dfsfsd
dfsd

ตรวจสอบย้อนหลัง

สอบราคา/ประกวดราคา งป.58

สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

75/งป.2558

สอบราคาซื้อแบตเตอรี่

8 เมษายน 2558

74/งป.2558

สอบราคาซื้อแป๊กกิ้งยาง

8 เมษายน 2558

73/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่อง Milling Machine

8 เมษายน 2558

72/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษ จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

3 เมษายน 2558

71/งป.2558

สอบราคาซื้อฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ

31 มีนาคม 2558

70/งป.2558

สอบราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำกระบอกเพลาใบจักรเรือ ท.๑๒

24 มีนาคม 2558

69/งป.2558

สอบราคาซื้อสายไฟ

27 มีนาคม 2558

68/งป.2558

สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือบรรจุในกล่องเหล็ก

25 มีนาคม 2558

67/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องตัดแก๊สเดินตามแบบแม่เหล็กดูด

24 มีนาคม 2558

66/งป.2558

สอบราคาซื้อชุดขับเคลื่อนเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ

26 มีนาคม 2558

65/งป.2558

สอบราคาซื้อชุดขับเคลื่อนเครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติ

26 มีนาคม 2558

64/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือตั้งศูนย์เพลาด้วยแสง

25 มีนาคม 2558

63/งป.2558

สอบราคาซื้อลวดเชื่อม

19 มีนาคม 2558

62/งป.2558

สอบราคาซื้อ สลักเหล็ก สลักเหล็กไร้สนิม และสลักทองเหลือง

19 มีนาคม 2558

61/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องคว้านกระบอกดีฟุต

13 มีนาคม 2558

60/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์ด้วยมือ

11 มีนาคม 2558

59/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นทองเหลืองใช้งานทั่วไปและทองเหลืองชนิดเส้น

10 มีนาคม 2558

58/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องอัดลม

10 มีนาคม 2558

57/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือสายช่าง

6 มีนาคม 2558

56/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อม MIG

12 มีนาคม 2558

55/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

11 มีนาคม 2558

54/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์วัดใน

10 มีนาคม 2558

53/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุงานไฟเบอร์กลาส

6 มีนาคม 2558

52/งป.2558

สอบราคาซื้อกระดาษทรายและผ้าทราย

27 กุมภาพันธ์ 2558

51/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือถ่ายภาพความร้อน

26 กุมภาพันธ์ 2558

50/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไปและอะลูมิเนียมรูปพรรณ

17 กุมภาพันธ์ 2558

49/งป.2558

สอบราคาซื้อลิ้นน้ำ จำนวน ๓๗ รายการ

24 กุมภาพันธ์ 2558

48/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุงานเบ็ดเตล็ด

18 กุมภาพันธ์ 2558

47/งป.2558

สอบราคาซื้อทรายพ่นแผ่นเหล็ก

18 กุมภาพันธ์ 2558

46/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

17 กุมภาพันธ์ 2558

45/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กไร้สนิม

24 กุมภาพันธ์ 2558

44/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กอาบสังกะสี

20 กุมภาพันธ์ 2558

43/งป.2558

สอบราคาซื้อจักรเย็บผ้าใบ

17 กุมภาพันธ์ 2558

42/งป.2558

สอบราคาซื้อฟองน้ำ หนังเทียม และวัสดุประกอบ

19 กุมภาพันธ์ 2558

41/งป.2558

สอบราคาซื้อไม้แปรรูป

17 กุมภาพันธ์ 2558

40/งป.2558

สอบราคาซื้อไม้อัด

19 กุมภาพันธ์ 2558

39/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเจียรบ่าลิ้น จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

20 กุมภาพันธ์ 2558

38/งป.2558

สอบราคาซื้อเหล็กไร้สนิมชนิดเส้น

19 กุมภาพันธ์ 2558

37/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือซ่อมเครื่องทำความเย็น จำนวน ๔ รายการ

18 กุมภาพันธ์ 2558

36/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องวัดรอบ จำนวน ๙ ชุดเครื่อง

17 กุมภาพันธ์ 2558

35/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องพ่นสีแบบไร้อากาศพร้อมปืนพ่น

11 กุมภาพันธ์ 2558

34/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน

10 กุมภาพันธ์ 2558

33/งป.2558

สอบราคาซื้อบล็อกลม

10 กุมภาพันธ์ 2558

31/งป.2558

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

6 กุมภาพันธ์ 2558

30/งป.2558

สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือวัดกำลังอัดภายในกระบอกสูบเครื่องยนต์ดีเซล

5 กุมภาพันธ์ 2558

29/งป.2558

สอบราคาซื้อท่อยางดำและเข็มขัดรัดท่อ

5 กุมภาพันธ์ 2558

28/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๒๐๗

30 มกราคม 2558

27/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๓๕

30 มกราคม 2558

26/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๓๑๐๑

30 มกราคม 2558

25/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๒๑๐๒

30 มกราคม 2558

24/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๓๔

30 มกราคม 2558

23/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๖

30 มกราคม 2558

22/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน ๑๐๑ รายการ

30 มกราคม 2558

21/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ

14 มกราคม 2558

20/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๒

21 มกราคม 2558

19/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๒๗

21 มกราคม 2558

18/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๓๑๐๒

21 มกราคม 2558

17/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๒๑๐๑

21 มกราคม 2558

16/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๓

21 มกราคม 2558

15/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๒๑๔

21 มกราคม 2558

14/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ จำนวน ๗ รายการ

13 มกราคม 2558

13/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ชนิดเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

14 มกราคม 2558

11/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานและห้องน้ำ แผนกรักษาความปลอดภัย กองธุรการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ

9 มกราคม 2558

10/งป.2558

สอบราคาซื้อกระเบื้องยาง

13 มกราคม 2558

9/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง

8 มกราคม 2558

8/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับพ่นทำความสะอาดเรือ

8 มกราคม 2558

7/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังสูง

8 มกราคม 2558

6/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบฝาสูบ

7 มกราคม 2558

5/งป.2558

สอบราคาซื้อท่อ และข้อต่อข้องอ CuNi

16 ธันวาคม 2557

4/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าความหนาโลหะ

16 ธันวาคม 2557

3/งป.2558

สอบราคาซื้อลวดทองแดง

25 พฤศจิกายน 2557

2/งป.2558

สอบราคาซื้อสายไฟ

26 พฤศจิกายน 2557

1/งป.2558

สอบราคาซื้อสายไฟและอุปกรณ์ประกอบสนับสนุนงานซ่อมทำเรือตรวจการณ์ลำน้ำของ นรข.

25 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

-

-

-

 

 

การประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

          หัวเรื่องร่างของเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา

วันที่ประกาศ

วันสิ้นสุดวันประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์

 

การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องลดอากาโคลง ร.ล.เจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

23 มีนาคม 2558

30 มีนาคม 2558

การจัดซื้อวัสดุงานหล่อหลอม จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

6 มีนาคม 2558

12 มีนาคม 2558

การจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

5 มกราคม 2558

9 มกราคม 2558

การจัดซื้อสายไฟบก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

1 ธันวาคม 2557

4 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องเอกสารประกวดราคา  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยื่นข้อเสนอ

32/งป.2558

ประกวดราคาซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

23 กุมภาพันธ์ 2558

12/งป.2558

ประกวดราคาซื้อสายไฟบก จำนวน ๒ รายการ

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

16 มกราคม 2558

     

 

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

ผลการประกวดราคา ด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคา ด้วยวิธีสอบราคา