dfsfsd
dfsd


ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง งป.

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่องที่ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

จำนวนทั้งสิ้น (บาท)

บริษัท ซีเคเค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ซื้อพัสดุทั่วไปสนับสนุนการซ่อมทำเรือผลักดันน้ำ จำนวน 26 รายการ

399,077.90

บริษัท ซีเคเค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบเริ่มเดินเครื่องยนต์ เรือผลักดันน้ำ จำนวน 12 รายการ

449,250.20

บริษัท ซีนาวาเทรดดิ้ง จำกัด

ซื้ออะไหล่สำหรับการซ่อมทำเครื่องยนต์ของเรือผลักดันน้ำ จำนวน 4 รายการ

351,000.00

บริษัท ซีเคเค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

จ้างซ่อมทำเครื่องถ่ายบล๊อกแบบลมดูดอัตโนมัติ

99,296.00

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 3 ลำ (เรืออสุรวายุภักษ์ เรืออสุรปักษี เรือครุฑเหินเห็จ)

4,812,506.90

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

2,457,105.20

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรโศภิษฐ์ ซัพพลาย

ซื้อสี Interthane 990 และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ

128,442.80

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรโศภิษฐ์ ซัพพลาย

ซื้อเชือกสำหรับผูกเรือพระราชพิธี จำนวน 5 รายการ

483,800.50

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรโศภิษฐ์ ซัพพลาย

ซื้อวัสดุนั่งร้านซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 8 รายการ

325,280.00

บริษัท ซีเคเค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับยกเรือ จำนวน 17 รายการ

436,667.00

บริษัท ซีเคเค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมทำทุ่นผูกเรือ จำนวน 6 รายการ

358,664.00

บริษัท ซีเคเค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมทำโป๊ะสำรองและสะพานทอดโป๊ะสำรอง จำนวน 7 รายการ

374,500.00

บริษัท ซีเคเค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ซื้อวัสดุสำหรับทำสะพานทางเชื่อมเดินลงโป๊ะท่าเทียบเรือ จำนวน 6 รายการ

480,858.00

บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 4 ลำ (เรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีพครองเมือง เรือกระบี่ราญรอนราพณ์และเรือครุฑเตร็จไตรจักร

6,409,300.00

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 6 ลำ (เรือทองขวานฟ้า เรือทองบ้าบิ่น เรือตำรวจ 1,2,3 และเรือดั้งฝึกซ้อม ลำที่ 1)

2,656,863.50

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง

ซื้อล้อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 น้ิว โตใน 2 น้ิว และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ

312,230.28

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง

ซื้อลวดเชื่อมอลูมิเนียม และอื่นๆ จำนวน 15 รายการ

314,237.60

ห้างหุ่นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช

ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมทำเรือผลักดันน้ำ จำนวน 13 รายการ

222,025.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง

ซื้อน้ำยาอาซิโตน และอื่น ๆ จำนวน 14 รายการ

493,665.90

บริษัท ซีท พัทยา จำกัด

ซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ของเรือ ขส.ทร.1207 จำนวน 35 รายการ

266,617.25

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่บางหลวง

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 5 ลำ (เรือดั้ง 20,21,22 เรือแซง 7 และเรือดั้งฝึกซ้อมลำที่ 8)

2,439,439.50

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 4 ลำ (เรือเสือทยานชล เรือเสือคำรณสินธุ์ เรืออีเหลืองและเรือแตงโม)

4,590,171.60

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 3 ลำ (เรือเอกไชยเหินหาว เรือเอกไชยหลาวทองและเรือกระบี่ปราบเมืองมาร)

4,810,185.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่บางหลวง

จ้างจัดทำใบพายและคัดฉาก

2,568,000.00

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

1,171,810.50

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ด จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 6 ลำ (เรือดั้ง 9,10,11,12,13 และเรือดั้งฝึกซ้อมลำที่ 6)

3,281,583.00

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

1,153,219.25

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

1,150,009.25

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ต่อเรือสายชล

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 6 ลำ (เรือดั้ง 14,15,16,19,เรือแซง 6 และเรือดั้งฝึกซ้อมลำที่ 7)

3,041,475.00

บริษัท กัปตัน จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 5 ลำ (เรือแซง 1,2,3,4 และ 5)

1,758,010.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 4 ลำ (เรือดั้งฝึกซ้อมลำที่ 2,3,4 และ 5)

1,366,925.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 6 ลำ (เรือดั้ง 3,4,5,6,7 และ 8)

3,529,502.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง

จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมทำเรือระหว่างการฝึกซ้อม จำนวน 54 รายการ

976,968.85

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 3 ลำ เรือดั้ง 1,2 เรือรุ้งประสานสาย

1,869,172.30

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จัดซื้อสายอ่อนพร้อมหัวฉีดน้ำชำระ และอื่น ๆ จำนวน ๘ รายการ

234,865.00

บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด

จ้างซ่อมทำเครนประจำโรงประกอบตัวเรือ

299,921.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีจีเอส เทรดดิ้ง

จัดซื้อไม้ตะเคียนทอง และอื่นๆ จำนวน 21 รายการ

155,043.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง

จัดซื้อผ้าใบอาบน้ำยาสีขาว และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ

422,040.10

บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ของเรือ ฐท.กท.02 และเรือ ขส.ทร.2101

182,970.00

บริษัท ไทย โคลอน จำกัด

จัดซื้อสายไฟฉุกเฉิน เรือ ต.992 จำนวน 1 เส้น

128,400.00

บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด

จ้างซ่อมทำเครื่องตัดโลหะ ตราอักษร HACO จำนวน 1 เครื่อง

199,983.00

บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด

จ้างซ่อมทำรถยกไฮดรอลิกส์ จำนวน 1 งาน

99,938.00

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

จ้างซ่อมปรับปรุงสถานีรับส่งสิ่งของในทะเล สถานที่ ๓ และสถานที่ ๔ เรือหลวงสิมิลัน

27,450,000.00

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 และ 2 ตราอักษร MTU รุ่น 6R 183 TE 52 K ร.ล.ท่าดินแดง

