"ธรรมดามีเรือแล้วต้องซ่อมได้เอง เป็นหลักของยุทธศาสตร์ ถ้าซ่อมไม่ได้เองก็ไม่ควรจะมี" พระดำรัสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
 
กิจกรรม
:: พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลฯ แถวฟังสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ (๒๐ พ.ย.๖๔) ณ บริเวณหน้าเสาธง กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๔
พล.ร.ต.เกื้อกูล กลิ่นเอี่ยม จก.กพช.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้า บก.กร. และ อาคารพุทธสถาน กร. เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๔
พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพรมฟ้า สโมสร อร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๔
พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคีกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๔
:: ตุลาคม ๒๕๖๔ ::
พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผอ.กทส.ฐท.สส. เข้าเยี่ยมคำนับ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๗ ต.ค.๖๔
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ชุด ฉก.ผดน.จว.สมุทรปราการ ที่ได้เข้าให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ
พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๖ ต.ค.๖๔
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา พานพุ่มและพวงมาลัย ถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๔
พล.ร.ต.สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า นำกำลังพลทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ
รอง จก.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ กองทัพเรือ ณ จุดติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ ๖ วัดบางโฉลงนอก อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
พิธีรายงานตนเองต่อเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
พลเรือโท วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประกอบพิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
:: กันยายน ๒๕๖๔ ::
พล.ร.ต.สุจริต คล่องอักขระ รอง จก.อร. ตรวจสอบการติดตั้ง สถานีเรือผลักดันน้ำที่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.อร. โดย พล.ร.ท.วรวัฒน์ สุขชัย จก.อร.(ท่านเดิม) ส่งหน้าที่ให้กับ พล.ร.ต.วิโรจน์ นิลพงษ์ จก.อร.(ท่านใหม่) ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
พล.ร.ท.วรวัฒน์ สุขชัย จก.อร.และข้าราชการกรมอู่ทหารเรือเข้ารับฟังแถลงผลการดำเนินการตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านการประชุมทางไกล ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
พล.ร.ต.สุจริต คล่องอักขระ รอง จก.อร. ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการผลิตใบจักร นิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์สำหรับเรือในกองทัพเรือ ณ อจปร.อร. ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งใบจักร
พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ รับการเยี่ยมขอบคุณ จาก พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเรือยนต์หลวง ๙๐๔ เนื่องในโอกาสที่กรมอู่ทหารเรือสนับสนุนงานซ่อมทำเรือด้วยดีตลอดมา
พล.ร.ต.สุจริต คล่องอักขระ รอง จก.อร. ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการผลิต และซ่อมแซมใบจักรนิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์สำหรับเรือหลวงชุดเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการผลิตใบจักร และการสร้างเครื่องดัดใบจักร
พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
:: สิงหาคม ๒๕๖๔ ::
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโล่รางวัลดีเด่นผลการตรวจราชการจาก จร.ทร. ประเภทการตรวจพิเศษ/การตรวจตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.๖๔ ให้กับกรมอู่ทหารเรือ
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมอู่ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมอู่ทหารเรือให้การต้อนรับ
พลเรือตรี สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
:: กรกฎาคม ๒๕๖๔ ::
พล.ร.ท.วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรมอู่ทหารเรือ ร่วมบริจาคโลหิต "โครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19" ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๔
:: มิถุนายน ๒๕๖๔ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัดกรมอู่ทหารเรือที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๔
กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รับ-มอบถุงยังชีพป้องกันโรคระบาดโคริด - 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ มอบกระเช้าบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัว ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
:: เมษายน ๒๕๖๔ ::
กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
:: มีนาคม ๒๕๖๔ ::
กองทัพเรือ (กรมอู่ทหารเรือ) ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิจัยพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสมา วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
กรมอู่ทหารเรือ ร่วมบริจาคโลหิต "โครงการกองทัพไทยบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19"
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการ อร. พื้นที่ นรข. เขตหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มี.ค.๖๔
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ บก.อร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๔
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกฯ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข ๑๕ หาดยาว ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
:: กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ "โคก หนอง นา ทร." ณ ศฝ.สอ.รฝ.
