dfsfsd
dfsd


ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง งป.

สอบราคา/ประกวดราคา งป.59

สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

38/งป.2560

สอบราคาซื้อวัสดุหล่อยางให้กับเรือต่าง ๆ

16 ธันวาคม 2559

37/งป.2560

สอบราคาซื้อเครื่องมือวัด สายงาน อร. จำนวน ๖ รายการ

16 ธันวาคม 2559

36/งป.2560

สอบราคาซื้อไม้แปรรูป

15 ธันวาคม 2559

34/งป.2560

สอบราคาซื้อไม้อัด

9 ธันวาคม 2559

33/งป.2560

สอบราคาซื้อแป๊กกิ้ง

8 ธันวาคม 2559

31/งป.2560

สอบราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ

8 ธันวาคม 2559

30/งป.2560

สอบราคาซื้อลวดเชื่อม

7 ธันวาคม 2559

จ.๑/งป.2560

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด กรมอู่ทหารเรือ

29 พฤศจิกายน 2559

28/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

7 ธันวาคม 2559

27/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องทดสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนโรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ของ อธบ.อร.

2 ธันวาคม 2559

26/งป.2560

สอบราคาซื้อ อะลูมิเนียมรูปพรรณ

2 ธันวาคม 2559

25/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา

1 ธันวาคม 2559

24/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ

1 ธันวาคม 2559

23/งป.2560

สอบราคาซื้อ ทองเหลืองรูปพรรณ

1 ธันวาคม 2559

21/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กไร้สนิม

30 พฤศจิกายน 2559

19/งป.2560

สอบราคาซื้อ เหล็กไร้สนิมรูปพรรณและเหล็กไร้สนิมชนิดเส้น

30 พฤศจิกายน 2559

18/งป.2560

สอบราคาซื้อ วัสดุงานเบ็ดเตล็ด

29 พฤศจิกายน 2559

17/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องอัดไฮดรอลิคส์

29 พฤศจิกายน 2559

16/งป.2560

สอบราคาซื้อ ฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ

29 พฤศจิกายน 2559

15/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง

29 พฤศจิกายน 2559

14/งป.2560

สอบราคาซื้อ ทรายพ่นแผ่นเหล็ก

29 พฤศจิกายน 2559

12/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ ระบบดิจิตอล

25 พฤศจิกายน 2559

10/งป.2560

สอบราคาซื้อ ลูกตะเพรา

22 พฤศจิกายน 2559

9/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ MASTER TIG 3500W AC/DC ใช้ไฟฟ้า 220 VAC

22 พฤศจิกายน 2559

8/งป.2560

สอบราคาซื้อ แบริ่งรองรับเพลาใบจักรขวา-ซ้าย เรือหลวงตากใบ

18 พฤศจิกายน 2559

7/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่

4 พฤศจิกายน 2559

6/งป.2560

สอบราคาซื้อ ท่อและข้อต่อข้องอ CuNi

4 พฤศจิกายน 2559

5/งป.2560

สอบราคาซื้อ ลิ้นน้ำ

1 พฤศจิกายน 2559

4/งป.2560

สอบราคาซื้อ วัสดุงานไฟฟ้า

2 พฤศจิกายน 2559

3/งป.2560

สอบราคาซื้อ แบตเตอรี่

1 พฤศจิกายน 2559

2/งป.2560

สอบราคาซื้อลวดทองแดง

7 ตุลาคม 2559

1/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องตัด CNC พลาสม่าและแก๊ส

7 ตุลาคม 2559
     

53/งป.2559

สอบราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่

17 สิงหาคม 2559

52/งป.2559

สอบราคาซื้อ มอเตอร์สูบน้ำใต้น้ำเคลื่อนที่

17 สิงหาคม 2559

51/งป.2559

สอบราคาซื้อ โคมไฟและหลอด

16 สิงหาคม 2559

50/งป.2559

สอบราคาซื้อ โคมไฟและสวิทซ์ปิด ปิด-เปิด ไฟแสงสว่าง

16 สิงหาคม 2559

47/งป.2559

สอบราคาซื้อ อุปกรณ์สำนักงานของห้องประชุมกองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ(สัตหีบ) จำนวน ๑๔ รายการ