1,964,522.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จ้างซ่อมทำเครื่องเจาะสว่านแท่น จำนวน 1 เครื่อง

49,220.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จ้างซ่อมทำเครื่องเลื่อยไม้ จำนวน 2 เครื่อง

99,938.00

บริษัท เจเอส คลีนนิ่ง จำกัด

จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร จำนวน 1 งาน

405,900.00

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า #1 และ 2 ตราอักษร MTU รุ่น 6R 183 TE 52 K ร.ล.ลาดหญ้า

2,348,025.00

บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด

จ้างซ่อมทำเครื่องเจียระไนผิวเรียบทรงกระบอก จำนวน 1 เครื่อง

59,813.00

บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด

จ้างซ่อมทำเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 เครื่อง

49,755.00

บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด

จ้างซ่อมทำเครนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

89,773.00

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด

จัดซื้อสีดำ Hard Top As 1099 และอื่น ๆ จำนวน 14 รายการ

110,017.40

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด

จัดซื้อโซ่สมอหัวเรือกราบขวาให้กับ ร.ล.ศรีราชา จำนวน 1 เส้น

390,550.00

บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด

จัดซื้อเทปพันสายไฟ และอื่น ๆ จำนวน 7 รายการ

196,880.00

บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ซ้าย ตราอักษร DETROIT DIESEL รุ่น 6V-53T ของเรือ ล.136 จำนวน 12 รายการ

113,601.90

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีจีเอส เทรดดิ้ง

จัดซื้อไม้สัก ขนาด 1 นิ้วx10 นิ้วx6 เมตร และอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ

150,206.60

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีจีเอส เทรดดิ้ง

จัดซื้อท่อยางพลาสติกชนิดอ่อนใสใช้กับน้ำ และอื่น ๆ จำนวน 10 รายการ

496,098.45

บริษัท เอ็น เอ แอสโซซิเอ็ท จำกัด

จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร YANMAR รุ่น 3TGY ขั้น TOP OVERHAUL เรือ ขส.ทร.1103 จำนวน 28 รายการ

104,860.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำจืด ร.ล.ลาดหญ้า จำนวน 1 ชุดเครื่อง

447,474.00

บริษัท ซีทีอาร์ แอลทรีพลัส จำกัด

จัดซื้อ Hardware และอุปกรณ์เครือข่ายให้ อร. จำนวน 2 รายการ

400,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จ้างซ่อมทำราวกันตก อู่แห้งหมายเลข 1 อธบ.อร. จำนวน 1 งาน

499,690.00

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จัดซื้อฟองน้ำ หนังเทียม และวัสดุประกอบ จำนวน 18 รายการ

498,363.20

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลฮีตติ้ง แอนด์ เฟอร์นัส จำกัด

จ้างเปลี่ยนสายไฟเตาหลอมโลหะ ชนิดมีน้ำระบายความร้อน จำนวน 2 ชุด

124,976.00

บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด

จ้างเปลี่ยนจอแสดงผลเครื่องกลึง CNC

273,706.00

บริษัท ที-ทีม (ประเทศไทย) จำกัด

จัดซื้ออะไหล่เจ็ทสกีหมายเลข 1 และ 2 ตราอักษร YAMAHA รุ่น FX1800 A-G ของ ชปพ.มรก.ถปน. จำนวน 18 รายการ

202,230.00

บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่เครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1 และ 2 ของเรือ กร.912 จำนวน 30 รายการ

264,611.00

บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร DETROIT DIESEL รุ่น 8V 71 ขั้น TOP Overhaul ของเรือ ขส.ทร.3111

122,600.60

บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร DETROIT DIESEL รุ่น 8V 71 ขั้น TOP Overhaul ของเรือ ขส.ทร.3110

204,753.06

บริษัท ไทย โคลอน จำกัด

จัดซื้อโซ่สมอหัวเรือให้กับเรือ ต.996 จำนวน 1 เส้น

149,265.00

ร้านจักรินทร์ โซลูชั่น

จัดซื้อเหล็กรูปพรรณงานทั่วไป และอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ

492,093.00

ร้านธมนวรรณ ซัพพลาย

จัดซื้อลวดเหล็กผูกผ้า และอื่น ๆ จำนวน 20 รายการ

170,064.73

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จัดซื้อเหล็กไร้สนิมรูปพรรณและเหล็กไร้สนิมชนิดเส้น จำนวน 31 รายการ

496,587.00

บริษัท ที-ทีม (ประเทศไทย) จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือยางทางยุทธวิธี ตราอักษร ZODIAC No.ES-XCDB 190 TD 808 ของ นสร.กร.

186,180.00

บริษัท ที-ทีม (ประเทศไทย) จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือยางทางยุทธวิธี ตราอักษร ZODIAC No.ES-XCDB 194 TD 808 ของ นสร.กร.

191,530.00

บริษัท ที-ทีม (ประเทศไทย) จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือยางทางยุทธวิธี ตราอักษร ZODIAC No.ES-XCDB 722 TD 808 ของ นสร.กร.