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
:: มกราคม ๒๕๖๔ ::
นิทรรศการ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ
:: ธันวาคม ๒๕๖๓ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมรำลึกแล่นใบข้ามอ่าวบริเวณหินปักธง "เวหาข้ามอ่าว" ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน"
กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
:: พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลฯ แถวฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัดกรมอู่ทหารเรือที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๓
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประธานกรรมการอำนวยการ หน่วยกีฬาที่ ๒ ทร. ตรวจเยี่ยมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๓
:: ตุลาคม ๒๕๖๓ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคีกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๓
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๓
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เมื่อ ๘ ต.ค.๖๓
:: กันยายน ๒๕๖๓ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓
:: สิงหาคม ๒๕๖๓ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรม "รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล" ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓
:: กรกฎาคม ๒๕๖๓ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ ก.ค.๖๓
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รอง จก.อร. ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ อร. พื้นที่ ทรภ.๒
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในการประชุมโครงการทดสอบและพัฒนา
ต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5
:: มิถุนายน ๒๕๖๓ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะ เยี่ยมชมหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง ๒๒-๒๔ มิ.ย.๖๓
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน
:: พฤษภาคม ๒๕๖๓ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
:: เมษายน ๒๕๖๓ ::
น.อ.มีชัย สราญจิตร์ หน.นฝอ.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. ร่วมกิจกรรมทหารเรือร่วมใจส่งข้าวกล่องถึงบ้าน "แพ็คใจใส่กล่องเพื่อพี่น้องสัตหีบ" เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๓
พล.ร.ต.กฤษณ์ ศรีสัมฤทธิ์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมทหารเรือร่วมใจส่งข้าวกล่องถึงบ้าน "แพ็คใจใส่กล่องเพื่อพี่น้องสัตหีบ" เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๓
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด มอบอุปกรณ์ FACE SHIELD และเบเกอรี่ เลอแปง ให้กับ อร. โดยมี รอง จก.อร.(๓) เป็นผู้รับมอบ เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๓
พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย จันทร์ส่งเสริม รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้หน่วยต่างๆ ใน อร. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ เม.ย.๖๓ ณ บก.อร.
กรมอู่ทหารเรือ รับมอบ แอลกอฮอล์ ๙๙.๕ % จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร จาก บริษัท เอส ดี ไซน์ จำกัด เมื่อ ๘ เม.ย.๖๓
กรมอู่ทหารเรือ รับมอบ Carbopol ๕ กก.Triethnolamine ๕ กก. จาก บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด เมื่อ ๗ เม.ย.๖๓
:: มีนาคม ๒๕๖๓ ::
กรมอู่ทหารเรือ จัดให้มีการออกกำลังกายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเวลา ๑๓๐๐ ของทุกวัน
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัดกรมอู่ทหารเรือที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๓
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการ อร. พื้นที่ ทรภ.๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มี.ค.๖๓
:: มกราคม ๒๕๖๓ ::
พระบรมราโชวาทในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๓
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๓
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการ อร. พื้นที่ นรข.เขตเชียงรายระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ม.ค.๖๓
กรมอู่ทหารเรือ ร่วมจัดนิทรรศการการต่อเรือในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๓
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ๑๓๐ ปี เมื่อ ๙ ม.ค.๖๓
การบรรยายการใช้งานระบบ Outlook ทร. ของ Outlook Mobile Team สสท.ทร. เมื่อ ๖ ม.ค.๖๓
:: ธันวาคม ๒๕๖๒ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือและคณะร่วมแข่งขันไตรกีฬาราชนาวี เฉลิมพระเกียรติ Season 2 เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๒
การบรรยายการใช้งานระบบ Outlook ทร. ของ Outlook Mobile Team สสท.ทร. เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๒
ผบ.ทร.และคณะฯ ร่วมฟังบรรยายสรุป การเช่าใช้พื้นที่ ราชพัสดุของ อรม.อร.จาก บอท.และการนำไปให้เช่าช่วง และตรวจพื้นที่เช่า เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๒
:: พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นประธานในการบรรยายการใช้งานระบบ Outlook ทร. ของ Outlook Mobile Team สสท.ทร.
เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๒
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยม อจปร.อร. และให้โอวาทแก่กำลังพล ณ อาคาร บก.อจปร.อร. เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๒
กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๒
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สังกัดกรมอู่ทหารเรือที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๒
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ในฐานะประธานตรวจรับเรือและเป็นผู้แทน จก.อร. ร่วมพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง
เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๒
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทร. พื้นที่สัตหีบ
เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๒
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคีกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๙ พ.ย.๖๒
:: ตุลาคม ๒๕๖๒ ::
ผบ.ทร.ให้การต้อนรับและนำคณะ ผบ.ทร.รัสเซีย เยี่ยมชมการสาธิตการเห่เรือพระราชพิธี เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๒ ณ อธบ.อร.
