fdsf
aa

s

 

สอบราคา/ประกวดราคา

สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

35/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องพ่นสีแบบไร้อากาศพร้อมปืนพ่น

11 กุมภาพันธ์ 2558

34/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน

10 กุมภาพันธ์ 2558

33/งป.2558

สอบราคาซื้อบล็อกลม

10 กุมภาพันธ์ 2558

31/งป.2558

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

6 กุมภาพันธ์ 2558

30/งป.2558

สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือวัดกำลังอัดภายในกระบอกสูบเครื่องยนต์ดีเซล

5 กุมภาพันธ์ 2558

29/งป.2558

สอบราคาซื้อท่อยางดำและเข็มขัดรัดท่อ

5 กุมภาพันธ์ 2558

28/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๒๐๗

30 มกราคม 2558

27/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๓๕

30 มกราคม 2558

26/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๓๑๐๑

30 มกราคม 2558

25/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๒๑๐๒

30 มกราคม 2558

24/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๓๔

30 มกราคม 2558

23/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๖

30 มกราคม 2558

22/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน ๑๐๑ รายการ

30 มกราคม 2558

21/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ

14 มกราคม 2558

20/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๒

21 มกราคม 2558

19/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๒๗

21 มกราคม 2558

18/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๓๑๐๒

21 มกราคม 2558

17/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๒๑๐๑

21 มกราคม 2558

16/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๓

21 มกราคม 2558

15/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๒๑๔

21 มกราคม 2558

14/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ จำนวน ๗ รายการ

13 มกราคม 2558

13/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ชนิดเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

14 มกราคม 2558

11/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานและห้องน้ำ แผนกรักษาความปลอดภัย กองธุรการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ

9 มกราคม 2558

10/งป.2558

สอบราคาซื้อกระเบื้องยาง

13 มกราคม 2558

9/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง

8 มกราคม 2558

8/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับพ่นทำความสะอาดเรือ

8 มกราคม 2558

7/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังสูง

8 มกราคม 2558

6/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบฝาสูบ

7 มกราคม 2558

5/งป.2558

สอบราคาซื้อท่อ และข้อต่อข้องอ CuNi

16 ธันวาคม 2557

4/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าความหนาโลหะ

16 ธันวาคม 2557

3/งป.2558

สอบราคาซื้อลวดทองแดง

25 พฤศจิกายน 2557

2/งป.2558

สอบราคาซื้อสายไฟ

26 พฤศจิกายน 2557

1/งป.2558

สอบราคาซื้อสายไฟและอุปกรณ์ประกอบสนับสนุนงานซ่อมทำเรือตรวจการณ์ลำน้ำของ นรข.

25 พฤศจิกายน 2557
     

100/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน แผนกทดสอบวัสดุ กคภ.กพช.อร.

24 กันยายน 2557

99/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องล้างฟิล์ม แผนกทดสอบวัสดุ กคภ.กพช.อร.

24 กันยายน 2557

98/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นห้อง หัวหน้าโรงงานไฟฟ้า แผนกโรงงานไฟฟ้า กงน.อธบ.อร.

24 กันยายน 2557

97/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้น ค.ส.ล.และประตูบานเลื่อนเหล็ก โรงงานต่อเรือไม้ แผนกโรงงานเบ็ดเตล็ด กงน.อธบ.อร.

24 กันยายน 2557

96/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องควบคุมการทดสอบเครื่องยนต์ โรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ แผนกโรงงานเครื่องกล กงน.อธบ.อร.

24 กันยายน 2557

95/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงเก็บท่อแก๊ส โรงงานต่อเรือเหล็ก แผนกโรงงานเรือเหล็ก กงน.อธบ.อร.

24 กันยายน 2557

94/งป.2557

สอบราคาซื้อใบเจียร ใบตัด และใบเลื่อย

12 กันยายน 2557

93/งป.2557

สอบราคาซื้อฟองน้ำ หนังเทียม และวัสดุประกอบ จำนวน 16 รายการ

29 สิงหาคม 2557

92/งป.2557

สอบราคาซื้อกระดาษทรายและผ้าทราย จำนวน 32 รายการ

29 สิงหาคม 2557

91/งป.2557

สอบราคาซื้อพัสดุหมดเปลืองงานเบ็ดเตล็ด จำนวน 87 รายการ

29 สิงหาคม 2557

90/งป.2557

สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 74 รายการ

15 สิงหาคม 2557

89/งป.2557

สอบราคาซื้อไม้แปรรูป จำนวน 21 รายการ

25 กรกฎาคม 2557

88/งป.2557

สอบราคาซื้อ เครื่องเชื่อม MIG จำนวน 5 ชุดเครื่อง

22 กรกฎาคม 2557

87/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์ ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