186,180.00

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จัดซื้อเครนยกเรือ ตราอักษร Palfinger รุ่น SCHD 20-4.0R พร้อมติดตั้ง ร.ล.กระบุรี

3,753,025.00

บริษัท วงศ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้อไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน และอื่น ๆ จำนวน 9 รายการ

484,496.00

บริษัท เดอะเบสท์ อินซูเลชั่น จำกัด

จัดซื้อกาวทาท่อ พีวีซี.และอื่น ๆ จำนวน 10 รายการ

383,648.50

บริษัท เดอะเบสท์ อินซูเลชั่น จำกัด

จัดซื้อท่อเหล็กกล้าคาร์บอนอาบสังกะสี และอื่น ๆ จำนวน 7 รายการ

486,850.00

บริษัท ไทย โคลอน จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องพ่นน้ำขวาของเรือ ล.161 จำนวน 8 รายการ

246,100.00

บริษัท บวรกิจแมชชีนทูลส์ จำกัด

จัดซื้อหลอดไฟ LED ขนาด 19 วัตต์ 220 โวลท์ และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ

482,249.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จัดซื้อลวดพ่นพอก จำนวน 3 รายการ

492,200.00

บริษัท มาร์ซัน จำกัด

จ้างสร้างเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน ๖ ลำ

114,988,620.00

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ หมายเลข 3 ตราอักษร MTU 20V 1163 TB83 ขั้น Major Overhaul ร.ล.สายบุรี

15,342,984.66

บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด

จัดซื้อเครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์ ตราอักษร Merlin จำนวน 1 ชุดเครื่อง

2,498,450.00

บริษัท ที-ทีม (ประเทศไทย) จำกัด

จ้างซ่อมทำเรือยางท้องอ่อนของ สพ.ทร. จำนวน 2 ลำ

171,200.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จ้างซ่อมแซมประตูโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าและเดินสาย อธบ.อร. จำนวน 1 งาน

249,310.00

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด

จัดซื้อเครื่องพ่นน้ำ (Water Jet) ตราอักษร Doen จำนวน 6 ชุดเครื่อง

3,877,680.00

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จัดซื้อไฟแสงสว่างฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง ร.ล.กระบุรี จำนวน ๒๐ ชุด

337,050.00

บริษัท บวรกิจแมชชินทูลส์ จำกัด

จัดซื้อยาง TTR(STR)-5L และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ

484,282.00

บริษัท เดอะ เบสท์ อินซูเลชั่น จำกัด

จัดซื้อไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน และอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ

494,211.60

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จัดซื้อปั๊มน้ำดื่ม ร.ล.นเรศวร จำนวน 2 ชุดเครื่อง

458,602.00

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จัดซื้อพัสดุสำหรับจัดเก็บถังน้ำมันสำหรับเรือยางท้องแข็ง ร.ล.นเรศวร จำนวน 9 รายการ

465,129.00

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

จัดซื้อแผ่นทองเหลือง จำนวน 4 รายการ

480,858.00

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ HP Pump ตราอักษร MTU เรือ ต.993 จำนวน 4 รายการ

927,979.00

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่เครื่องไฟฟ้า ตราอักษร MTU รุ่น 12V 369 TE54 ร.ล.นเรศวร

6,685,221.97

บริษัท พี.แอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกศึกษาสาย อร. (นย.) ประจำปี งป.๖๑ จำนวน 26 รายการ

194,470.36

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จัดซื้อวัสดุสำหรับพ่นทำความสะอาดเรือ จำนวน 1 ชุด

474,839.25

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด

จัดซื้อซอฟท์สลิง จำนวน 10 รายการ

149,072.40

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จัดซื้อกระดาษทรายและผ้าทราย จำนวน 33 รายการ

229,825.30

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จัดซื้อน้ำยาล้างคราบตะกรัน จำนวน 2 รายการ

299,707.00

ร้านจักรินทร์ โซลูชั่น

จัดซื้อตะปู ตะปูเกลียว และหมุดย้ำ จำนวน 37 รายการ

140,095.10

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง

จัดซื้อกระเบื้องยาง จำนวน 4 รายการ

357,722.40

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

จัดซื้อแผ่นทองแดง จำนวน 6 รายการ

493,270.00

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด

จัดซื้อแผ่นเหล็กอาบสังกะสี จำนวน 6 รายการ

264,643.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรโศภิษฐ์ ซัพพลาย

จัดซื้ออุปกรณ์ส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 5 รายการ

346,241.30

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีจีเอส เทรดดิ้ง

จัดซื้อไม้อัดยาง และอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ

150,682.75

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเกียร์ ขวา-ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น KSS 4120 ร.ล.คลองใหญ่

163,509.91

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ Turbocharge ตราอักษร MTU เรือ ต.993

638,685.14

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU ร.ล.คลองใหญ่

401,551.74

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้อ ROLLER BEARING เครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ตราอักษร MTU ร.ล.คลองใหญ่

739,272.63

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีจีเอส เทรดดิ้ง

จัดซื้อผ้ายูวีและอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ

172,430.50

บริษัท ญาสิทธ์ จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ Coupling คฟฟ.หมายเลข 1 และ 2 ตราอักษร VULKAN รุ่น 2608 ร.ล.ท่าดินแดง

299,000.00

บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

จัดซื้อน้ำกลั่นบริสุทธิ์ จำนวน 100 ถัง

297,995.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรโศภิษฐ์ ซัพพลาย

จัดซื้อพัสดุซ่อมทำระบบท่อแก๊สเสียเครื่องยนต์เรือผลักดันน้ำ จำนวน 2 รายการ

187,678.00

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

จัดซื้อวัสดุงานไฟเบอร์กลาส จำนวน 11 รายการ

112,550.63

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จัดซื้อผ้าใบอาบน้ำยากันน้ำ และอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ

334,910.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูง ขนาด 500 บาร์ ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์

460,100.00

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 12V 538 TB81 ขั้น TOP OVERHAUL เรือ ต.97

6,415,886.92

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 8V 396 TE 74K ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.ท่าดินแดง

5,554,106.78

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น ๘V ๒๐๐๐ M๙๓ เรือ ต.๒๒๗

889,357.25

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร MTU ร.ล.สายบุรี

2,602,646.60

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU ร.ล.สายบุรี

6,068,329.52

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU ร.ล.ภูเก็ต จำนวน 12 รายการ

1,582,906.64

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU ร.ล.กระบุรี จำนวน 12 รายการ

3,697,500.56

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 16V 4000 M90 ขั้น Top Overhaul เรือ ต.991

5,701,398.70

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 16V 538 ขั้น Major Overhaul ร.ล.คลองใหญ่ จำนวน 122 รายการ

6,643,478.06

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร MTU ร.ล.ภูเก็ต จำนวน 4 รายการ