3 มิถุนายน 2559

39/งป.2559

สอบราคาซื้อ ลวดเชื่อม จำนวน ๔๙ รายการ

18 มีนาคม 2559

36/งป.2559

สอบราคาซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรใหญ่ดีเซลขนาดตั้งแต่ ๕๕ - ๖๐ แรงม้า พร้อมเกียร์ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๒ จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

24 กุมภาพันธ์ 2559

35/งป.2559

สอบราคาซื้อ โซ่สมอหัวเรือ จำนวน ๑ รายการ

16 กุมภาพันธ์ 2559

33/งป.2559

สอบราคาซื้อ ใบเจียร ใบตัดและใบเลื่อย จำนวน ๓๒ รายการ

29 มกราคม 2559

32/งป.2559

สอบราคาซื้อ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน

15 มกราคม 2559

31/งป.2559

สอบราคาซื้อ ลวดเชื่อม

18 ธันวาคม 2558

30/งป.2559

สอบราคาซื้อ ลูกตะเพรา

18 ธันวาคม 2558

29/งป.2559

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง

17 ธันวาคม 2558

28/งป.2559

สอบราคาซื้อ วัสดุงานเบ็ดเตล็ด

17 ธันวาคม 2558

27/งป.2559

สอบราคาซื้อ ลวดทองแดง

16 ธันวาคม 2558

26/งป.2559

สอบราคาซื้อ ลิ้นน้ำ

16 ธันวาคม 2558

25/งป.2559

สอบราคาซื้อ ตะปูและตะปูเกลียว

15 ธันวาคม 2558

24/งป.2559

สอบราคาซื้อ วัสดุงานไฟฟ้า

15 ธันวาคม 2558

23/งป.2559

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

3 ธันวาคม 2558

21/งป.2559

สอบราคาซื้อ ซอฟท์สลิง

2 ธันวาคม 2558

20/งป.2559

สอบราคาซื้อ เหล็กรูปพรรณ

26 พฤศจิกายน 2558

19/งป.2559

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา

25 พฤศจิกายน 2558

18/งป.2559

สอบราคาซื้อ สลักเหล็ก สลักเหล็กไร้สนิม และสลักทองเหลือง

26 พฤศจิกายน 2558

17/งป.2559

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กไร้สนิม

25 พฤศจิกายน 2558

16/งป.2559

สอบราคาซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรใหญ่ดีเซล ขนาดตั้งแต่ ๕๕ - ๖๐ แรงม้า พร้อมเกียร์ เรือ ขส.ทร.๑๒๑๗

