dfsfsd
dfsd


ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง งป.

สอบราคา/ประกวดราคา งป.60

สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

48/งป.2560

สอบราคาเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาด ๓๐ แรงม้า (สนับสนุนโรงเรียนชุมพลทหารเรือ)

20 มิถุนายน 2560

จ.๒/งป.2560

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด กรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ)

22 พฤษภาคม 2560

46/งป.2560

สอบราคาซื้อฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ

21 มีนาคม 2560

44/งป.2560

สอบราคาซื้อใบเจียร ใบตัด และใบเลื่อย

31 มกราคม 2560

42/งป.2560

สอบราคาซื้อท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กไร้สนิม

17 มกราคม 2560

38/งป.2560

สอบราคาซื้อวัสดุหล่อยางให้กับเรือต่าง ๆ

16 ธันวาคม 2559

37/งป.2560

สอบราคาซื้อเครื่องมือวัด สายงาน อร. จำนวน ๖ รายการ

16 ธันวาคม 2559

36/งป.2560

สอบราคาซื้อไม้แปรรูป

15 ธันวาคม 2559

34/งป.2560

สอบราคาซื้อไม้อัด

9 ธันวาคม 2559

33/งป.2560

สอบราคาซื้อแป๊กกิ้ง

8 ธันวาคม 2559

31/งป.2560

สอบราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ

8 ธันวาคม 2559

30/งป.2560

สอบราคาซื้อลวดเชื่อม

7 ธันวาคม 2559

จ.๑/งป.2560

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด กรมอู่ทหารเรือ(ยกเลิก)

29 พฤศจิกายน 2559

28/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

7 ธันวาคม 2559

27/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องทดสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนโรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ของ อธบ.อร.

2 ธันวาคม 2559

26/งป.2560

สอบราคาซื้อ อะลูมิเนียมรูปพรรณ

2 ธันวาคม 2559

25/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา

1 ธันวาคม 2559

24/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ

1 ธันวาคม 2559

23/งป.2560

สอบราคาซื้อ ทองเหลืองรูปพรรณ

1 ธันวาคม 2559

21/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กไร้สนิม

30 พฤศจิกายน 2559

19/งป.2560

สอบราคาซื้อ เหล็กไร้สนิมรูปพรรณและเหล็กไร้สนิมชนิดเส้น

30 พฤศจิกายน 2559

18/งป.2560

สอบราคาซื้อ วัสดุงานเบ็ดเตล็ด

29 พฤศจิกายน 2559

17/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องอัดไฮดรอลิคส์

29 พฤศจิกายน 2559

16/งป.2560

สอบราคาซื้อ ฉนวนใยแก้วกันความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ

29 พฤศจิกายน 2559

15/งป.2560

สอบราคาซื้อ แผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง

29 พฤศจิกายน 2559

14/งป.2560

สอบราคาซื้อ ทรายพ่นแผ่นเหล็ก

29 พฤศจิกายน 2559

12/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ ระบบดิจิตอล

25 พฤศจิกายน 2559

10/งป.2560

สอบราคาซื้อ ลูกตะเพรา

22 พฤศจิกายน 2559

9/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ MASTER TIG 3500W AC/DC ใช้ไฟฟ้า 220 VAC

22 พฤศจิกายน 2559

8/งป.2560

สอบราคาซื้อ แบริ่งรองรับเพลาใบจักรขวา-ซ้าย เรือหลวงตากใบ

18 พฤศจิกายน 2559

7/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่

4 พฤศจิกายน 2559

6/งป.2560

สอบราคาซื้อ ท่อและข้อต่อข้องอ CuNi

4 พฤศจิกายน 2559

5/งป.2560

สอบราคาซื้อ ลิ้นน้ำ

1 พฤศจิกายน 2559

4/งป.2560

สอบราคาซื้อ วัสดุงานไฟฟ้า

2 พฤศจิกายน 2559

3/งป.2560

สอบราคาซื้อ แบตเตอรี่

1 พฤศจิกายน 2559

2/งป.2560

สอบราคาซื้อลวดทองแดง

7 ตุลาคม 2559

1/งป.2560

สอบราคาซื้อ เครื่องตัด CNC พลาสม่าและแก๊ส

7 ตุลาคม 2559
     

 

ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

-

-

-

 

 

การประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

          หัวเรื่องร่างของเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา

วันที่ประกาศ

วันสิ้นสุดวันประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องเอกสารประกวดราคา  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยื่นข้อเสนอ

     

 

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดวันประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์

ประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้ง เรือหลวงสิมิลัน
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา


19 มกราคม 2560


3 กุมภาพันธ์ 2560

26 มกราคม 2560


10 กุมภาพันธ์ 2560

ประกวดราคาซื้อระบบโฟมดับเพลิง AFFF พร้อมติดตั้ง เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา
ฉบับที่ 3 :ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา6 ธันวาคม 2559