592,561.72

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร MTU ร.ล.สุโขทัย จำนวน 11 รายการ

1,907,342.41

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น 16V 4000 M90 ขั้น Top Overhaul เรือ ต.993

6,937,019.72

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU เรือ ต.993

281,753.47

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU ร.ล.สุโขทัย

3,903,644.62

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร MTU ร.ล.กระบุรี

1,166,218.68

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU เรือ ต.991

281,753.47

บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU ร.ล.ชลบุรี

1,581,936.15

บริษัท ซีท พัทยา จำกัด

จัดซื้อเรือยาง ตราอักษร ZODIAC รุ่น FC470 พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาด 40 แรงม้า จำนวน ๒ ลำ

1,790,110.00

บริษัท ไทย โคลอน จำกัด

จัดซื้อชุดเครื่องมือซ่อมทำเรือ ชุดเรือ ต.228 ตราอักษร MAN

815,875.00

บริษัท เจเอส คลีนนิ่ง จำกัด

จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นภายในอาคาร

403,176.00

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก

ผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่องที่ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

จำนวนทั้งสิ้น (บาท)

บริษัท ซีท พัทยา จำกัด

จัดซื้อเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ขนาดไม่ต่ำกว่า 430 แรงม้า พร้อมติดตั้ง เรือ ต.254

2,964,970.00

บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด

จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพด้วยรังสี X-Ray จำนวน 1 เครื่อง

1,599,650.00

บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด

จัดซื้อเครื่องเรือยนต์ ตราอักษร JOHN DEERE พร้อมเกียร์และระบบควบคุม ไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า ร.ล.จันทร

1,199,470.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตราอักษร KSB พร้อมติดตั้งและระบบควบคุม ร.ล.ภูเก็ต จำนวน 2 ชุดเครื่อง

2,499,990.80

บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด

จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร HP พร้อมติดตั้ง ร.ล.ภูเก็ต

1,866,615.00

บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด

จ้างซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ หมายเลข 1 และ 2 ตราอักษร MTU 20V 1163 TB83 ขั้น MAJOR OVERHAUL ร.ล.สายบุรี

88,068,000.00

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเครื่องตัดแผ่นเหล็ก ตราอักษร PEARSON จำนวน 1 งาน

1,428,450.00

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเครื่องดัดกง ตราอักษร HUGH SMITH จำนวน 1 งาน

1,187,700.00

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเครื่องเลื่อยตัดโลหะ แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง

529,436.00

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จ้างซ่อมทำเครื่องดัดแผ่นเหล็ก ตราอักษร NIELAND GRONINGEN จำนวน 1 งาน

739,370.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน

จ้างซ่อมทำโป๊ะท่า ปจปร. จำนวน 1 งาน

1,981,614.60

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน

จ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1144 จำนวน 1 งาน

1,331,080.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน

จ้างซ่อมทำโป๊ะท่าราชนาวีสโมสร จำนวน 1 งาน

1,567,015.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่บางหลวง

จ้างซ่อมทำโป๊ะท่า กทบ.กร. จำนวน 1 งาน

1,477,135.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่บางหลวง

จ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1101 จำนวน 1 งาน

1,183,955.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ต่อเรือสายชล

จ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.2201 จำนวน 1 งาน

1,122,430.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ต่อเรือสายชล

จ้างซ่อมทำโป๊ะท่า รร.นร. จำนวน 1 งาน

1,663,743.00

บริษัท อู่เรือสุราษฎร์ธานี จำกัด

จ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1141 จำนวน 1 งาน

1,325,000.00

บริษัท อู่ปราการกลการ จำกัด

จ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1136 จำนวน 1 งาน

1,217,000.00

บริษัท บี เอส พี รีเรชั่นชิป จำกัด

จ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1220 จำนวน 1 งาน

1,149,973.94

บริษัท กัปตัน จำกัด

จ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.2203 จำนวน 1 งาน

1,094,610.00

บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น (1991) จำกัด

จัดซื้อแป๊กกิ้ง Garlock จำนวน 8 รายการ

2,480,000.00

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ด จำกัด

จ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1130 จำนวน 1 งาน

1,214,450.00

บริษัท อัลต้าพลัส (เอเซีย) จำกัด

จัดซื้อเครื่องพ่นสีแบบไร้อากาศ ตราอักษร GRACO จำนวน 2 ชุดเครื่อง

1,830,000.00

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

จ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ล.136 จำนวน 1 งาน

3,257,648.00

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

จ้างซ่อมทำตัวเรือเหลืองใหญ่ (จก.ป.) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

815,576.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน

จ้างซ่อมทำตัวเรือดั้ง 17 (คส.) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

2,339,448.00

บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

จ้างซ่อมทำตัวเรือดั้ง 18 (คส.) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

2,337,950.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ตราอักษร CET สนับสนุน นรข. จำนวน 4 ชุดเครื่อง

799,846.40

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทาว์การช่าง

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบรอกผ่อนแรงและแคร่รองรับเรือ สนับสนุน สน.เรือศรีเชียงใหม่

698,924.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทาว์การช่าง

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบรอกผ่อนแรงและแคร่รองรับเรือ สนับสนุน สน.เรือเชียงแสน

1,499,070.00

บริษัท มาร์ซัน จำกัด

จ้างสร้างเรือใช้สอยของ กลน.กร. จำนวน 1 งาน

1,948,470.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทาว์การช่าง

จ้างซ่อมปรับปรุงแพอู่ลอย สน.เรือโขงเจียม

4,098,956.00

บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ผลักดันน้ำ ขั้น Top Overhaul จำนวน 40 ลำ (19 รายการ)

3,999,232.00

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

จัดซื้อเรือท้องแบนขนาดยาว 5 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายขนาด 40 แรงม้า จำนวน 4 ลำ