:: กันยายน ๒๕๖๒ ::
กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ณ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๒
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๗ ก.ย.๖๒
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๒ เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๒
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๙ ก.ย.๖๒
:: สิงหาคม ๒๕๖๒ ::
ผอ.อรม.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค.๖๒
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กรมอู่ทหารเรือประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๗ ส.ค.๖๒
:: กรกฎาคม ๒๕๖๒ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๒
:: พฤษภาคม ๒๕๖๒ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ อร. พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๒
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๗ พ.ค.๖๒
:: เมษายน ๒๕๖๒ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๒
:: มีนาคม ๒๕๖๒ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๒
:: มกราคม ๒๕๖๒ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๒
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ๑๒๙ ปี เมื่อ ๙ ม.ค.๖๒
:: ธันวาคม ๒๕๖๑ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๑
:: พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ::
ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๑
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๑
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคีกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๑
:: ตุลาคม ๒๕๖๑ ::
กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรายงานตนเองต่อเจ้ากรมอู่ทหารเรือ หน้า บก.อร. เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
:: กันยายน ๒๕๖๑ ::
กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ณ บก.อร. เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
:: สิงหาคม ๒๕๖๑ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
กรมอู่ทหารเรือ ปฏิบัติภารกิจผลักดันน้ำ ช่วยเหลือประชาชน จังหวัดเพชรบุรี
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการความรู้ของกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
:: กรกฎาคม ๒๕๖๑ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กรมอู่ทหารเรือประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กรมอู่ทหารเรือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๑
:: พฤษภาคม ๒๕๖๑ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานและร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๑ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๑

เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๑

เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๑
:: เมษายน ๒๕๖๑ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๑
กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุม ๑
กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๑
:: มีนาคม ๒๕๖๑ ::
กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ณ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๑
พลเรือโท พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เข้าเยี่ยมคำนับ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๑
:: กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ::
พลเรือโท มิ่ง อิ่มวิทยา เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการกรมอู่ทหารเรือที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๑
:: มกราคม ๒๕๖๑ ::
พลเรือโท มิ่ง อิ่มวิทยา เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๑
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ ณ บก.นรข.นครพนม เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ๑๒๘ ปี เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑
:: ธันวาคม ๒๕๖๐ ::
พลเรือโท มิ่ง อิ่มวิทยา เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐
นาวาเอก พิเชษฐ ธีระเดชะชาติ ผอ.กพ.อรม.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๖๐ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐
:: พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแถลงแผนปฏิบัติราชการงานซ่อมสร้างเรือประจำปี ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ย.๖๐
ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปตรวจการดำเนินการผลักดันน้ำของกองทัพเรือในแม่น้ำเพชรบุรี
กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐
:: ตุลาคม ๒๕๖๐ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ มอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง อ.บ่อทอง จว.ชลบุรี เมื่อ ๒๒ ต.ค.๖๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดอมพนมวนาราม อ.บ่อทอง จว.ชลบุรี เมื่อ ๒๒ ต.ค.๖๐
พลเรือตรี สุรพงษ์ เผือกน้อย เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมประชุมการซ่อมบำรุงระดับกลาง (I-Level) เมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๐
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจความพร้อมเรือหลวงถลาง ณ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๙ ต.ค.๖๐
นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เข้ารับชุดพระราชทาน บัตรประจำตัว และของที่ระลึก เพื่อปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ เมื่อ ๖ ต.ค.๖๐
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีรับหน้าที่เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ท่านใหม่ เมื่อ ๒ ต.ค.๖๐
:: กันยายน ๒๕๖๐ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของข้าราชการ และลูกจ้าง กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๐ เมื่อ ๒๗ ก.ย.๖๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีสวนสนามทางบกเพื่อเทิดเกียรติแด่ ผบ.ทร. เนื่องในโอกาสอำลาชีวิตราชการของ ผบ.ทร. เมื่อ ๑๘ ก.ย.๖๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน สังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๐
:: สิงหาคม ๒๕๖๐ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลการปฏิบัติการตามนโยบาย จก.อร. และแถลงผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี งป.๖๐
:: กรกฎาคม ๒๕๖๐ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมกับ นขต.ทร. พื้นที่สัตหีบ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ พื้นที่ ทรภ.๓ เมื่อ ๔ ก.ค.๖๐
:: มิถุนายน ๒๕๖๐ ::
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๐