18 กรกฎาคม 2557

85/งป.2557

สอบราคาซื้อตู้อบขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดเครื่อง

18 กรกฎาคม 2557

84/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องมือสายช่าง จำนวน 89 รายการ

10 กรกฎาคม 2557

83/งป.2557

สอบราคาซื้อลวดเชื่อม จำนวน 30 รายการ

1 กรกฎาคม 2557

82/งป.2557

สอบราคาซื้อกระเบื้องยางและวัสดุประกอบ จำนวน 5 รายการ

1 กรกฎาคม 2557

81/งป.2557

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน จำนวน 23 รายการ

20 มิถุนายน 2557

80/งป.2557

สอบราคาซื้อกระดาษทรายและผ้าทราย จำนวน 32 รายการ

15 พฤษภาคม 2557

79/งป.2557

สอบราคาซื้อ ฟองน้ำ หนังเทียม และวัสดุประกอบ จำนวน 16 รายการ

15 พฤษภาคม 2557

78/งป.2557

สอบราคาซื้อทองเหลืองชนิดเส้น จำนวน 34 รายการ

20 พฤษภาคม 2557

77/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์ ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

20 พฤษภาคม 2557

76/งป.2557

สอบราคาซื้อวัสดุงานไฟเบอร์กลาส จำนวน 43 รายการ

8 พฤษภาคม 2557

75/งป.2557

สอบราคาซื้อฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 7 รายการ

8 พฤษภาคม 2557

74/งป.2557

สอบราคาซื้อวัสดุงานเบ็ดเตล็ด จำนวน 41 รายการ

8 พฤษภาคม 2557

73/งป.2557

สอบราคาซื้อตะปูและตะปูเกลียว จำนวน 38 รายการ

7 พฤษภาคม 2557

     

1/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมทำเรือ ขส.ทร.2202 จำนวน 1 งาน (3 รายการหลัก)

19 พฤศจิกายน 2556

2/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมทำเรือ ขส.ทร.1138 จำนวน 1 งาน (3 รายการหลัก)

19 พฤศจิกายน 2556

3/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมทำเรือ ขส.ทร.1128 จำนวน 1 งาน (3 รายการหลัก)

19 พฤศจิกายน 2556

4/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมทำเรือ ขส.ทร.1129 จำนวน 1 งาน (3 รายการหลัก)

19 พฤศจิกายน 2556

5/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมทำเรือ ขส.ทร.1105 จำนวน 1 งาน (3 รายการหลัก)

19 พฤศจิกายน 2556

6/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมทำเรือ ขส.ทร.1104 จำนวน 1 งาน (3 รายการหลัก)

19 พฤศจิกายน 2556

7/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมทำเรือ ขส.ทร.1212 จำนวน 1 งาน (3 รายการหลัก)

19 พฤศจิกายน 2556

8/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมทำเรือ ขส.ทร.1211 จำนวน 1 งาน (3 รายการหลัก)

19 พฤศจิกายน 2556

9/งป.2557

สอบราคาซื้อเม็ดกริด SAE G-16 จำนวน 1 รายการ

26 พฤศจิกายน 2556

10/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องม้วนแผ่นเหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดเครื่อง

26 พฤศจิกายน 2556

11/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องตัดโลหะแบบ AIR PLASMA ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุดเครื่อง

4 ธันวาคม 2556

12/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 แอมป์ ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

4 ธันวาคม 2556

14/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมทำโป๊ะและสะพานทอดโป๊ะท่าป้อมพระจุลจอมเกล้า (คลองตาเพิ่ม)

12 ธันวาคม 2556

15/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมทำโป๊ะและสะพานทอดโป๊ะท่าโรงเรียนนายเรือ (สโมสรสัญญาบัตร)

12 ธันวาคม 2556

16/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมทำโป๊ะและสะพานทอดโป๊ะท่าบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ

12 ธันวาคม 2556

17/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมทำเรือ ขส.ทร.2103

12 ธันวาคม 2556

18/งป.2557

สอบราคาซื้อท่อและข้อต่อข้องอ CuNi จำนวน 15 รายการ

13 ธันวาคม 2556

19/งป.2557

สอบราคาซื้อลวดทองแดง จำนวน 53 รายการ

13 ธันวาคม 2556

20/งป.2557

สอบราคาซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 99 รายการ

17 ธันวาคม 2556

21/งป.2557

สอบราคาซื้อโคมไฟและหลอดไฟ จำนวน 68 รายการ

24 ธันวาคม 2556

23/งป.2557

สอบราคาซื้อแป๊กกิ้งยาง จำนวน 6 รายการ

6 มกราคม 2557

24/งป.2557

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ จำนวน 5 รายการ

14 มกราคม 2557

25/งป.2557

สอบราคาซื้อตู้จ่ายไฟ เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิทช์และอุปกรณ์ประกอบ