997,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทาว์การช่าง

จ้างซ่อมปรับปรุงแพอู่ลอย สน.เรือบึงกาฬ

4,098,956.00

บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด

จ้างซ่อมทำรถเครนขนาดยกน้ำหนัก 25 ตัน ตราอักษร Tadano จำนวน 1 คัน

1,936,959.00

บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด

จ้างซ่อมทำเครื่องไฟฟ้า หมายเลข 1 และ 2 ตราอักษร MTU รุ่น6V 396 TB53 ขั้น Major Overhaul ร.ล.สายบุรี

12,750,000.00

บริษัท เอ็ม เอ็น มารีน จำกัด

จัดซื้ออะไหล่เครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร SLCE รุ่น AS-802 ร.ล.มกุฎราชกุมาร จำนวน 7 รายการ

2,097,842.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรโศภิษฐ์ ซัพพลาย

ซื้ออุปกรณ์สำหรับยกเคลื่อนย้ายและผูกรัดมัดตรึงเรือผลักดันน้ำ จำนวน 18 รายการ

1,617,797.20

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง

ซื้อพัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเรือผลักดันน้ำ จำนวน 35 รายการ

738,584.62

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง

ซื้อเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงเรือผลักดันน้ำ จำนวน 40 รายการ

930,101.78

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

ซื้อวัสดุผลิตอะไหล่เครื่องพ่นน้ำ (Water Jet) จำนวน 3 รายการ

997,240.00

บริษัท วชิรธร จำกัด

ซื้อแบริ่งเพลาใบจักร ตราอักษร Johnson Cutless ร.ล.บางปะกง จำนวน 2 รายการ

4,498,750.80

บริษัท ไทย โคลอน จำกัด

ซื้ออะไหล่ Fuel Injector Pump ตราอักษร BOSCH ร.ล.ท่าดินแดง จำนวน ๑๓ รายการ

836,183.60

บริษัท ไทย โคลอน จำกัด

ซื้ออะไหล่ Injector Pump เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร BOSCH เรือ ต.๒๒๗ จำนวน ๑ ชุด

934,538.00

บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์เทคโนโลยี จำกัด

ซื้อตู้อบลวดพันมอเตอร์ จำนวน ๑ ตู้

593,850.00

บริษัท ไทย โคลอน จำกัด

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องแยกน้ำ-น้ำมันท้องเรือ (Oil Water Separator) ให้แก่ ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 1 ชุดเครื่อง

1,337,500.00

 

สอบราคา/ประกวดราคา งป.60

สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

48/งป.2560

สอบราคาเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาด ๓๐ แรงม้า (สนับสนุนโรงเรียนชุมพลทหารเรือ)

20 มิถุนายน 2560

จ.๒/งป.2560

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด กรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ)

22 พฤษภาคม 2560

46/งป.2560

สอบราคาซื้อฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ

21 มีนาคม 2560

44/งป.2560

สอบราคาซื้อใบเจียร ใบตัด และใบเลื่อย

31 มกราคม 2560

42/งป.2560

สอบราคาซื้อท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กไร้สนิม

17 มกราคม 2560

38/งป.2560

สอบราคาซื้อวัสดุหล่อยางให้กับเรือต่าง ๆ

16 ธันวาคม 2559

37/งป.2560

สอบราคาซื้อเครื่องมือวัด สายงาน อร. จำนวน ๖ รายการ

16 ธันวาคม 2559

36/งป.2560

สอบราคาซื้อไม้แปรรูป

15 ธันวาคม 2559

34/งป.2560

สอบราคาซื้อไม้อัด

9 ธันวาคม 2559

33/งป.2560

สอบราคาซื้อแป๊กกิ้ง

8 ธันวาคม 2559

31/งป.2560

สอบราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ

8 ธันวาคม 2559

30/งป.2560

สอบราคาซื้อลวดเชื่อม

7 ธันวาคม 2559

จ.๑/งป.2560

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด กรมอู่ทหารเรือ(ยกเลิก)

29 พฤศจิกายน 2559

28/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

7 ธันวาคม 2559

27/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องทดสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนโรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ของ อธบ.อร.

2 ธันวาคม 2559

26/งป.2560

สอบราคาซื้อ อะลูมิเนียมรูปพรรณ

2 ธันวาคม 2559

25/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา

1 ธันวาคม 2559

24/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ

1 ธันวาคม 2559

23/งป.2560

สอบราคาซื้อ ทองเหลืองรูปพรรณ

1 ธันวาคม 2559

21/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กไร้สนิม

30 พฤศจิกายน 2559

19/งป.2560

สอบราคาซื้อ เหล็กไร้สนิมรูปพรรณและเหล็กไร้สนิมชนิดเส้น

30 พฤศจิกายน 2559

18/งป.2560

สอบราคาซื้อ วัสดุงานเบ็ดเตล็ด

29 พฤศจิกายน 2559

17/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องอัดไฮดรอลิคส์

29 พฤศจิกายน 2559

16/งป.2560

สอบราคาซื้อ ฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ

29 พฤศจิกายน 2559

15/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง

29 พฤศจิกายน 2559

14/งป.2560

สอบราคาซื้อ ทรายพ่นแผ่นเหล็ก

29 พฤศจิกายน 2559

12/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ ระบบดิจิตอล

25 พฤศจิกายน 2559

10/งป.2560

สอบราคาซื้อ ลูกตะเพรา

22 พฤศจิกายน 2559

9/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ MASTER TIG 3500W AC/DC ใช้ไฟฟ้า 220 VAC

22 พฤศจิกายน 2559

8/งป.2560

สอบราคาซื้อ แบริ่งรองรับเพลาใบจักรขวา-ซ้าย เรือหลวงตากใบ

18 พฤศจิกายน 2559

7/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่

4 พฤศจิกายน 2559

6/งป.2560

สอบราคาซื้อ ท่อและข้อต่อข้องอ CuNi

4 พฤศจิกายน 2559

5/งป.2560

สอบราคาซื้อ ลิ้นน้ำ

1 พฤศจิกายน 2559

4/งป.2560

สอบราคาซื้อ วัสดุงานไฟฟ้า

2 พฤศจิกายน 2559

3/งป.2560

สอบราคาซื้อ แบตเตอรี่

1 พฤศจิกายน 2559

2/งป.2560

สอบราคาซื้อลวดทองแดง

7 ตุลาคม 2559

1/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องตัด CNC พลาสม่าและแก๊ส

7 ตุลาคม 2559
     

 

ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

-

-

-

 

 

การประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

          หัวเรื่องร่างของเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา

วันที่ประกาศ

วันสิ้นสุดวันประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องเอกสารประกวดราคา  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยื่นข้อเสนอ

     

 

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดวันประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอาคารพักประทวน ขนาด 64 ครอบครัว
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             


 


23 พฤษภาคม 2561

 


28 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นน้ำ ตราอักษร Hamilton Jet รุ่น Twin Hj292
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             


 


10 มกราคม 2561

 


15 มกราคม 2561

ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 320 KW ตราอักษร Volvo Penta สำหรับเครื่องพ่นน้ำ
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             


 


10 มกราคม 2561

 


15 มกราคม 2561

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานหล่อหลอม
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             


 


8 มกราคม 2561

 


15 มกราคม 2561

ประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้ง เรือหลวงสิมิลัน
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา


19 มกราคม 2560


3 กุมภาพันธ์ 2560

26 มกราคม 2560


10 กุมภาพันธ์ 2560

ประกวดราคาซื้อระบบโฟมดับเพลิง AFFF พร้อมติดตั้ง เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา
ฉบับที่ 3 :ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา6 ธันวาคม 2559


26 มกราคม 2560

28 กุมภาพันธ์ 2560


14 ธันวาคม 2559


2 กุมภาพันธ์ 2560

7 มีนาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้ง เรือหลวงสิมิลัน

6 ธันวาคม 2559
14 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟร์เมนและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงถลาง

22 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา

14 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงราชฤทธิ์

14 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร จำนวน ๒ รายการ

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเรือยางขนาด ๘ คนพร้อมเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑๒ ลำ
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงรายละเอีย     
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา7 ตุลาคม 2559


11 พฤศจิกายน 2559


13 ตุลาคม 2559


16 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐๐ ตารางเมตร

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร จำนวน ๓ รายการ

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อวัสดุหล่อหลอม จำนวน ๓๖ รายการ

7 ตุลาคม 2559
13 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร จำนวน ๑ รายการ

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

7 ตุลาคม 2559
13 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ให้กับเรือ ฟก. ชุด ร.ล.นเรศวร

17 มิถุนายน 2559
23 มิถุนายน 2559

ประกวดราคาซื้อเรือยางท้องอ่อนขนาดบรรทุก ๑๐ คน พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องยนต์ติดท้ายขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๖ ลำ

