dfsfsd
dfsd

ตรวจสอบย้อนหลัง

สอบราคา/ประกวดราคา งป.58

สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

60/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์ด้วยมือ

11 มีนาคม 2558

59/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นทองเหลืองใช้งานทั่วไปและทองเหลืองชนิดเส้น

10 มีนาคม 2558

58/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องอัดลม

10 มีนาคม 2558

57/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือสายช่าง

6 มีนาคม 2558

56/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อม MIG

12 มีนาคม 2558

55/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

11 มีนาคม 2558

54/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์วัดใน

10 มีนาคม 2558

53/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุงานไฟเบอร์กลาส

6 มีนาคม 2558

52/งป.2558

สอบราคาซื้อกระดาษทรายและผ้าทราย

27 กุมภาพันธ์ 2558

51/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือถ่ายภาพความร้อน

26 กุมภาพันธ์ 2558

50/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไปและอะลูมิเนียมรูปพรรณ

17 กุมภาพันธ์ 2558

49/งป.2558

สอบราคาซื้อลิ้นน้ำ จำนวน ๓๗ รายการ

24 กุมภาพันธ์ 2558

48/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุงานเบ็ดเตล็ด

18 กุมภาพันธ์ 2558

47/งป.2558

สอบราคาซื้อทรายพ่นแผ่นเหล็ก

18 กุมภาพันธ์ 2558

46/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

17 กุมภาพันธ์ 2558

45/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กไร้สนิม

24 กุมภาพันธ์ 2558

44/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กอาบสังกะสี

20 กุมภาพันธ์ 2558

43/งป.2558

สอบราคาซื้อจักรเย็บผ้าใบ

17 กุมภาพันธ์ 2558

42/งป.2558

สอบราคาซื้อฟองน้ำ หนังเทียม และวัสดุประกอบ

19 กุมภาพันธ์ 2558

41/งป.2558

สอบราคาซื้อไม้แปรรูป

17 กุมภาพันธ์ 2558

40/งป.2558

สอบราคาซื้อไม้อัด

19 กุมภาพันธ์ 2558

39/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเจียรบ่าลิ้น จำนวน ๑ ชุดเครื่อง

20 กุมภาพันธ์ 2558

38/งป.2558

สอบราคาซื้อเหล็กไร้สนิมชนิดเส้น

19 กุมภาพันธ์ 2558

37/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือซ่อมเครื่องทำความเย็น จำนวน ๔ รายการ

18 กุมภาพันธ์ 2558

36/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องวัดรอบ จำนวน ๙ ชุดเครื่อง

17 กุมภาพันธ์ 2558

35/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องพ่นสีแบบไร้อากาศพร้อมปืนพ่น

11 กุมภาพันธ์ 2558

34/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน

10 กุมภาพันธ์ 2558

33/งป.2558

สอบราคาซื้อบล็อกลม

10 กุมภาพันธ์ 2558

31/งป.2558

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

6 กุมภาพันธ์ 2558

30/งป.2558

สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือวัดกำลังอัดภายในกระบอกสูบเครื่องยนต์ดีเซล

5 กุมภาพันธ์ 2558

29/งป.2558

สอบราคาซื้อท่อยางดำและเข็มขัดรัดท่อ

5 กุมภาพันธ์ 2558

28/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๒๐๗

30 มกราคม 2558

27/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๓๕

30 มกราคม 2558

26/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๓๑๐๑

30 มกราคม 2558

25/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๒๑๐๒

30 มกราคม 2558

24/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๓๔

30 มกราคม 2558

23/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๖

30 มกราคม 2558

22/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน ๑๐๑ รายการ

30 มกราคม 2558

21/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ

14 มกราคม 2558

20/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๒

21 มกราคม 2558

19/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๒๗

21 มกราคม 2558

18/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๓๑๐๒

21 มกราคม 2558

17/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๒๑๐๑

21 มกราคม 2558

16/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๑๐๓

21 มกราคม 2558

15/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมทำตัวเรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๑๒๑๔

21 มกราคม 2558

14/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ จำนวน ๗ รายการ

13 มกราคม 2558

13/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ชนิดเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

14 มกราคม 2558

11/งป.2558

สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานและห้องน้ำ แผนกรักษาความปลอดภัย กองธุรการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ

9 มกราคม 2558

10/งป.2558

สอบราคาซื้อกระเบื้องยาง

13 มกราคม 2558

9/งป.2558

สอบราคาซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง

8 มกราคม 2558

8/งป.2558

สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับพ่นทำความสะอาดเรือ

8 มกราคม 2558

7/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังสูง

8 มกราคม 2558

6/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบฝาสูบ

7 มกราคม 2558

5/งป.2558

สอบราคาซื้อท่อ และข้อต่อข้องอ CuNi

16 ธันวาคม 2557

4/งป.2558

สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าความหนาโลหะ

16 ธันวาคม 2557

3/งป.2558

สอบราคาซื้อลวดทองแดง

25 พฤศจิกายน 2557

2/งป.2558

สอบราคาซื้อสายไฟ

26 พฤศจิกายน 2557

1/งป.2558

สอบราคาซื้อสายไฟและอุปกรณ์ประกอบสนับสนุนงานซ่อมทำเรือตรวจการณ์ลำน้ำของ นรข.

25 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องใบประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่เปิดซอง

-

-

-

 

 

การประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

          หัวเรื่องร่างของเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา

วันที่ประกาศ

วันสิ้นสุดวันประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์

 

การจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกน์

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

5 มกราคม 2558

9 มกราคม 2558

การจัดซื้อสายไฟบก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกน์

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

1 ธันวาคม 2557

4 ธันวาคม 2557

       

การจัดซื้อเรือยางท้องแข็งขนาดบรรทุกได้ 16 คน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดกำลังขับ
ไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

15 พฤศจิกายน 2556

21 พฤศจิกายน 2556

การจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง จำนวน 5 รายการ

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

12 ธันวาคม 2556

18 ธันวาคม 2556

การจัดซื้อวัสดุงานหล่อหลอม จำนวน 27 รายการ

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

17 ธันวาคม 2556

23 ธันวาคม 2556

การจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา จำนวน 13 รายการ

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

26 ธันวาคม 2556

7 มกราคม 2557

การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไฟฟ้า (GENERATOR SET) พร้อมตู้ควบคุมการขนานเครื่อง
เรือ ต.๙๘

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

8 มกราคม 2557

14 มกราคม 2557

การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไฟฟ้า (GENERATOR SET) และชุดควบคุมการขนานเครื่อง
เรือหลวงล่องลม

     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

27 มกราคม 2557

31 มกราคม 2557

การจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน 6 ลำ
ฉบับที่ 1 : ฉบับแรก
     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา   
ฉบับที่ 2 : รับฟังคำวิจารณ์  
     - ร่างขอบเขต                 - ร่างเอกสารประกวดราคา     

12 มิถุนายน 2557

18 มิถุนายน 2557

16 มิถุนายน 2557

23 มิถุนายน 2557

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

หัวเรื่องเอกสารประกวดราคา  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยื่นข้อเสนอ

32/งป.2558

ประกวดราคาซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

23 กุมภาพันธ์ 2558

12/งป.2558

ประกวดราคาซื้อสายไฟบก จำนวน ๒ รายการ

     - ประกาศ                 - ขอบเขตของงาน     

16 มกราคม 2558

     

 

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

ผลการประกวดราคา ด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ผลการประกวดราคา ด้วยวิธีสอบราคา