24 พฤศจิกายน 2558

15/งป.2559

สอบราคาซื้อ แผ่นทองเหลืองและทองเหลืองชนิดเส้น

24 พฤศจิกายน 2558

14/งป.2559

สอบราคาซื้อ ใบเจียร ใบตัด และใบเลื่อย

19 พฤศจิกายน 2558

13/งป.2559

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ

11 พฤศจิกายน 2558

12/งป.2559

สอบราคาซื้อไม้อัด

10 พฤศจิกายน 2558

11/งป.2559

สอบราคาซื้อทรายพ่นแผ่นเหล็ก

5 พฤศจิกายน 2558

10/งป.2559

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องอัดลม

3 พฤศจิกายน 2558

9/งป.2559

สอบราคาซื้อเครื่องมือสำหรับซ่อมทำกรณีฉุกเฉินและหน่วยเคลื่อนที่

4 พฤศจิกายน 2558

8/งป.2559

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไปและอะลูมิเนียมรูปพรรณ

10 พฤศจิกายน 2558

7/งป.2559

สอบราคาซื้อแป๊กกิ้งยาง

30 ตุลาคม 2558

6/งป.2559

สอบราคาซื้อเครื่องมือทั่วไปสายช่าง

29 ตุลาคม 2558

5/งป.2559

สอบราคาซื้อไม้แปรรูป

29 ตุลาคม 2558

4/งป.2559

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหมายเลข ๒

4 พฤศจิกายน 2558

3/งป.2559

สอบราคาซื้อโซ่สมอขวา

29 ตุลาคม 2558

2/งป.2559

สอบราคาซื้อท่อและข้อต่อข้องอ CuNi

30 ตุลาคม 2558

1/งป.2559

สอบราคาซื้อแบตเตอรี่

13 ตุลาคม 2558
     

75/งป.2558

สอบราคาซื้อแบตเตอรี่

8 เมษายน 2558

74/งป.2558

สอบราคาซื้อแป๊กกิ้งยาง

8 เมษายน 2558

73/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่อง Milling Machine

8 เมษายน 2558

72/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษ จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

3 เมษายน 2558

71/งป.2558

สอบราคาซื้อฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ

31 มีนาคม 2558

70/งป.2558

สอบราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำกระบอกเพลาใบจักรเรือ ท.๑๒

24 มีนาคม 2558

69/งป.2558

สอบราคาซื้อสายไฟ

27 มีนาคม 2558

68/งป.2558

สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือบรรจุในกล่องเหล็ก

25 มีนาคม 2558

67/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องตัดแก๊สเดินตามแบบแม่เหล็กดูด

24 มีนาคม 2558

66/งป.2558

สอบราคาซื้อชุดขับเคลื่อนเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ

26 มีนาคม 2558

65/งป.2558

สอบราคาซื้อชุดขับเคลื่อนเครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติ

26 มีนาคม 2558

64/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือตั้งศูนย์เพลาด้วยแสง

25 มีนาคม 2558

63/งป.2558

สอบราคาซื้อลวดเชื่อม

19 มีนาคม 2558

62/งป.2558

สอบราคาซื้อ สลักเหล็ก สลักเหล็กไร้สนิม และสลักทองเหลือง

19 มีนาคม 2558

61/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องคว้านกระบอกดีฟุต

13 มีนาคม 2558

60/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์ด้วยมือ

11 มีนาคม 2558

59/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นทองเหลืองใช้งานทั่วไปและทองเหลืองชนิดเส้น

10 มีนาคม 2558

58/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องอัดลม

10 มีนาคม 2558

57/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือสายช่าง

6 มีนาคม 2558

56/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อม MIG

12 มีนาคม 2558

55/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

11 มีนาคม 2558

54/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์วัดใน

10 มีนาคม 2558

53/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุงานไฟเบอร์กลาส

6 มีนาคม 2558

52/งป.2558

สอบราคาซื้อกระดาษทรายและผ้าทราย

27 กุมภาพันธ์ 2558

51/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือถ่ายภาพความร้อน

26 กุมภาพันธ์ 2558

50/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไปและอะลูมิเนียมรูปพรรณ

17 กุมภาพันธ์ 2558

49/งป.2558

สอบราคาซื้อลิ้นน้ำ จำนวน ๓๗ รายการ

24 กุมภาพันธ์ 2558

48/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุงานเบ็ดเตล็ด

18 กุมภาพันธ์ 2558

47/งป.2558

สอบราคาซื้อทรายพ่นแผ่นเหล็ก

18 กุมภาพันธ์ 2558

46/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

17 กุมภาพันธ์ 2558

45/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กไร้สนิม

24 กุมภาพันธ์ 2558

44/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กอาบสังกะสี

20 กุมภาพันธ์ 2558

43/งป.2558

สอบราคาซื้อจักรเย็บผ้าใบ

17 กุมภาพันธ์ 2558

42/งป.2558

สอบราคาซื้อฟองน้ำ หนังเทียม และวัสดุประกอบ

19 กุมภาพันธ์ 2558

41/งป.2558

สอบราคาซื้อไม้แปรรูป

17 กุมภาพันธ์ 2558

40/งป.2558

สอบราคาซื้อไม้อัด

19 กุมภาพันธ์ 2558

39/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเจียรบ่าลิ้น จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

20 กุมภาพันธ์ 2558

38/งป.2558

สอบราคาซื้อเหล็กไร้สนิมชนิดเส้น

19 กุมภาพันธ์ 2558

37/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือซ่อมเครื่องทำความเย็น จำนวน ๔ รายการ