10 พฤษภาคม 2559
13 พฤษภาคม 2559
       
       
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่อง

ยื่นข้อเสนอ
55/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับพ่นทำความสะอาดเรือ จำนวน 1 ชุด (80 ถุง)
29 มิถุนายน 2561
54/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อใบเจียร ใบตัด และใบเลื่อย จำนวน 57 รายการ
29 มิถุนายน 2561
53/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสาย อล.ประจำอาคารสำนักงานในการย้าย กผช.อร.และ ศพด.อร.ไปพื้นที่สัตหีบ
20 มิถุนายน 2561
52/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสาย สสท.ประจำอาคารสำนักงานในการย้าย กผช.อร.และ ศพด.อร.ไปพื้นที่สัตหีบ
20 มิถุนายน 2561
51/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสาย พธ.ประจำอาคารสำนักงานในการย้าย กผช.อร.และ ศพด.อร.ไปพื้นที่สัตหีบ
20 มิถุนายน 2561
50/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องพักอาคารพักประทวน ขนาด 64 ครอบครัว จำนวน 9 รายการ
15 มิถุนายน 2561
49/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 11 รายการ
7 พฤษภาคม 2561
48/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน แบบ Multi Channel จำนวน 1 ชุดเครื่อง
10 เมษายน 2561
47/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับพ่นทำความสะอาดเรือ จำนวน 1 ชุด (80 ถุง) (ยกเลิก)
9 เมษายน 2561
46/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย ขนาดไม่ต่ำกว่า 430 แรงม้า พร้อมติดตั้ง เรือ ต.254 (ยกเลิก)
4 เมษายน 2561
45/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อลิ้นน้ำ จำนวน 23 รายการ
26 มีนาคม 2561
44/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน แบบ Multi Channel จำนวน 1 ชุดเครื่อง (ยกเลิก)
26 มีนาคม 2561
43/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อใบเจียร ใบตัดและใบเลื่อย จำนวน 57 รายการ (ยกเลิก)
26 มีนาคม 2561
42/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา จำนวน 15 รายการ
23 มีนาคม 2561
41/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัดลมกำลังดันไม่น้อยกว่า 40 บาร์ และระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง ร.ล.คลองใหญ่
22 มีนาคม 2561
40/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพด้วยรังสี X-Ray จำนวน 1 เครื่อง
22 มีนาคม 2561
39/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง จำนวน 8 รายการ
19 มีนาคม 2561
38/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทดสอบหัวฉีดดีเซลชนิด Commonrail ชุดเรือ ต.228 จำนวน 1 ชุดเครื่อง
12 มีนาคม 2561
37/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อลวดทองแดง จำนวน 24 รายการ
8 มีนาคม 2561
36/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อแผ่นเหล็กไร้สนิม จำนวน 34 รายการ
8 มีนาคม 2561
35/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อลวดเชื่อม จำนวน 89 รายการ
27 กุมภาพันธ์ 2561
34/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อแผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไป จำนวน 17 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2561
33/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้ออะลูมิเนียมรูปพรรณ จำนวน 27 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2561
32/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อทองเหลืองรูปพรรณ จำนวน 32 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2561
31/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อแป๊กกิ้ง จำนวน 20 รายการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
30/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อ Booster pump ของเครื่องผลิตน้ำจืด ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 2 เครื่อง
19 กุมภาพันธ์ 2561
29/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อปั๊มน้ำจืดใช้สอย ร.ล.นเรศวร จำนวน 4 ชุดเครื่อง
19 กุมภาพันธ์ 2561
28/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อ Transfer Pump น้ำมันเชื้อเพลิง ร.ล.นเรศวร จำนวน 2 ชุด
16 กุมภาพันธ์ 2561
27/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อไฟแสงสว่างฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 185 ชุด
16 กุมภาพันธ์ 2561
26/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 146 รายการ
16 กุมภาพันธ์ 2561
25/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพด้วยรังสี X-Ray จำนวน 1 เครื่อง (ยกเลิก)
9 กุมภาพันธ์ 2561
24/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อไม้แปรรูป จำนวน 49 รายการ
12 กุมภาพันธ์ 2561
23/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานหล่อหลอม
8 กุมภาพันธ์ 2561
22/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำ ตราอักษร Hamilton Jet รุ่น Twin HJ292 จำนวน 6 ชุดเครื่อง
8 กุมภาพันธ์ 2561
21/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 320 KW ตราอักษร Volvo Penta สำหรับขับเครื่องพ่นน้ำ
8 กุมภาพันธ์ 2561
20/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อทรายพ่นแผ่นเหล็ก จำนวน 3 รายการ
30 มกราคม 2561
19/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กไร้สนิม จำนวน 45 รายการ
19 มกราคม 2561
18/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 27 รายการ
17 มกราคม 2561
17/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานเบ็ดเตล็ด จำนวน 70 รายการ
17 มกราคม 2561
16/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อแป๊กกิ้ง จำนวน 20 รายการ (ยกเลิก)
16 มกราคม 2561
15/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อสายไฟ จำนวน 36 รายการ
16 มกราคม 2561
14/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อแผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ จำนวน 11 รายการ
16 มกราคม 2561
13/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 66 รายการ
4 มกราคม 2561
12/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อไม้แปรรูป จำนวน 49 รายการ (ยกเลิก)
4 มกราคม 2561
11/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน จำนวน 27 รายการ
4 มกราคม 2561
10/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อสลักเหล็ก สลักเหล็กไร้สนิม และสลักทองเหลือง จำนวน 113 รายการ
28 ธันวาคม 2560
9/งป.2561
ประกวดราคาจัดซื้อ Hydraulic torque wrench จำนวน 1 เครื่อง
28 ธันวาคม 2560
8/งป.2561
ประกวดราคาซื้อไม้อัด จำนวน 35 รายการ
28 ธันวาคม 2560
7/งป.2561
ประกวดราคาซื้อท่อและข้อต่อข้องอ CuNi จำนวน ๓๖ รายการ
22 ธันวาคม 2560
6/งป.2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ขดลวดและเสิร์จเทสเตอร์
15 ธันวาคม 2560
5/งป.2561
ประกวดราคาซื้อตู้อบลวดพันมอเตอร์
15 ธันวาคม 2560
4/งป.2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบรอยรั่วซึมและตรวจสอบสภาพแบริ่ง
8 ธันวาคม 2560
3/งป.2561
ประกวดราคาซื้อเรือกระเชียง
7 ธันวาคม 2560
2/งป.2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุหล่อยาง จำนวน 16 รายการ
4 ธันวาคม 2560
1/งป.2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ จำนวน 10 ชุดเครื่อง
1 ธันวาคม 2560
 
   
47/งป.2560
ประกวดราคาซื้อระบบโฟมดับเพลิง AFFF พร้อมติดตั้ง เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน
28 มีนาคม 2560
45/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้ง เรือหลวงสิมิลัน จำนวน ๑ ชุด
15 มีนาคม 2560
43/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้ง เรือหลวงสิมิลัน จำนวน ๑ ชุด (ยกเลิก)
23 มกราคม 2560
41/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟร์เมนและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงถลาง
29 ธันวาคม 2559
40/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้งเรือหลวงราชฤทธิ์
22 ธันวาคม 2559
39/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้งเรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา
22 ธันวาคม 2559
35/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูง
8 ธันวาคม 2559
32/งป.2560
ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงสีชัง
7 ธันวาคม 2559
29/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเรือยางขนาด ๘ คน พร้อมเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า
1 ธันวาคม 2559
22/งป.2560
ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงรัตนโกสินทร์
28 พฤศจิกายน 2559
20/งป.2560
ประกวดราคาซื้อทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำ พร้อมอุปกรณ์
28 พฤศจิกายน 2559
13/งป.2560
ประกวดราคาซื้อวัสดุหล่อหลอม
30 พฤศจิกายน 2559
11/งป.2560
ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงคำรณสินธุ
25 พฤศจิกายน 2559
     

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

50/งป.2561
ลง 19 มิ.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องพักอาคารพักประทวน ขนาด 64 ครอบครัว จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.วี.เอ เฟอร์นิเจอร์แอนด์เซฟ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,949,500.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

49/งป.2561
ลง 24 พ.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 922,352.84 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)

48/งป.2561
ลง 9 พ.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน แบบ Multi Channel จำนวน 1 ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท อินสทรูเมนท์ รีซอร์ส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,995,893.00 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)

41/งป.2561
ลง 25 เม.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัดลมกำลังดันไม่น้อยกว่า 40 บาร์ และระบบควบคุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 447,260.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

45/งป.2561
ลง 5 เม.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อลิ้นน้ำ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 604,223.65 บาท (หกแสนสี่พันสองร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์)

42/งป.2561
ลง 5 เม.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,998,727.90 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

39/งป.2561
ลง 29 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,998,011.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบเอ็ดบาทถ้วน)

38/งป.2561
ลง 29 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทดสอบหัวฉีดดีเซลชนิด Commonrail ชุดเรือ ต.228 จำนวน 1 ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 949,090.00 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)

37/งป.2561
ลง 29 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อลวดทองแดง จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,467,451.50 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