พล.ร.อ.ธานี ผุดผาด ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ พร้อมคณะทำพิธีพราหมณ์บูชาฤกษ์ ในพิธีวางกระดูกงูเรือ เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๐
จก.อร. และคณะ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาส พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๐
จก.อร. พร้อมคณะ เยี่ยมชมการทำงานคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่่งชาติและสำรวจพื้นที่ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๐
จก.อร. และ ผอ.อธบ.อร. ตรวจสถานที่และความพร้อมการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ นำคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ ๖ พ.ค.๖๐
จก.อร.และคณะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๐
:: พฤษภาคม ๒๕๖๐ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน อจปร.อร. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมถ่ายรูปกับข้าราชการดีเด่น สังกัด อจปร.อร. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ นำคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เมื่อ ๓ พ.ค.๖๐
:: เมษายน ๒๕๖๐ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๐
กรมอู่ทหารเรือ โดยอู่ทหารเรือธนบุรี ให้การสนับสนุนกรมศิลปากรจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ อจปร.อร. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ นำคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๐
กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ณ บริเวณหน้าเสาธง บก.อร. เมื่อ ๓ เม.ย.๖๐
:: มีนาคม ๒๕๖๐ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.อร. เมื่อ ๒๘ มี.ค.๖๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ณ ห้องประชุม ๑ บก.อร. เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๐
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ตรวจเยี่ยมการซ่อม/สร้างยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช เมื่อ ๖ มี.ค.๖๐
:: กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ ณ บก.อจปร.อร. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ ณ ห้องรับรอง บก.ทร. พระราชวังเดิม เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๐
:: มกราคม ๒๕๖๐ ::
ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยม นขต.ทร.พื้นที่สัตหีบ ณ บก.อร. เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยม ฉก.ผลักดันน้ำ อร. จว.นครศรีธรรมราช บริเวณ อ.ปากพนัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๐
พล.ร.ท.สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๙ ม.ค.๖๐
:: ธันวาคม ๒๕๕๙ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๙
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ นำกำลังพล อร.และ อรม.อร.วิ่งออกกำลังกายและฝึกกายบริหารตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพเรือ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ อร. ที่ นรข.เขตเชียงราย เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมพิธีบวงสรวงราชรถและพระยานมาศ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๙
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ บริเวณข้างโบสถ์วัดวงศมูลวรวิหาร เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) "การพัฒนาอู่เรือแบบยั่งยืนของราชอาณาจักรไทย" เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๕๙
กำลังพล กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร บก.อร. เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๕๙
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.อร. เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๙
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ครบ ๕๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าอาคาร บก.อร. เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๙
:: พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.อร. เมื่อ ๒๒ พ.ย.๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และกำลังพล ร่วมร้องเพลิงชาติ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณหน้าเสาธง บก.อร. เมื่อ ๒๒ พ.ย.๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ พุทธสถาน กร. เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดบ้านโป่ง อ.แก่งคอย จว.สระบุรี เมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานซ่อมเรือหัวอู่แห้ง อรม.อร. เมื่อ ๑๐ พ.ย.๕๙
กรมอู่ทหารเรือ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศุลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ เมื่อ ๙ พ.ย.๕๙
:: ตุลาคม ๒๕๕๙ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ โถงชั้นล่างอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๙
กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวัน เวลา ๑๙.๐๙ น. ตั้งแต่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชา ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ ๑๔ ต.ค.๕๙
:: กรกฎาคม ๒๕๕๙ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน อร. ณ สนามกีฬา อจปร.อร. เมื่อ ๑๑ ก.ค.๕๙
:: มิถุนายน ๒๕๕๙ ::
พล.ร.ต.สุชาติ บุญญะสัญ ผอ.อธบ.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมพิธีเปิด "งานนวัตกรรมเรือเก็บพืชน้ำขนาดเล็ก จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์" ณ ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๕๙
:: เมษายน ๒๕๕๙ ::
พลเรือตรี มนต์ชัย กาทอง รอง จก.อร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการและกล่าวให้โอวาทแก่ทหารที่ปลดประจำการ จำนวน ๖ นาย ณ บริเวณห้องประชุมชั้น ๔ อาคารกองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และข้าราชการของ บก.อร. เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ณ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ เมื่อ ๑๑ เม.ย.๕๙
:: มีนาคม ๒๕๕๙ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำคณะบริษัทเข้ามอบเครื่องกรองน้ำและเงินสนับสนุนงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ ๑๕ มี.ค.๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและผู้แทน อร. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๑๑ มี.ค.๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพเรือ โดย กรมอู่ทหารเรือ กับ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อ ๑๐ มี.ค.๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๓ โดยมีพลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ ๒ จังหวัดนนทบุรี เมื่อ ๓ มี.ค.๕๙
:: กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ::
