

ฉบับที่ 3 : ปรับปรุงรายละเอียคุณลักษณะเฉพาะ     
     - ร่างเอกสารประกวดราคา             15 มกราคม 2559


2 กุมภาพันธ์ 2559

22 มีนาคม 255921 มกราคม 2559


5 กุมภาพันธ์ 2559

25 มีนาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเรือยางท้องแข็งพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ร.ล.มกุฎราชกุมาร จำนวน ๑ ลำ

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 : ปรับปรุงรายละเอีย     
     - ร่างเอกสารประกวดราคา           

ฉบับที่ 3 : ปรับปรุงรายละเอียคุณลักษณะเฉพาะ     
     - ร่างเอกสารประกวดราคา     

 

14 มกราคม 2559

4 กุมภาพันธ์ 2559

3 มีนาคม 2559

 

20 มกราคม 2559

10 กุมภาพันธ์ 2559

9 มีนาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาสมดุลย์มอเตอร์ขนาด 450 kg พร้อมฐานแท่นและติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

23 ธันวาคม 2558

29 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานหล่อหลอม จำนวน ๓๑ รายการ

20 ตุลาคม 2558

26 ตุลาคม 2558

       
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่อง

ยื่นข้อเสนอ
43/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้ง เรือหลวงสิมิลัน จำนวน ๑ ชุด
23 มกราคม 2560
41/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟร์เมนและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงถลาง
29 ธันวาคม 2559
40/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้งเรือหลวงราชฤทธิ์
22 ธันวาคม 2559
39/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้งเรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา
22 ธันวาคม 2559
35/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูง
8 ธันวาคม 2559
32/งป.2560
ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงสีชัง
7 ธันวาคม 2559
29/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเรือยางขนาด ๘ คน พร้อมเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า
1 ธันวาคม 2559
22/งป.2560
ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงรัตนโกสินทร์
28 พฤศจิกายน 2559
20/งป.2560
ประกวดราคาซื้อทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำ พร้อมอุปกรณ์
28 พฤศจิกายน 2559
13/งป.2560
ประกวดราคาซื้อวัสดุหล่อหลอม
30 พฤศจิกายน 2559
11/งป.2560
ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงคำรณสินธุ
25 พฤศจิกายน 2559
     
49/งป.2559
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ จำนวน ๒ ระบบ(คัน)
28 กรกฎาคม 2559
48/งป.2559
ประกวดราคาซื้อเรือยางท้องอ่อนขนาดบรรทุก ๑๐ คน พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องยนต์ติดท้ายขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๖ ลำ
9 มิถุนายน 2559
45/งป.2559
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครนยกเรือแบบแขนเดี่ยว ร.ล.มกุฏราชกุมาร จำนวน ๑ ชุด
18 พฤษภาคม 2559
44/งป.2559
ประกวดราคาซื้อ เครนพร้อมติดตั้ง ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑ รายการ
18 พฤษภาคม 2559
43/งป.2559
ประกวดราคาซื้อ เรือยางท้องแข็งพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งในเรือ ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑ ชุดเครื่อง
22เมษายน 2559
42/งป.2559
ประกวดราคาซื้อ พร้อมติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง AFFF จำนวน ๑ ชุด
21เมษายน 2559
41/งป.2559
ประกวดราคาซื้อ เรือยางท้องแข็งพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ร.ล.มกุฎราชกุมาร จำนวน ๑ ลำ
29 มีนาคม 2559
40/งป.2559
ประกวดราคาซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์สำหรับโรงงานทดสอบเครื่องยนต์ จำนวน ๒ ชุดเครื่อง
28 มีนาคม 2559
37/งป.2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ FIRE MAIN และ SEAWATER SERVICE PUMP พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ
3 มีนาคม 2559
34/งป.2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องหาสมดุลย์มอเตอร์ขนาด 450 kg พร้อมฐานแท่นและติดตั้งสนับสนุน อจปร.อร. จำนวน ๑ ชุดเครื่อง
11 กุมภาพันธ์ 2559
22/งป.2559
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานหล่อหลอม
9 ธันวาคม 2558
     

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

35/งป.2560
ลง 22 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูงสนับสนุนการซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำ ขนาดกำลังดันไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาร์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,126,625 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

29/งป.2560
ลง 17 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเรือยางขนาด ๘ คน พร้อมเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,081,600 บาท (สามล้านแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

20/งป.2560
ลง 14 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้น จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,050 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าสิบบาทถ้วน)

11/งป.2560
ลง 11 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร ร.ล.คำรณสินธุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท ไทยโคลอน จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,172,100 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

   

45/งป.2559
ลง 28 เม.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครนยกเรือแบบแขนเดี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,014,000 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

44/งป.2559
ลง 28 เม.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครนพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,105,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

37/งป.2559
ลง 19 ก.พ.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ FIRE MAIN และ SEAWATER SERVICE PUMP พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,922,790 บาท (หนึ่ีงล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

34/งป.2559
ลง 27 ม.ค.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหาสมดุลย์มอเตอร์ขนาด ๔๕๐ Kg พร้อมฐานแท่นและติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)