18 กุมภาพันธ์ 2558

36/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องวัดรอบ จำนวน ๙ ชุดเครื่อง

17 กุมภาพันธ์ 2558

35/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องพ่นสีแบบไร้อากาศพร้อมปืนพ่น

11 กุมภาพันธ์ 2558

34/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน

10 กุมภาพันธ์ 2558

33/งป.2558

สอบราคาซื้อบล็อกลม

10 กุมภาพันธ์ 2558

31/งป.2558

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

6 กุมภาพันธ์ 2558

30/งป.2558

สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือวัดกำลังอัดภายในกระบอกสูบเครื่องยนต์ดีเซล

5 กุมภาพันธ์ 2558

29/งป.2558

สอบราคาซื้อท่อยางดำและเข็มขัดรัดท่อ

5 กุมภาพันธ์ 2558

28/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๒๐๗

30 มกราคม 2558

27/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๓๕

30 มกราคม 2558

26/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๓๑๐๑

30 มกราคม 2558

25/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๒๑๐๒

30 มกราคม 2558

24/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๓๔

30 มกราคม 2558

23/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๖

30 มกราคม 2558

22/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน ๑๐๑ รายการ

30 มกราคม 2558

21/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ

14 มกราคม 2558

20/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๒

21 มกราคม 2558

19/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๒๗

21 มกราคม 2558

18/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๓๑๐๒

21 มกราคม 2558

17/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๒๑๐๑

21 มกราคม 2558

16/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๓

21 มกราคม 2558

15/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๒๑๔

21 มกราคม 2558

14/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ จำนวน ๗ รายการ

13 มกราคม 2558

13/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ชนิดเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

14 มกราคม 2558

11/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานและห้องน้ำ แผนกรักษาความปลอดภัย กองธุรการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ

9 มกราคม 2558

10/งป.2558

สอบราคาซื้อกระเบื้องยาง

13 มกราคม 2558

9/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง

8 มกราคม 2558

8/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับพ่นทำความสะอาดเรือ

8 มกราคม 2558

7/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังสูง

8 มกราคม 2558

6/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบฝาสูบ

7 มกราคม 2558

5/งป.2558

สอบราคาซื้อท่อ และข้อต่อข้องอ CuNi

16 ธันวาคม 2557

4/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าความหนาโลหะ

16 ธันวาคม 2557

3/งป.2558

สอบราคาซื้อลวดทองแดง

25 พฤศจิกายน 2557

2/งป.2558

สอบราคาซื้อสายไฟ

26 พฤศจิกายน 2557

1/งป.2558

สอบราคาซื้อสายไฟและอุปกรณ์ประกอบสนับสนุนงานซ่อมทำเรือตรวจการณ์ลำน้ำของ นรข.

25 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

-

-

-

 

 

การประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

          หัวเรื่องร่างของเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา

วันที่ประกาศ

วันสิ้นสุดวันประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์

 

ยกเลิกร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องลดอาการโคลง ร.ล.เจ้าพระยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากทางราชการมีความจำเป็นไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อต่อไปได้

 

 

การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องลดอาการโคลง ร.ล.เจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา   

23 มีนาคม 2558

30 มีนาคม 2558

การจัดซื้อวัสดุงานหล่อหลอม จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา
ฉบับที่ 2 : แก้ไขรายละเอียด
    
     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา6 มีนาคม 2558


7 เมษายน 255812 มีนาคม 2558


10 เมษายน 2558

การจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

5 มกราคม 2558

9 มกราคม 2558

การจัดซื้อสายไฟบก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

1 ธันวาคม 2557

4 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องเอกสารประกวดราคา  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยื่นข้อเสนอ

78/งป.2558

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานหล่อหลอม

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

15 พฤษภาคม 2558

32/งป.2558

ประกวดราคาซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

23 กุมภาพันธ์ 2558

12/งป.2558

ประกวดราคาซื้อสายไฟบก จำนวน ๒ รายการ

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

16 มกราคม 2558

     