26 มกราคม 2560

28 กุมภาพันธ์ 2560


14 ธันวาคม 2559


2 กุมภาพันธ์ 2560

7 มีนาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้ง เรือหลวงสิมิลัน

6 ธันวาคม 2559
14 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟร์เมนและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงถลาง

22 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา

14 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงราชฤทธิ์

14 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร จำนวน ๒ รายการ

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเรือยางขนาด ๘ คนพร้อมเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑๒ ลำ
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก

     - ร่างเอกสารประกวดราคา             

ฉบับที่ 2 :ปรับปรุงรายละเอีย     
     - รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา7 ตุลาคม 2559


11 พฤศจิกายน 2559


13 ตุลาคม 2559


16 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐๐ ตารางเมตร

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร จำนวน ๓ รายการ

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อวัสดุหล่อหลอม จำนวน ๓๖ รายการ

7 ตุลาคม 2559
13 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร จำนวน ๑ รายการ

7 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

7 ตุลาคม 2559
13 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ให้กับเรือ ฟก. ชุด ร.ล.นเรศวร

17 มิถุนายน 2559
23 มิถุนายน 2559

ประกวดราคาซื้อเรือยางท้องอ่อนขนาดบรรทุก ๑๐ คน พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องยนต์ติดท้ายขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๖ ลำ

10 พฤษภาคม 2559
13 พฤษภาคม 2559
       
       
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่อง

ยื่นข้อเสนอ
47/งป.2560
ประกวดราคาซื้อระบบโฟมดับเพลิง AFFF พร้อมติดตั้ง เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน
28 มีนาคม 2560
45/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้ง เรือหลวงสิมิลัน จำนวน ๑ ชุด
15 มีนาคม 2560
43/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้ง เรือหลวงสิมิลัน จำนวน ๑ ชุด (ยกเลิก)
23 มกราคม 2560
41/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟร์เมนและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงถลาง
29 ธันวาคม 2559
40/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้งเรือหลวงราชฤทธิ์
22 ธันวาคม 2559
39/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้งเรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา
22 ธันวาคม 2559
35/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูง
8 ธันวาคม 2559
32/งป.2560
ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงสีชัง
7 ธันวาคม 2559
29/งป.2560
ประกวดราคาซื้อเรือยางขนาด ๘ คน พร้อมเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า
1 ธันวาคม 2559
22/งป.2560
ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงรัตนโกสินทร์
28 พฤศจิกายน 2559
20/งป.2560
ประกวดราคาซื้อทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำ พร้อมอุปกรณ์
28 พฤศจิกายน 2559
13/งป.2560
ประกวดราคาซื้อวัสดุหล่อหลอม
30 พฤศจิกายน 2559
11/งป.2560
ประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงคำรณสินธุ
25 พฤศจิกายน 2559
     

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

47/งป.2560
ลง 13 มี.ค.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบโฟมดับเพลิง AFFF พร้อมติดตั้ง เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท ไทยโคลอน จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,827,884 บาท (หกล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

45/งป.2560
ลง 28 ก.พ.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้งเรือหลวงสิมิลัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,285,800 บาท (ห้าล้านสองแสนแปดห มื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

32/งป.2560
ลง 21 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เรือหลวงสีชัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,383,639 บาท(สองล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

41/งป.2560
ลง 16 ธ.ค.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟร์เมนและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงถลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,892,830 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

40/งป.2560
ลง 6 ธ.ค.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงราชฤทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,074,730 บาท(สองล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

39/งป.2560
ลง 6 ธ.ค.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,896,940 บาท(สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

22/งป.2560
ลง 14 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใจจักรเรือหลวงรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท ไทยโคลอน จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,210,662.80 บาท(สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

13/งป.2560
ลง 11 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุหล่อหลอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,889,497 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

43/งป.2560
ลง 6 ม.ค.60

ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครนยกเรือกราบขวาพร้อมติดตั้งเรือหลวงสิมิลัน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เนื่องจากกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ครบถ้วน

35/งป.2560
ลง 22 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูงสนับสนุนการซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำ ขนาดกำลังดันไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาร์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ ชุดเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,126,625 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

29/งป.2560
ลง 17 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเรือยางขนาด ๘ คน พร้อมเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,081,600 บาท (สามล้านแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

20/งป.2560
ลง 14 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้น จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,050 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าสิบบาทถ้วน)

11/งป.2560
ลง 11 พ.ย.59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร ร.ล.คำรณสินธุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คือ บริษัท ไทยโคลอน จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,172,100 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)