36/งป.2561
ลง 21 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อแผ่นเหล็กไร้สนิม จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,590,683.40 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบสตางค์)

32/งป.2561
ลง 21 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อทองเหลืองรูปพรรณ จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 801,826.97 บาท (แปดแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

31/งป.2561
ลง 21 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อแป๊กกิ้ง จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น (1991) จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,073,894.80 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

30/งป.2561
ลง 21 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อ Booster pump ของเครื่องผลิตน้ำจืด ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 2 ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 577,800.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

29/งป.2561
ลง 21 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อปั๊มน้ำจืดใช้สอย ร.ล.นเรศวร จำนวน 4 ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

34/งป.2561
ลง 19 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อแผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไป จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 529,066.85 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)

23/งป.2561
ลง 19 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุหล่อหลอม จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,868,097.00 บาท (สิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

35/งป.2561
ลง 16 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อลวดเชื่อม จำนวน 89 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,791,126.50 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

33/งป.2561
ลง 16 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้ออะลูมิเนียมรูปพรรณ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 898,955.15 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)

28/งป.2561
ลง 16 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อ Transfer Pump น้ำมันเชื้อเพลิง ร.ล.นเรศวร จำนวน 2 ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 278,200.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

24/งป.2561
ลง 16 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อไม้แปรรูป จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท สุธร จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,898,180.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

27/งป.2561
ลง 5 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อไฟฟ้าฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 185 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,784,889.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

26/งป.2561
ลง 5 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 146 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัทโกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,059,553.12 บาท (สองล้านห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทสิบสองสตางค์)

22/งป.2561
ลง 5 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำ ตราอักษร HamiltonJet รุ่น Twin HJ292 จำนวน 6 ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท พีช แอนด์ เฟรนด์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,678,386.00 บาท (สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

21/งป.2561
ลง 23 ก.พ.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 320 KW ตราอักษร Volvo Penta สำหรับขับเครื่องพ่นน้ำ จำนวน 6 ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท พีช แอนด์ เฟรนด์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 23,752,716.00 บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน)

20/งป.2561
ลง 14 ก.พ.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อทรายพ่นแผ่นเหล็ก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 890,240.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

19/งป.2561
ลง 12 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กไร้สนิม จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,992,025.42 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันยี่สิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

18/งป.2561
ลง 14 ก.พ.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้น จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,731,128.39 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

17/งป.2561
ลง 8 ก.พ.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานเบ็ดเตล็ด จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัทโกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 763,134.70 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)

15/งป.2561
ลง 14 ก.พ.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อสายไฟ จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัทโกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 560,787.00 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

14/งป.2561
ลง 14 ก.พ.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อแผ่นเหล็กอะลูมิเนียมต่อเรือ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้น จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,965,900.30 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทสามสิบสตางค์)

13/งป.2561
ลง 1 ก.พ.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 66 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นจำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 750,750.52 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสองสตางค์)

11/งป.2561
ลง 1 ก.พ.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัทโรจน์ไพบูลย์อีคลิ๊ปเม้นจำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,198,061.88 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

10/งป.2561
ลง 1 ก.พ.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อสลักเหล็ก สลักเหล็กไร้สนิม และสลักทองเหลือง จำนวน ๑๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัทโรจน์ไพบูลย์อีคลิ๊ปเม้นจำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 790,045.20 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่สิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)

9/งป.2561
ลง ๑ ก.พ.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อ Hydraulic torque wrench จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 853,560.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

8/งป.2561
ลง ๑ ก.พ.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อไม้อัด จำนวน ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นจำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,006,175.57 บาท (หนึ่งล้านหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

7/งป.2561
ลง 22 ม.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อท่อและข้อต่อข้องอ CuNi จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,336,024.00 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันยี่สิบสี่บาทถ้วน)

6/งป.2561
ลง 21 ธ.ค.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ขดลวดและเสิร์จเทสเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 747,395 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

4/งป.2561
ลง 21 ธ.ค.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจสอบรอยรั่วซึมและตรวจสอบสภาพแบริ่ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 398,040 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)

3/งป.2561
ลง 21 ธ.ค.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อเรือกระเชียง จำนวน 6 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,870,000 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

2/งป.2561
ลง 25 ธ.ค.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุหล่อยาง จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,272,979 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

1/งป.2561
ลง 19 ธ.ค.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ จำนวน 10 ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,893,900 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

 

47/งป.2560
ลง 13 มี.ค.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบโฟมดับเพลิง AFFF พร้อมติดตั้ง เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท ไทยโคลอน จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,827,884 บาท (หกล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

45/งป.2560
ลง 28 ก.พ.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้งเรือหลวงสิมิลัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,285,800 บาท (ห้าล้านสองแสนแปดห มื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

32/งป.2560
ลง 21 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงสีชัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,383,639 บาท(สองล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

41/งป.2560
ลง 16 ธ.ค.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟร์เมนและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงถลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,892,830 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

40/งป.2560
ลง 6 ธ.ค.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงราชฤทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,074,730 บาท(สองล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

39/งป.2560
ลง 6 ธ.ค.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,896,940 บาท(สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

22/งป.2560
ลง 14 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใจจักรเรือหลวงรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท ไทยโคลอน จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,210,662.80 บาท(สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

13/งป.2560
ลง 11 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุหล่อหลอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,889,497 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

43/งป.2560
ลง 6 ม.ค.60

ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้งเรือหลวงสิมิลัน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เนื่องจากกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ครบถ้วน

35/งป.2560
ลง 22 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูงสนับสนุนการซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำ ขนาดกำลังดันไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาร์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,126,625 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

29/งป.2560
ลง 17 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเรือยางขนาด ๘ คน พร้อมเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,081,600 บาท (สามล้านแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

20/งป.2560
ลง 14 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้น จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,050 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าสิบบาทถ้วน)

11/งป.2560
ลง 11 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร ร.ล.คำรณสินธุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท ไทยโคลอน จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,172,100 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)