 

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

78/งป.2558
ลง 29 เม.ย.58

ผลการจัดซื้อวัสดุงานหล่อหลอม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,440,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่

12/งป.2558
ลง 29 ธ.ค.57

อนุมัติซื้อสายไฟบก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,670,100 บาท จากบริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด

32/งป.2558
ลง 23 ม.ค.58

อนุมัติซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,160,800.80 บาท จากบริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด

 

 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดวันประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์

ประกวดราคาซื้อระบบโฟมดับเพลิง AFFF พร้อมติดตั้ง เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน

6 ธันวาคม 2559
14 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้ง เรือหลวงสิมิลัน

6 ธันวาคม 2559
14 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟร์เมนและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงถลาง

22 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา

14 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงราชฤทธิ์

14 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร จำนวน ๒ รายการ

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเรือยางขนาด ๘ คนพร้อมเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑๒ ลำ
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงรายละเอีย     
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา7 ตุลาคม 2559


11 พฤศจิกายน 2559


13 ตุลาคม 2559


16 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐๐ ตารางเมตร

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร จำนวน ๓ รายการ

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อวัสดุหล่อหลอม จำนวน ๓๖ รายการ

7 ตุลาคม 2559
13 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร จำนวน ๑ รายการ

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

7 ตุลาคม 2559
13 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ให้กับเรือ ฟก. ชุด ร.ล.นเรศวร

17 มิถุนายน 2559
23 มิถุนายน 2559

ประกวดราคาซื้อเรือยางท้องอ่อนขนาดบรรทุก ๑๐ คน พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องยนต์ติดท้ายขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๖ ลำ

10 พฤษภาคม 2559
13 พฤษภาคม 2559
       

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครนยกเรือแบบแขนเดี่ยว ร.ล.มกุฎราชกุมาร จำนวน ๑ ชุด

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงรายละเอีย     
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา


28 มีนาคม 2559


1 เมษายน 2559


31 มีนาคม 2559


7 เมษายน 2559

ประกวดราคาซื้อเครนพร้อมติดตั้ง ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑ รายการ

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงรายละเอีย     
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา


22 มีนาคม 2559

1 เมษายน 2559


25 มีนาคม 2559

7 เมษายน 2559

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง AFFF จำนวน ๑ ชุด

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงรายละเอีย     
     - ร่างเอกสารประกวดราคา

 

19 กุมภาพันธ์ 2559

21 มีนาคม 2559

 

26 กุมภาพันธ์ 2559

24 มีนาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ FIRE MAIN และ SEAWATER SERVICE PUMP พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ

25 มกราคม 2559

29 มกราคม 2559

ประกวดราคาซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์สำหรับโรงงานทดสอบเครื่องยนต์ จำนวน ๒ ชุดเครื่อง

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงรายละเอีย     
     - ร่างเอกสารประกวดราคา

 

25 มกราคม 2559

18 กุมภาพันธ์ 2559

 

29 มกราคม 2559

25 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาซื้อเรือยางท้องแข็งพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งในเรือ ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 : แก้ไขรายละเอีย     
     - ร่างเอกสารประกวดราคา

ฉบับที่ 3 : ปรับปรุงรายละเอียคุณลักษณะเฉพาะ     
     - ร่างเอกสารประกวดราคา             15 มกราคม 2559


2 กุมภาพันธ์ 2559

22 มีนาคม 255921 มกราคม 2559


5 กุมภาพันธ์ 2559

25 มีนาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเรือยางท้องแข็งพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ร.ล.มกุฎราชกุมาร จำนวน ๑ ลำ

ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 : ปรับปรุงรายละเอีย     
     - ร่างเอกสารประกวดราคา           

ฉบับที่ 3 : ปรับปรุงรายละเอียคุณลักษณะเฉพาะ     
     - ร่างเอกสารประกวดราคา     

 

14 มกราคม 2559

4 กุมภาพันธ์ 2559

3 มีนาคม 2559

 