กองทัพเรือ โดยกรมอู่ทหารเรือ ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ ๒ จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๓-๔ มี.ค.๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๓ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักด์ บก.อร. เมื่อ๑๒ ก.พ. ๕๙
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร บก.อร. ( พื้นที่สัตหีบ ) เมื่อ ๓ ก.พ. ๕๙
:: มกราคม ๒๕๕๙ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย ให้กับเด็กผู้พิการทางการได้ยินเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนโสตศึกษา ชลบุรี เมื่อ ๑๑ ม.ค.๕๙

เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ ๑๒๖ ปี ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ( พื้นที่สัตหีบ ) เมื่อ ๘ ม.ค. ๕๙

:: ธันวาคม ๒๕๕๘ ::
พลเรือโท สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีการจัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่
ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๕๘
พล.ร.ต.ทินกร ตัณฑากาศ รอง จก.อร. วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๕๘
:: พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๕๘
แถวฟังสารผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๕๘
:: ตุลาคม ๒๕๕๘ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะฯ ตรวจเยี่ยม อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๘
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะฯ ตรวจเยี่ยม หน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๓ ต.ค.๕๘
การประชุมกองบรรณาธิการ เพื่อมอบนโยบายการจัดทำวารสารกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๙ ต.ค.๕๘
พิธีประดับยศนายประทวน สังกัด อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านพักกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๗ ต.ค.๕๘
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กล่าวให้โอวาท เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑ ต.ค.๕๘
:: กันยายน ๒๕๕๘ ::
พิธีลงนามในข้อตกลงร่วมมือการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟ จ.สมุทรปราการ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ ก.ย.๕๘
พิธีการลงนามเอกสาร รับ-ส่ง หน้าที่่ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๘ ก.ย.๕๘
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการมอบรางวัลการจัดการความรู้ของกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๕๘ เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๘
กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๘
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัดกรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๘
พิธีแสดงความยินดี ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๕๘ เมื่อ ๑๑ ก.ย.๕๘
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เปิดแพรคลุมป้ายอาคาร กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ เมื่อ ๔ ก.ย.๕๘
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ปล่อยขบวนเคลื่อนย้ายกำลังพลและพัสดุของกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ไปยังพื้นที่สัตหีบ เมื่อ ๑ ก.ย.๕๘
:: สิงหาคมคม ๒๕๕๘ ::
พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ปืนลงน้ำ ณ อู่แห้งหมายเลข ๑ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๕ ส.ค.๕๘
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย เมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๘
กิจกรรมการแข่งขัน " วังขนายซุปเปอร์มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๕ " และทอดผ้าป่า ณ วัดวังขนายทายิการาม จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ ๑๖ ส.ค.๕๘
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สนามหญ้า สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๕ เมื่อ ๑๑ ส.ค.๕๘
วันแห่งการจัดการความรู้ของ กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๕ ส.ค.๕๘
:: กรกฏาคม ๒๕๕๘ ::
พิธีปลดทหารกองประจำการ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๘
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการ อุปสมบทข้าราชการ ของกรมอู่ทหารเรือ ณ อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๘
พิธีมอบหนังสือรับรองการฝึกงานให้กับนักศึกษาฝึกงาน ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ๑ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๘
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการกรมอู่ทหารเรือ ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ก.ค.๕๘
พิธีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน "วังขนายซุปเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๕" ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๘
พิธีเปิดศูนย์อาหาร อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๘
พิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพช่างทั่วไป รุ่นที่ ๔/๕๘ ณ กองบังคับการ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๑๔ ก.ค.๕๘
การฝึกอบรมบุคคลพลเรือน และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ที่บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ ๑๐ ก.ค.๕๘
พิธีมอบหนังสือที่ระลึก กรมอู่ทหารเรือ ให้หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๘ ก.ค.๕๘
การสอบเลื่อนฐานะของนายทหารสัญญาบัตร ในสายวิทยาการกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๗ ก.ค.๕๘
พิธีปิดกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารพลศึกษา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑ ก.ค.๕๘
:: มิถุนายน ๒๕๕๘ ::
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ศึกษาดูงานการเชื่อมโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าในทะเล ณ สโมสรริมน้ำ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๒๔ มิ.ย.๕๘
คณะหลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ ๑๒ เยี่ยมชม อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๘
คณะ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานร้านศูนย์บาทชุมชนทุ่งโปรง เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๘
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๘
กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ บริการตรวจเช็คสภาพและถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้แก่กำลังพล เมื่อ ๘ มิ.ย.๕๘
พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหน่วย ณ กองบังคับการ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๔ มิ.ย.๕๘
:: พฤษภาคม ๒๕๕๘ ::
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๙ พ.ค.๕๘