13 มกราคม 2557

26/งป.2557

สอบราคาซื้อสายไฟ จำนวน 32 รายการ

13 มกราคม 2557

27/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องกลึงชนิดแนวนอนขนาดจับชิ้นงานได้โตสูงสุดอย่างน้อย 12 นิ้ว

16 มกราคม 2557

28/งป.2557

สอบราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 9 รายการ

15 มกราคม 2557

29/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องกลึงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุดเครื่อง

14 มกราคม 2557

31/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องพ่นพอกโลหะพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุดเครื่อง

22 มกราคม 2557

32/งป.2557

สอบราคาซื้อเหล็กอาบสังกะสี จำนวน 4 รายการ

22 มกราคม 2557

34/งป.2557

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กไร้สนิม จำนวน 14 รายการ

22 มกราคม 2557

36/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องมือไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ

4 กุมภาพันธ์ 2557

37/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องถอดตลับลูกปืนใช้ไฮดรอลิกส์ ขนาดอย่างน้อย 20 ตัน

5 กุมภาพันธ์ 2557

38/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องอัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 8 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

5 กุมภาพันธ์ 2557

39/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ ชนิดเคลื่อนที่

4 กุมภาพันธ์ 2557

40/งป.2557

สอบราคาซื้อรอกไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน

11 กุมภาพันธ์ 2557

41/งป.2557

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไปและอลูมิเนียมรูปพรรณ

11 กุมภาพันธ์ 2557

44/งป.2557

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน จำนวน 23 รายการ

19 กุมภาพันธ์ 2557

45/งป.2557

สอบราคาซื้อเหล็กไร้สนิมเส้น จำนวน 10 รายการ

19 กุมภาพันธ์ 2557

46/งป.2557

สอบราคาซื้อลิ้นน้ำ จำนวน 28 รายการ

18 กุมภาพันธ์ 2557

47/งป.2557

สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานและห้องน้ำ แผนกรักษาความปลอดภัย กองธุรการ
กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ

18 กุมภาพันธ์ 2557

48/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องมือสายช่าง จำนวน 89 รายการ

18 กุมภาพันธ์ 2557

49/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องถอดตลับลูกปืนใช้ไฮดรอลิกส์ ขนาดอย่างน้อย 20 ตัน

18 กุมภาพันธ์ 2557

50/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุดเครื่อง

21 กุมภาพันธ์ 2557

51/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อม MIG จำนวน 5 ชุดเครื่อง

26 กุมภาพันธ์ 2557

52/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันไม่น้อยกว่า 500 บาร์ ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์

21 กุมภาพันธ์ 2557

53/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำบ่อรับน้ำฝน ขนาด 80 ตัน จำนวน 1 ชุดเครื่อง

25 กุมภาพันธ์ 2557

54/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องเลื่อยตัดโลหะแบบปรับมุมได้ จำนวน 1 ชุดเครื่อง

25 กุมภาพันธ์ 2557

55/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องมือไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ

25 กุมภาพันธ์ 2557

56/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องทำตะเข็บโค้ง จำนวน 1 ชุดเครื่อง

26 กุมภาพันธ์ 2557

57/งป.2557

สอบราคาซื้อลูกตะเพรายาง จำนวน 4 รายการ

28 กุมภาพันธ์ 2557

58/งป.2557

สอบราคาซื้อทรายพ่นแผ่นเหล็ก จำนวน 2 รายการ

7 มีนาคม 2557

59/งป.2557

สอบราคาซื้อไม้อัด จำนวน 23 รายการ

11 มีนาคม 2557

60/งป.2557

สอบราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 28 รายการ

11 มีนาคม 2557

61/งป.2557

สอบราคาซื้อตู้อบขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดเครื่อง

11 มีนาคม 2557

62/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องมือสายช่าง จำนวน 10 รายการ

18 มีนาคม 2557

63/งป.2557

สอบราคาซื้อลวดทองแดง จำนวน 53 รายการ

18 มีนาคม 2557

65/งป.2557

สอบราคาซื้อกระเบื้องยางและวัสดุประกอบ จำนวน 5 รายการ

25 มีนาคม 2557

66/งป.2557

สอบราคาซื้อแป๊กกิ้งยาง จำนวน 6 รายการ

25 มีนาคม 2557

67/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์ ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน

26 มีนาคม 2557

68/งป.2557

สอบราคาซื้อเครื่องทำตะเข็บตรง จำนวน 1 ชุดเครื่อง

26 มีนาคม 2557

69/งป.2557

สอบราคาซื้อสลักเหล็ก สลักเหล็กไร้สนิม และสลักทองเหลือง

28 มีนาคม 2557

70/งป.2557

สอบราคาซื้อลวดเชื่อม จำนวน 30 รายการ

3 เมษายน 2557

71/งป.2557

สอบราคาซื้อไม้แปรรูป จำนวน 21 รายการ

4 เมษายน 2557

72/งป.2557

สอบราคาซื้อ ท่อเหล็ก ข้อต่อ ข้องอ นิเปิล และยูเนี่ยน จำนวน 134 รายการ

23 เมษายน 2557

     

 

 

 

 

ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

-

-

-

 

 

การประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

          หัวเรื่องร่างของเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา

วันที่ประกาศ

วันสิ้นสุดวันประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์

 

การจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกน์

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

5 มกราคม 2558

9 มกราคม 2558

การจัดซื้อสายไฟบก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกน์

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

1 ธันวาคม 2557

4 ธันวาคม 2557

       

การจัดซื้อเรือยางท้องแข็งขนาดบรรทุกได้ 16 คน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดกำลังขับ
ไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

15 พฤศจิกายน 2556

21 พฤศจิกายน 2556

การจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง จำนวน 5 รายการ

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

12 ธันวาคม 2556

18 ธันวาคม 2556

การจัดซื้อวัสดุงานหล่อหลอม จำนวน 27 รายการ

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

17 ธันวาคม 2556

23 ธันวาคม 2556

การจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา จำนวน 13 รายการ

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

26 ธันวาคม 2556

7 มกราคม 2557

การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไฟฟ้า (GENERATOR SET) พร้อมตู้ควบคุมการขนานเครื่อง
เรือ ต.๙๘

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

8 มกราคม 2557

14 มกราคม 2557

การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไฟฟ้า (GENERATOR SET) และชุดควบคุมการขนานเครื่อง
เรือหลวงล่องลม

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

27 มกราคม 2557

31 มกราคม 2557

การจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน 6 ลำ
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก
     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา   
ฉบับที่ 2 : รับฟังคำวิจารณ์  
     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

12 มิถุนายน 2557

18 มิถุนายน 2557

16 มิถุนายน 2557

23 มิถุนายน 2557

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องเอกสารประกวดราคา  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยื่นข้อเสนอ

32/งป.2558

ประกวดราคาซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

23 กุมภาพันธ์ 2558

12/งป.2558

ประกวดราคาซื้อสายไฟบก จำนวน ๒ รายการ

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

16 มกราคม 2558

     

22/งป.2557

ประกวดราคาซื้อเรือยางขนาดบรรทุกได้ 16 คน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า จำนวน ๔ ลำ

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

25 ธันวาคม 2556

30/งป.2557

ประกวดราคาซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง จำนวน 5 รายการ

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

16 มกราคม 2557

33/งป.2557

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานหล่อหลอม จำนวน 27 รายการ

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

21 มกราคม 2557

42/งป.2557

ประกวดราคาซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา จำนวน 13 รายการ

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

6 กุมภาพันธ์ 2557

43/งป.2557

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไฟฟ้า (GENERATOR SET) พร้อมตู้ควบคุมการขนานเครื่อง
เรือตรวจการณ์ 98

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

13 กุมภาพันธ์ 2557

64/งป.2557

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไฟฟ้า (GENERATOR SET) และชุดควบคุมการขนานเครื่อง
เรือหลวงล่องลม

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

24 มีนาคม 2557

86/งป.2557

ประกวดราคาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ)
    - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

23 กรกฎาคม 2557

     

 

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

33/งป.2557
ลง 6 ม.ค.57

อนุมัติซื้อวัสดุงานหล่อหลอม จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400,000.-บาท จากบริษัท เอส แอนด์
เอ็น โซลูชั่น จำกัด

22/งป.2557
ลง 13 ธ.ค.56

อนุมัติซื้อเรือยางท้องแข็งขนาดบรรทุกได้ 16 คน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 4 ลำ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,150,000.-บาท จากบริษัท ซีท พัทยา จำกัด

30/งป.2557
ลง 27 ธ.ค.56

อนุมัติซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,835,611.75 บาท
จากบริษัทบวรกิจแมชชีนทูลส์ จำกัด

42/งป.2557
ลง 24 ม.ค.57

อนุมัติซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,629,992.25 บาท
จากบริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด

 

 

 

ผลการประกวดราคา ด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคา ด้วยวิธีสอบราคา