20 มกราคม 2559

10 กุมภาพันธ์ 2559

9 มีนาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาสมดุลย์มอเตอร์ขนาด 450 kg พร้อมฐานแท่นและติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

23 ธันวาคม 2558

29 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานหล่อหลอม จำนวน ๓๑ รายการ

20 ตุลาคม 2558

26 ตุลาคม 2558

       

การจัดซื้อเครื่องเจียรนัยหน้าลิ้น จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

5 มิถุนายน 2558

11 มิถุนายน 2558

การจัดซื้อเครื่องปาดบ่าลิ้น จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

4 มิถุนายน 2558

10 มิถุนายน 2558

       
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่อง

ยื่นข้อเสนอ
40/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้งเรือหลวงราชฤทธิ์
22 ธันวาคม 2559
39/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้งเรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา
22 ธันวาคม 2559
35/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูง
8 ธันวาคม 2559
32/งป.2560
ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงสีชัง
7 ธันวาคม 2559
29/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเรือยางขนาด ๘ คน พร้อมเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า
1 ธันวาคม 2559
22/งป.2560
ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงรัตนโกสินทร์
28 พฤศจิกายน 2559
20/งป.2560
ประกวดราคาซื้อทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำ พร้อมอุปกรณ์
28 พฤศจิกายน 2559
13/งป.2560
ประกวดราคาซื้อวัสดุหล่อหลอม
30 พฤศจิกายน 2559
11/งป.2560
ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงคำรณสินธุ
25 พฤศจิกายน 2559
     
49/งป.2559
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ จำนวน ๒ ระบบ(คัน)
28 กรกฎาคม 2559
48/งป.2559
ประกวดราคาซื้อเรือยางท้องอ่อนขนาดบรรทุก ๑๐ คน พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องยนต์ติดท้ายขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๖ ลำ
9 มิถุนายน 2559
45/งป.2559
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครนยกเรือแบบแขนเดี่ยว ร.ล.มกุฏราชกุมาร จำนวน ๑ ชุด
18 พฤษภาคม 2559
44/งป.2559
ประกวดราคาซื้อ เครนพร้อมติดตั้ง ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑ รายการ
18 พฤษภาคม 2559
43/งป.2559
ประกวดราคาซื้อ เรือยางท้องแข็งพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งในเรือ ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑ ชุดเครื่อง
22เมษายน 2559
42/งป.2559
ประกวดราคาซื้อ พร้อมติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง AFFF จำนวน ๑ ชุด
21เมษายน 2559
41/งป.2559
ประกวดราคาซื้อ เรือยางท้องแข็งพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ร.ล.มกุฎราชกุมาร จำนวน ๑ ลำ
29 มีนาคม 2559
40/งป.2559
ประกวดราคาซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์สำหรับโรงงานทดสอบเครื่องยนต์ จำนวน ๒ ชุดเครื่อง
28 มีนาคม 2559
37/งป.2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ FIRE MAIN และ SEAWATER SERVICE PUMP พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ
3 มีนาคม 2559
34/งป.2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องหาสมดุลย์มอเตอร์ขนาด 450 kg พร้อมฐานแท่นและติดตั้งสนับสนุน อจปร.อร. จำนวน ๑ ชุดเครื่อง
11 กุมภาพันธ์ 2559
22/งป.2559
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานหล่อหลอม
9 ธันวาคม 2558
     