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองบริการ สำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย ณ ห้องประชุม บก.อร.๒ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๘
ผู้อำนวยการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการทัพอากาศ เมื่อ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘
การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อ ๒๑ พ.ค.๕๘
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คลังพักพัสดุโครงการเรือตรวจการณ์ปืน อู่ทหารเรือธนบุรี เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๘
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ อ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันอาภากร บริเวณหน้ากองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ที่ ๑๙ พ.ค.๕๘
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๘
กรมอู่ทหารเรือจัดการสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนางานซ่อมและสร้างเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๘
:: เมษายน ๒๕๕๘ ::
พิธีมอบเครื่อยหมายชั้นปี นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๘
พิธีปลดทหารกองประจำการ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๘
พิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อรม.อร. ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ ๒๑ เม.ย.๕๘
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพช่างทั่วไป รุ่นที่ ๓/๕๘ เมื่อ ๒๑ เม.ย๕๘
พิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๘๘
พิธีส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑ เม.ย.๕๘
:: มีนาคม ๒๕๕๘ ::
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๘
การแข่งขันกีฬาภายในกรมอู่ทหารเรือ ณ บริเวณกองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อ ๒๔ มี.ค๕๘
ผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๑๑ มี.ค.๕๘
พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ลำน้ำ ของ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ณ อู่เรือบริษัทมาร์ซันจำกัด เมื่อ ๖ มี.ค.๕๘
กิจกรรมช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาส เนื่องในวันมาฆบูชา ณ โรงเรียนหนองพังค่า ต.หนองพังค่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี เมื่อ ๔ มี.ค.๕๘
:: กุมพาพันธ์ ๒๕๕๘ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประดับเครื่องหมายยศให้กับ นาวาเอก เสรี พันธุ์ทอง ณ ห้องเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๘
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประดับเครื่องหมายยศให้กับ นาวาเอก เสรี พันธุ์ทอง ณ ห้องเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๘
การบรรยายธรรม ให้กับ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมอู่ทหารเรือ ณ ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๘
กำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ถวายแจกันดอกไม้พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๘
ผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๕ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๘
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เมื่อ ๕ ก.พ.๕๘
ข้าราชการกรมอู่ทหารเรือ ชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อ ๒ ก.พ.๕๘
ข้าราชการกรมอู่ทหารเรือ ชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อ ๒ ก.พ.๕๘
:: มกราคม ๒๕๕๘ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร ณ ห้องประชุม บก.อร.๑ กรมอู่ทหารเรือ ๑ เมื่อ ๒๙ มค.๕๘
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๘
พิธีแถวฟังคำกล่าวของ ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หน้ากองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๖ ม.ค.๕๘
พิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับบุตรหลาน ของกำลังพล อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๘
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมอบโล่ให้กับข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๙ ม.ค.๕๘
พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ ๑๒๕ ปี ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๗ ม.ค.๕๘
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือครบรอบ ๑๒๕ ปี ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๖ ม.ค.๕๘
:: ธันวาคม ๒๕๕๗ ::
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ออกบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชุมชนวัดวิเศษการ เขตบางกอกน้อย เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๗
คณะผู้นำชุมชนบ้านเอื้ออาทรชลบุรี ศึกษาดูงานร้านศูนย์บาทชุมชนทุ่งโปรง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๕๗
ผู้อำนวยการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๗
การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๗
คณะครูและนักเรียนอาชีวศึกษาในโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา ศึกษาดูงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๗
:: พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ::
กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรม “กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑” ณ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๗
เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยม อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชำนาญงาน และนายทหารประทวนที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๔ พ.ย.๕๗
ข้าราชการกรมอู่ทหารเรือ ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๒๐ พ.ย.๕๗
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๗
พิธีเปิดโครงการร่วมใจทำไทยให้สะอาด ประจำปี ๒๕๕๗ ณ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๗
นักเรียนนายเรือญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมกิจการของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาตรี สังกัดกรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๕ พ.ย.๕๗
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ร่วมกันบริจาคโลหิต เมื่อ ๕ พ.ย.๕๗
งานแถลงข่าว การจัดการแข่งขัน “กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑” ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓ พ.ย.๕๗
:: ตุลาคม ๒๕๕๗ ::
พิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑๘ นาย ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ ต.ค.๕๗
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ให้สัมภาษณ์เรื่องประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง ฯ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ๒๔ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๗
พิธีปลดประจำการทหาร ผลัด ๓/๕๕ สังกัดอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า และ ร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๗ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๗
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ฯ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด ฯ ณ ห้องรับรอง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๒๔ ต.ค.๕๗
พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณห้องโถง กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๗
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เยี่ยมคำนับ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๗
พิธีสวมแหวนรุ่น และมอบธงประจำรุ่น ของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ณ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อ ๑๕ ต.ค.๕๗
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือจัดบรรยายพิเศษเรื่องการเชื่อมใต้น้ำ ณ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๓ ต.ค.๕๗
พิธีถวายผ้ากฐินของกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดราษฎร์บำรุง บ้านหินดาษ ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑๒ ต.ค.๕๗
บุคลากรของกรมอู่ทหารเรือ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๐ ต.ค.๕๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๗ ต.ค.๕๗
พิธีส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ กองบังคับการ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๓ ต.ค.๕๗
พิธีส่งมอบหน้าที่ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๓ ต.ค.๕๗
พิธีส่งมอบหน้าที่ ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒ ต.ค.๕๗
:: กันยายน ๒๕๕๗ ::
ผู้แทนผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า รับมอบเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม จ.สมุทราปราการ เมื่อ ๒๙ ก.ย.๕๗
พิธีปิดโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ของกรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๖ ก.ย.๕๗
พิธีอำลาชีวิตราชการ ของผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๒๔ ก.ย.๕๗
พิธีมุทิตาจิต แก่คุณครูของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๓ ก.ย.๕๗
บริษัท มาร์ซัน จำกัด สนับสนุนกิจกรรม "กรมอู่ทหารเรือ เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑" จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อ ๒๒ ก.ย.๕๗
ผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมแถลงข่าวการบูรณะราชรถเชิญพระโกศสมเด็จพระสังฆราช เมื่อ ๒๒ ก.ย.๕๗ ณ อาคารกลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหม
พิธีปิดโครงการ อจปร.อร. ลด ละ เลิกบุหรี่ ของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๙ ก.ย.๕๗
บริษัท วชิรธร จำกัด มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรม "กรมอู่ทหารเรือ เดิน วิ่ง มินิมาราธอน 2014 ครั้งที่ 1 "
ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสํญญาบัตร จำนวน ๒ นาย เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๗
การสอบเลื่อนระดับชั้นของช่างฝีมือ ในสังกัดกรมอู่ทหารเรือ ณ สนามสอบ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
เมื่อ ๔ ก.ย.๕๗
:: สิงหาคม ๒๕๕๗ ::
การถ่ายทำรายการ สารพันไทยแลนด์ เรื่อง "การฝึกปฏิบัติเชื่อมและตัดโลหะด้วยไฟฟ้าใต้น้ำ" ณ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๓๐ ส.ค.๕๗
พิธีเปิดนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๒ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
เมื่อ ๒๘ ส.ค.๕๗
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง มื่อ ๒๙ ส.ค.๕๗
พิธีปิดกีฬากรมอู่ทหารเรือ ณ สนามฟุตบอล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๒๗ ส.ค.๕๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสังกัดอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๖ ส.ค.๕๗
ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัลการจัดการความรู้ระดับดีเด่น ให้แก่ พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๗
โครงการฟังบรรยายธรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๗
วิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือมาร่วมกิจกรรมกลุ่ม ลด ละ เลิก บุหรี่ของ อร. ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๓ ส.ค.๕๗
พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ บรรยายพิเศษ ให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๘ ส.ค.๕๗
คณะเจ้าหน้าที่บริษัทเวสท์โคสท์ เยี่ยมชมกิจการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปรากการเมื่อ ๘ ส.ค.๕๗
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ คืนความสุขให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา อร. ณ บริเวณกองโรงงาน อธบ.อร. เมื่อ ๖ ส.ค.๕๗
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีทำบุญตกบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี เมื่อ ๖ ส.ค.๕๗
กำลังหน่วยกองทัพเรือพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันแม่ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๕ ส.ค.๕๗
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ปืน ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๔ ส.ค.๕๗
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการปืน ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๔ ส.ค.๕๗
การบรรยายกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างและขอบเขตงาน (TOR) ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๓ ส.ค.๕๗
:: กรกฏาคม ๒๕๕๗ ::
พิธีปลดทหารกองประจำการ ของกรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๗
พิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนผลัด ๒/๕๕ สังกัดอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ฯ และ ร้อย รปภ.ที่ ๗ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อ ๓๐ ก.ค.๕๗
คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ศึกษาดูงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๗
ข้าราชการ กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน" เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗
คณะผู้นำชุมชนบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงานร้านศูนย์บาท ชมชนทุ่มโปรง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๕๗
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรมอู่ทหารเรือ ณ สนามฟุตบอลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๒๓ ก.ค.๕๗