97/งป.2558
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็ก ข้อต่อ ข้องอ นิเปิล และยูเนี่ยน
13 สิงหาคม 2558
96/งป.2558
ประกวดราคาซื้อตะปู และตะปูเกลียว
11 สิงหาคม 2558
95/งป.2558
ประกวดราคาซื้อใบเจียร ใบตัด และใบเลื่อย
13 สิงหาคม 2558
94/งป.2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำกำลังดันสูงพร้อมติดตั้ง
14 สิงหาคม 2558
93/งป.2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดความต้านทาน
5 สิงหาคม 2558
92/งป.2558
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่
5 สิงหาคม 2558
91/งป.2558
ประกวดราคาซื้อพัสดุหล่อยางกันกระแทก
3 สิงหาคม 2558
90/งป.2558
ประกวดราคาซื้อพัสดุหล่อยาง
28 กรกฎาคม 2558
89/งป.2558
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็ก ข้อต่อ ข้องอ นิเปิล และยูเนี่ยน
24 กรกฎาคม 2558
88/งป.2558
ประกวดราคาซื้อไม้แปรรูปและไม้อัดยาง
23 กรกฎาคม 2558
87/งป.2558
ประกวดราคาซื้อตะปู และตะปูเกลียว
22 กรกฎาคม 2558
86/งป.2558
ประกวดราคาจ้างซ่อมทำหมอนรองรับเรือภายในอู่แห้ง หมายเลข ๑ และ ๒
13 กรกฎาคม 2558
85/งป.2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องปาดบ่าลิ้น
14 กรกฎาคม 2558
84/งป.2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียรนัยหน้าลิ้น
13 กรกฎาคม 2558
83/งป.2558
ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ
26 มิถุนายน 2558
82/งป.2558
ประกวดราคาซื้อใบเจียร ใบตัด และใบเลื่อย
2 กรกฎาคม 2558
81/งป.2558
ประกวดราคาซื้อข้อต่อทองแดง ท่อทองแดง แผ่นทองแดง
26 มิถุนายน 2558
80/งป.2558
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
9 มิถุนายน 2558
79/งป.2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดความต้านทาน
8 มิถุนายน 2558

 

 

 

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

45/งป.2559
ลง 28 เม.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครนยกเรือแบบแขนเดี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,014,000 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

44/งป.2559
ลง 28 เม.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครนพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,105,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

37/งป.2559
ลง 19 ก.พ.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ FIRE MAIN และ SEAWATER SERVICE PUMP พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,922,790 บาท (หนึ่ีงล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

34/งป.2559
ลง 27 ม.ค.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหาสมดุลย์มอเตอร์ขนาด ๔๕๐ Kg พร้อมฐานแท่นและติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

   

97/งป.2558
ลง 29 ก.ค.58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อท่อเหล็ก ข้อต่อ ข้องอ นิเปิล และยูเนี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท)

96/งป.2558
ลง 29 ก.ค.58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตะปูและตะปูเกลียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท พี.เอ.เอส.บรรจุภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 449,046.90 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบหกบาทเก้าสิบสตางค์)

95/งป.2558
ลง 29 ก.ค.58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อใบเจียร ใบตัด และใบเลื่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 874,200.70 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทเจ็ดสิบสตางค์)

94/งป.2558
ลง 29 ก.ค.58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำกำลังดันสูงพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,995,015 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสิบห้าบาทถ้วน)

90/งป.2558
ลง 15 ก.ค.58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุหล่อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 412,485 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

88/งป.2558
ลง 13 ก.ค.58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไม้แปรรูปและไม้อัดยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 280,002.95 บาท (สองแสนแปดหมื่นสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

85/งป.2558
ลง 30 มิ.ย.58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปาดบ่าลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,930,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

84/งป.2558
ลง 30 มิ.ย.58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียรนัยหน้าลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

89/งป.2558
ลง 13 ก.ค.58

ยกเลิกประกวดราคาซื้อท่อเหล็ก ข้อต่อ ข้องอ นิเปิล และยูเนี่ยน จำนวน ๑๐๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่สามารถจัดซื้อได้

87/งป.2558
ลง 9 ก.ค.58

ยกเลิกประกวดราคาซื้อตะปูและตะปูเกลียว จำนวน ๔๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่สามารถจัดซื้อได้

80/งป.2558
ลง 25 พ.ค.58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ได้แก่ บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 139,635 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

81/งป.2558
ลง 15 มิ.ย.58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อต่อทองแดง ท่อทองแดง แผ่นทองแดง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ได้แก่ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 319,828.35 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)

82/งป.2558
ลง 19 มิ.ย.58

ยกเลิกประกวดราคาซื้อ ใบเจียร ใบตัด และใบเลื่อย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการมีความคลาดเคลื่อนไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้