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝึกวินัยพนักงานราชการ สังกัดกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗
พลเรือโท สมศักดิ์ พยัคคง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ มอบหนังสือในโครงการทอดผ้าป่าหนังสือให้กับผู้แทน จ.กระบี่ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗
พลเรือตรี พงศธร ชูแข รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า รับมอบป้าย Clean Food Good Taste ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗
พิธีเปิดโครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ของกรมอู่ทหารเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๖ ก.ค.๕๗
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี ๒๕๕๗ ของกำลังพลสังกัดหน่วยต่าง ๆ ใน พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๘ ก.ค.๕๗
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี ๒๕๕๗ ของกำลังพลสังกัดหน่วยต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๗ ก.ค.๕๗
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ หารือข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง เมื่อ ๓ ก.ค.๕๗
พิธีเปิดโครงการ " อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ลดละ เลิก บุหรี่ " ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ เมื่อ ๑ ก.ค.๕๗
:: มิถุนายน ๒๕๕๗ ::
ผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ "คืนความสุข สู่ประชาชน เพื่อคนในชาติ" เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๕๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บก.อร. เมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๕๗
กรมอู่ทหารเรือ ส่งมอบจักรยานบำบัดน้ำเสียตามโครงการพัฒนาจักรยานเผินน้ำในพระราชดำริฯ เพื่อการฟื้นฟูคลองบางลำพู เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๗
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ระหว่าง ๒๓-๒๔ มิ.ย.๕๗
นาวาเอก พัฒนะ พิบูลย์ทิพย์ รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร. บรรยายระบบ SUPPINV 1-3 ณ ห้องบรรยาย อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๒๔ มิ.ย.๕๗
พลเรือโทสมศ้กดิ์ พยัคคง ประธานกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกรมอู่ทหารเรือ
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกำลังพล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๗
พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปในการตรวจเยี่ยมหน่วย กพช.อร.
ณ ห้องประชุม บก.อร. ๑ เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๗
พลเรือตรี พงศธร ชูแข รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า นำกำลังพล เดิน- วิ่ง ออกกำลังกาย ณ บริเวณอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗
นาวาเอก พัลลภ เขม้นงาน ผอ.กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า รับมอบเครื่องดูดฝุ่น ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล " อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า คัพ ครั้งที่ ๑ ฯ " นัดเปิดสนาม เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗
การประชุมเสวนา อรม.อร. - กรง.ฐท.สส สนับสนุนการซ่อมทำเรือ ณ. ห้องประชุมใหญ่ อรม.อร. เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๗
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล "อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ฯ คัพ ครั้งที่ ๑" เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๕๗
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๖ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๕๗
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๑ เยี่ยมชมภารกิจของกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๖ มิ.ย.๕๗
:: พษฤภาคม ๒๕๕๗ ::
นาวาเอก สมารมภ์ ชั้นสุวรรณ รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจการควบคุมภายในของ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๗
พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ การศึกษาของกองทัพ บริเวณ บก.อร . เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๗
พลเรือโท สมศักดิ์ พยัคคง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ รับมอบหนังสือในโครงการผ้าป่าหนังสือ ณ บริเวณ บก.อร. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๗
พลเรือตรี ณเรศ ชุ่มกมล รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบต่างๆ เมื่อ ๒๓ พ.ค.๕๗
พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้ารับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ของ ศพด.อร. ณ ห้องประชุม ศพด.อร. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๗
พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ และแถวตรวจบัญชีพล บริเวณหน้า บก.อร. เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๗
พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่พรรคกลิน ประจำปี งป.๕๗ เมื่อ ๑๖ พ.ค.๕๗
พลเรือโท สมศักดิ์ พยัคคง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๗ พ.ค.๕๗
:: เมษายน ๒๕๕๗ ::
พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา และรางวัลนักกีฬากรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๗
พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๗
พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา
และรางวัลนักกีฬากรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๗
พลเรือตรี ธวัชชัย ควรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการสร้างเรือตรวจการปืน (ตกป.) เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๗
พลเรือตรี ณเรศ ชุ่มกมล รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมปรับแต่งจุดผลักดันน้ำจืด เพื่อแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๗
พลเรือตรี พิทักษ์ พิบูลทิพย์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธี สรงน้ำพระ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บก.อร. เมื่อ เมื่อ ๑๑ เม.ย.๕๗
พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บก.อร. เมื่อ ๙ เม.ย.๕๗ เมื่อ ๙ เม.ย.๕๗
พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ รับมอบเงิน เพื่อร่วมทำบุญซื้อ กระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถ วัดวงศมูลวิหาร เมื่อ ๙ เม.ย.๕๗
พิธีส่งมอบหน้าที่ จก.อร.คนใหม่ ณ บริเวณ บก.อร. เมื่อ ๒ เม.ย.๕๗
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ อร. ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ร.อ.หม่อมหลวงอนุนพนันท์ นวรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เมื่อ ๑ เม.ย.๕๗